Společnost


Zásilkovna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:89
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:39
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51694Odmítnutí vydání dokladu o zaplacení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
15.07.2021, před rokem

Eva Brown

Znění stížnosti

Dobrý den, dnes jsem si vyzvedla v této pobočce zboží a vydávající mi odmítla vydat doklad o zaplacení kartou. Údajně mi má potvrzení přijít e-mailem. myslím, že to není správný postup, jelikož vydávající přenáší svoji povinnost vydat doklad o zaplacení na kupujícího - spotřebitele...
Váš názor prosím.
Děkuji


Produkt

Vyzvednutí knhy


Požadované řešení

Prosím o názor a případně upozornění pro pobočku, že je to jejich povinnost vydávat doklad o zaplacení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 10:34, před rokem

V souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Povinnost má tedy prodávající výhradně tehdy, požádá-li jej o to samotný spotřebitel.

Zákon o ochraně spotřebitele již však neupravuje formu ani způsob předání tohoto dokladu zákazníkovi. Podnikatel tak může vystavit doklad klasicky v tištěné podobě, ale může jej zaslat i prostřednictvím například e-mailu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2021 13:19, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.