Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:522
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 117 stížnostech.

#51723Katastrofální příjem internetu - opakovaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.07.2021, před 6 měsíci

Jiří Pellar

Znění stížnosti

Obchodní náhončí společnosti mi sliboval rychlost internetu, kterou jsem u jiného poskytovatele neměl. Služba Internet 30Mb/s dle obchodního zástupce nemá problém si držet 20Mb/s. Od počátku roku mám potíže s rychlostí, chybu jsem se snažil najít v prvé řadě u sebe, nic nepomáhalo. Po té jsem v 3/2021 reklamoval u Vodafone, následovalo dopisování, technik na telefonu mi doporučil restart, tovární restart, nic se nezlepšilo. Poslal technika na místo, vyměnil modem, chvíli fungovalo, po té se vrátila rychlost do ustaleného stavu 0,00 Mb/s až, tedy zcela výjimečně, 10 Mb/s.
Společnost si jen dopisuje a kvalitu poskytovaných služeb neřeší. Asi budou reagovat pouze na výpověď služby, což učiním. S tak tragickými službami jsem se nesetkal. Přičemž inkasují plné platby za nekvalitní služby. Navíc si platím internetovou televizi, která díky neposkytnutí požadované rychlosti (min 5Mb/s) ve většině případů nefunguje.


Produkt

Internet 30Mb/s, smlouva garantuje min 10Mb/s


Požadované řešení

vrácení zaplacených plateb za neposkytnutí služeb v požadované kvalitě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 12:56, před 6 měsíci

Nebylo-li možné službu využít ve sjednané kvalitě nebo ji bylo možné využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitel by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
26.7.2021 08:00, před 6 měsíci

Dobrý den, pane Pellare, mrzí mě, pokud dochází k výpadkům služby. Abychom se na to mohli podívat, napište nám přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace (pokud máte aktivní služby Vodafone) nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky


Jiří Pellar

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.7.2021 19:25, před 6 měsíci

Dobrý den,

s vaší společností jsem jak v dubnu i nyní komunikoval nepočítaně přes vaši adresu pece@vodafone.cz. Na této adrese vždy komentáře ohledně předání technikům, technici mne opakovaně poté už vyloženě obtěžovali "stupidními radami" restartujte modem, proveďte tovární restart apod. Po té mi chvilku fungovalo, ale následně se znovu vrátilo vše k želví rychlosti 0,00Mb/s až 9 Mb/s hlavně v exponovaných dobách. Určitě nebudu přizpůsobovat svůj pracovní čas vaší nekvalitně poskytované službě. Komunikace přes vaší aplikaci "Můj Vodafone" je zcela bezvýsledná. Poslal jsem "x" fotografií s měřením rychlosti. Vaši technici mi dokonce sdělili, že měření není relevantní, pokud jsem neprovedl restart modemu, to už je vrchol pohrdání zákazníkem. Pokud poskytujete zařízení, které se zahlcuje a za které vám platím a jsem si povinen před slibovanou rychlostí pořád restartovat modem, tak to vaši obchodní náhončí nesdělili a určitě bych si takovou službu neobjednal. Přesto jsem to udělal a ejhle rychlost 0,02Mb/s až 4Mb/s katastrofa. Má internetová televize, kterou si platím je nefunkční a nedá se na ní dívat, takže ji platím zbytečně. Ve vaší aplikaci raději měření rychlosti nefunguje, což vnímám jako účel, neboť i od svých známých kteří využívají vaší službu vím, že mají problém i když ne takový jako já. Přičemž mi vaše obchodní náhončí slibovala, že se nejedná o sdílené připojení, že Vodafone má novou technologii, která funguje jiným způsobem. Zapomněla mi sdělit, že nefunguje vůbec.

S pozdravem Vodofone zmar

Pellar Jiří

Reakce společnosti

Publikováno
30.7.2021 08:08, před 6 měsíci

Dobrý den, pane Pellare, daná záležitost s funkčností služby mě velmi mrzí. Prostřednictvím stránek třetích stran nemůžeme řešit konkrétní požadavky zákazníků, a ze stejného důvodu nemám k Vaší stížnosti žádné informace. Pokud požadujete kompenzaci za nefunkční služby, kontaktujte nás, prosím, přes https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace/. Nebo písemně poštou na Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2021 22:28, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jiří Pellar

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.8.2021 17:27, před 5 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
Řešení stížnosti dospělo k závěru. Vodafone mi snížil cenu, avšak platit 349,- Kč za takový příjem signálu (velmi zřídka nad 10Mb/s a ve špičkách 0,02 Mb/s apod.) to nepovažuji za dostatečné a více prý slevit nelze. Takže směřujeme k výpovědi smlouvy, protože sám poskytovatel mi potvrdil, že mi neumí garantovat rychlost.

Děkuji za spolupráci, nevím jak by poskytovatel jednal, kdyby to šlo pouze z jedné strany, tedy z mé.

Děkuji a přeji hodně úspěchů do budoucna.

Pellar Jiří