Společnost


Lidl Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:481
Z toho za letošní rok:101
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

79%
21%
Toto skore je založeno na 93 stížnostech.

#52273Odmítnutí reklamace výrobku

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.08.2021, před 2 měsíci

Zdenka Kolesarová

Znění stížnosti

Dne 4.12. 2017 jsem zakoupila ,jako dárek na Vánoce, el. kartáček na zuby v Lídlu, Lipnická ul. Přerov.Záruka 3 roky.Po roce výrobek nefungoval.Při reklamaci mi byl dodán nový. Po dalším roce a pár měsíců opět nefungoval. Opět byl vyměněn za nový. V březnu 2020 opět jsem výrobek reklamovala a byl vyměněn. Letos jsem 6.8.2021 opět výrobek reklamovala ,jako nefunkční, byl mi vrácen s tím, že výrobek je po záruce a novým kusem se záruční doba neprodlužuje. Tento postup je z mého pohledu nesprávný a cítím se podvedená. Výrobek mi neslouží a nemám ani vrácené peníze. Jsem důchodkyně a šetřím každou korunu. Co mám udělat pro to, abych dostala finanční náhradu za výrobek. děkuji za odpověď. Zdraví Kolesarová


Produkt

290415 Kartáček cena 599,-Kč , Lídl , Lipnická ul. Přerov


Požadované řešení

finanční náhrada ve výši 599,- Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.8.2021 14:03, před 2 měsíci

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To vyplývá z ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Popřípadě lze reklamovat zboží ve smluvní záruce, tzv. záruka za jakost podle § 2113 a násl. občanského zákoníku, je poskytována nad rámec zákonné záruky, je dobrovolná a výrobce ani prodejce nemá povinnost ji poskytovat, pokud si ji strany neujednají.

Ohledně otázky, zda s uplatněnou reklamací, která byla řešena výměnou věci, se zákonná 24 měsíční lhůta přerušuje (tzn. po převzetí nové věci začíná běžet od počátku), anebo staví (tzn. po převzetí nové věci pokračuje v tom časovém okamžiku, kde původní skončila), uvádíme následující.

Obecně existují v teorii dva protichůdné názory. První, který zastáváme i my, zjednodušeně řečeno tvrdí, že pokud zákon neříká „od prvního převzetí“ věci, je nutné vztáhnout toto pravidlo na každé převzetí nové věci. Dvouletá záruční lhůta se tedy v tomto pojetí přerušuje. Tento závěr opíráme i o ustálenou judikaturu Ústavního soudu ČR, který opakovaně judikoval, že v případě, kdy je možné právní normu vyložit několika způsoby, je na místě zvolit způsob pro spotřebitele nejvýhodnější.

Protože doposud neexistuje závazná judikatura vyšších soudů dopadající přímo na tuto problematiku (výše citovaná judikatura Ústavního soudu ČR se vyjadřuje pouze k interpretačním pravidlům, nikoliv k zákonné záruční lhůtě), je vhodné upozornit, že tento názor není jediný možný. Je totiž pravdou, že část odborné veřejnosti má za to, že uplatněním nároků z vadného plnění v rámci reklamačního řízení se zákonná záruční doba staví, nikoli přerušuje. Tento závěr dovozují někteří autoři z § 1922 odst. 2 občanského zákoníku. To znamená, že zákonná záruční doba se zastaví v momentě, kdy byla spotřebitelem v rámci reklamačního řízení uplatněna práva z vadného plnění, přičemž reklamace byla přijata. To má za následek zejm. to, že po vrácení výrobku z reklamačního řízení běží zákonná záruční doba nikoliv znovu od počátku, ale od momentu, kdy skončila - tedy od momentu uplatnění práva z vadného plnění.

Kloníme se k první z výše dvou uvedených variant, nicméně upozorňujeme, že jde o otázku spornou a doposud nevyjasněnou.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
31.8.2021 16:42, před měsícem

Dobrý den, paní Kolesarová, pokud zákazník obdrží nový kus-záruční lhůta je původní, tedy od data zakoupení na dokladu. Pokud zákazník obdrží opravený kus, záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na reklamaci v servisu. Dle Vámi uvedených infromací zákonná lhůta již skutečně vypršela a není možné Vám v tomto případě s reklamací výrobku vyhovět. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Lidl Česká republika v.o.s.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.