Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:897
Z toho za letošní rok:103
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#50639Neuznaná reklamace mob.telefonu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 hodin 39 minut

Detail stížnosti

Publikováno
13.05.2021, před 3 měsíci

Martin Bauer

Znění stížnosti

Reklamace mob . telefonu byla zamítnuta s tím že se do něj dostala voda což je absolutní nesmysl(telefon byl pouze v kanceláři)
-se společností sem si vyměnil asi čtyři maily kde sem se nic nového nedozvěděl jen to že se reklamace zamítá.
-po poslední reklamaci kdy mi telefon bez mého vědomí poslali domů sem ho nepřevzal, a hned druhý den poslal email kde sem znovu reklamoval tento produkt.Ale už sem email sepsal tak jak mi bylo vaší firmou napovězeno.Telefon se ani nemohl vrátit zpět a už mi přišlo vyrozumění že se opět reklamace zamítá.
-toto jednání je pro mě absolutně neprofesionální a nechtěl sem to nechat zajít takhle daleko,ale pokud druhá strana nemá sebemenší zájem svému zákazníkovi pomoct a "lidsky" vyřešit tento problém , už nemám zájem ani já.
-telefon je starý od Vánoc,takže to není ani půl roku.

Děkuji moc Bauer Martin


Produkt

SAMO01 93d2 5 371,07 93d2 Mobilní telefon Samsung Galaxy A21s 128GB černá


Požadované řešení

Požaduji o vrácení peněz nebo výměnu telefonu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2021 16:27, před 3 měsíci

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.5.2021 17:44, před 3 měsíci

Dobrý den, děkuji za zprávu. Je mi velice líto jakým způsobem je spotřebitelem záležitost vnímána a bohužel jsem nikde nenalezla označení reklamace či objednávky dle které bych mohla daný případ dohledat. Ráda bych tím to požádala o doplnění čísla objednávky či reklamace a já se následně případu ujmu v rámci oddělení péče o zákazníky a záležitost prověřím. S přáním hezkého dne, Eva, péče o zákazníky.


Martin Bauer

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.5.2021 17:52, před 3 měsíci

Faktura - Daňový doklad - 2208429308

reklamace č. ASRE21372039.

Reakce společnosti

Publikováno
13.5.2021 19:19, před 3 měsíci

Dobrý den, děkuji za upřesnění. Prověřila jsem informace a zjistila jsem, že skutečně došlo k zamítnutí reklamace ze stran autorizovaného servisu s odůvodněním Charakter závady se neslučuje se záručními podmínkami výrobce. Nesprávnou funkčnost zařízení způsobil vnik neznámé kapaliny do přístroje s následnou oxidací komponentů přístroje. Z tohoto důvodu je oprava možná pouze mimozáruční (placenou) formou. Je nutná výměna oxidací zasažených dílů. V rámci hovoru jste operátorce také uvedl, že se telefon nacházel po celý den v autě a máte podezření, že vytekla baterie. Je možné, že i toto způsobilo kapaliny do přístroje, která způsobila oxidaci v zařízení. Bohužel cenový návrh, který byl servisem vyčíslen je nerentabilní a byl vyhodnocen na částku 5.303 Kč. Je mi to líto avšak v tomto případě musíme na vyjádření a zamítnutí trvat a v případě, že s tímto nesouhlasíte, doporučuji obrátit se na soudního znalce, který může tento rozpor případně vyvrátit. S přáním hezkého dne, Eva, péče o zákazníky.


Martin Bauer

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.5.2021 19:51, před 3 měsíci

Ano,omlouvam se a jen pro upřesnění telefon byl cca do 15:00 v kancelaři a poté cca 3hodiny v automobilu kde nemohl přijít do kontaktu s jakoukoli kapalinou.

Reakce společnosti

Publikováno
14.5.2021 08:23, před 3 měsíci

Dobrý den,

děkuji za Vaši zprávu. Mrzí mě to, avšak jak již uvedla kolegyně, aktuálně musíme trvat na vyjádření servisu. V případě dalšího nesouhlasu doporučujeme zákazníkovi obrátit se přímo na soudního znalce.


Děkuji za pochopení a přeji krásný den, Veronika, Alza.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2021 10:56, před 3 měsíci

S ohledem na uvedená vyjádření stížnost uzavíráme, neboť není možné dospět ke smírnému řešení sporu. Stranám děkujeme za součinnost.