Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:522
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 117 stížnostech.

#50500Nefunkční služby způsobené společností tím, že nezaregistrovala zařízení do systému

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 24 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.05.2021, před 9 měsíci

Radka Konopková

Znění stížnosti

Dne 30.5.2021 přestaly fungovat všechny užívané služby - pevný internet, TV, Wi-Fi. Okamžitě jsem kontaktovala zákaznickou linku se sdělením problému. Bylo konstatováno, že bude předáno technikům. 1.5.2021 jsem vznesla dotaz na technika, který mě měnil zařízení v rámci spojení UPC a Vodafone. Ten mě sdělil, že problém je v tom, že nebyla provedena registrace mého zařízení do sítě a je to jen otázka pár kliků na PC. Bohužel nemůže napravit sám, nemá oprávnění. Ihned jsem tedy 3.5.2021 volala na zákaznickou linku a sdělila, kde je řešení mého problému. Bylo mě sděleno, že bude předáno dalším technikům a že to může trvat klidně i tři týdny. Požádala jsem i o kontakt na některého technika, bohužel bezvýsledně. A na pevnou linku společnosti se nedá dovolat. Bohužel, doposud služby nebyly zaktivovány.


Produkt

modem: COMPAL CH7465VF č. DEAP70652360, set-top-box CAS ID: 233076957374


Požadované řešení

registrace zařízení a zprovoznění služeb


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2021 11:25, před 9 měsíci

Nebylo-li možné službu využít ve sjednané kvalitě nebo ji bylo možné využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitel by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
14.5.2021 06:29, před 9 měsíci

Dobrý den, paní Konopková, mrzí mě, vzniklé komplikace. Abychom se na to mohli podívat, napište nám,prosím, přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace (pokud máte aktivní služby Vodafone) nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2021 21:54, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2021 08:39, před 4 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.