Společnost


Lidl Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:462
Z toho za letošní rok:82
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 89 stížnostech.

#50689Nevrácené peníze za vrácené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

24 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.05.2021, před 2 měsíci

Alena Vítová

Znění stížnosti

Dne 24.4. 2021 jsem vracela přes PPL Parcel shop tři produkty, peníze mi byly vráceny pouze za jeden produkt. Od 4.5. jsem již psala několik emailu s urgenci a žádostí o vyřízení vzniklé situace a bohužel na ně stále nikdo nereaguje.


Produkt

Peníze vráceny pouze za artikl č.100322253004.Peníze nevraceny za artikly č. 100322253003 a 100322253014.


Požadované řešení

Vraceni dlužné částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.5.2021 08:45, před 2 měsíci

Pokud byla smlouva uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitelka využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky za veškeré vrácené zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
8.6.2021 12:44, před měsícem

Prosíme o uzavření z důvodu dlouhé časové prodlevy vzniklé od přijetí zprávy, uplynula lhůta pro naši reakci. Děkujeme Lidl.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2021 11:11, před měsícem

Vyjádření společnosti vykládáme tak, že lhůta, která dle společnosti uplynula, je její vlastní interní lhůta, kterou si sama stanovila pro případy smírného řešení sporů.

Pro úplnost dodáváme, že neuplynula lhůta, kterou společnosti v rámci služby VašeStížnosti.cz poskytujeme my. Stížnost je, resp. do dnešního dne byla, stále otevřená a společnost měla možnost věcně reagovat, což neučinila, resp. odmítla učinit. Stížnost byla zpracovaná dle pravidel služby VašeStížnosti.cz bezodkladně po jejím přijetí.

Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme bez dosažení dohody. Spotřebitel má možnost dalšího postupu, který je popsán v našem prvním vyjádření v této věci, tzn. může kontaktovat oddělení ADR České obchodní inspekce.