Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:580
Z toho za letošní rok:61
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

55%
45%
Toto skore je založeno na 132 stížnostech.

#51150Faktura za provoz telefonu, vedeného u jiného operátora

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.06.2021, před rokem

Igor Ivanov

Znění stížnosti

Dne 25. 5. 2021 mi byla vystavena faktura č. 785583272 na částku 599 Kč za zúčtovací období 25. 4. 2021 - 24. 5. 2021. Jedná se o hlasové telefonní služby k mému telefonnímu číslu. Částka odpovídá běžnému měsíčnímu provozu telefonního čísla a platil jsem ji každý měsíc.
Dne 28. 5. 2021 jsem přešel se svým telefonním číslem k operátorovi O2. Měla by mi být tedy částka ponížena o období, kdy jsem telefonní číslo u společnosti Vodafone nevyužíval (a ani jsem nemohl).
Od 28.4.2021 do 24.5.2021 mi tedy byla služba fakturována neoprávněně.
Dne 8.6.2021 jsem odeslal reklamaci faktury a byl mi doručen potvrzující e-mail od společnosti Vodafone, že byl přijat pod číslem jednacím: 717457.


Produkt

Vodafone Neomezený (25.04.–24.05.)


Požadované řešení

Vyúčtovat přeplatek za období od 28.4. do 24.4. ve výši 536,90 Kč (poměrná část faktury za 3 dny) a tento vrátit na účet, ze kterého probíhá platba.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2021 14:05, před rokem

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitel by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
22.6.2021 12:10, před rokem

Dobrý den, pane Ivanove, mrzí mě, pokud došlo k nedorozumění. Pokud jste již podal reklamaci, prosím, vyčkejte na vyjádření reklamačního oddělení. Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran, a ze stejného důvodu nemám k Vaší stížnosti žádné informace. Věřím však, že se celá záležitost vyřeší k oboustranné spokojenosti. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.7.2021 09:39, před rokem


Igor Ivanov

Nyní společnost Vodafone přeúčtovala moji fakturu a vrátila mi poměrnou část - tedy 536,90 Kč. Nyní ale přišla nová faktura na částku 369 Kč za údajné zúčtovací období 25.05.2021 – 24.06.2021, ačkoliv, jak jsem uváděl výše, od 28. 4. 2021 jsem klientem společnosti O2 a moje telefonní číslo bylo převedeno. Technicky NENÍ MOŽNÉ provozovat telefonní číslo u dvou poskytovatelů zároveň!
Fakturu jsem zaplatil, podal jsem opět reklamaci doporučeným dopisem na reklamační oddělení Vodafonu, oni jej přijali pod číslem 1-277060375462, což potvrdili SMS zprávou. Zároveň jsem požádal o písemné potvrzení, že již došlo k ukončení smluvního vztahu mezi mnou a společností Vodafone a veškeré závazky z mé strany byly uhrazeny.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2021 11:54, před rokem

Postupu stran není víceméně co vytýkat. Pokud spotřebitel nesouhlasí s vyúčtováním, správně ho předal k reklamaci; na druhé straně společnost má povinnost se reklamací zabývat.

Z tohoto důvodu stížnost přeřazujeme zpět na spotřebitele a žádáme ho, aby se po ukončení aktuálního reklamačního řízení "podělil" o jeho výsledek a stížnost poté případně uzavřel.

Děkujeme stranám za součinnost.

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.8.2021 15:46, před rokem


Igor Ivanov

Hodnocení:

Komentář: Reklamace byla uznána, všechny peníze včetně administrativních poplatků (poštovné, zmařený čas řešením reklamace) byly vráceny.
Děkuji Vodafonu a společnosi dTest a těším se na další spolupráci.

Vyjádření dTestu k uzavření případu

Publikováno
11.8.2021 16:46, před rokem

Děkujeme stranám za součinnost. Stížnost uzavíráme s dosažením dohody.