Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:511
Z toho za letošní rok:71
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 114 stížnostech.

#52367Odstoupení od služeb internetu na doma a TV služeb

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
29.08.2021, před 3 měsíci

Jakub Kmoch

Znění stížnosti

Od 1. 6. jsem měl zaktivované tyto dvě služby Vodafone, viz nadpis. Nicméně jsem je v tu dobu zrušil, kromě mob tarifu, kvůli nenadálému přestěhování. Rušení probíhalo po telefonické konzultaci, bylo to prý zadáno do systému, zaslal jsem tedy setopbox přímo na adresu, zadanou operátorem. K mému udivení byla zcela chybná, nebyl kdo, by zasilku převzal. A to jsem to posílal 2x. Během dvou měsíců jsem samozřejmě zapalatil cca 1500,- stále za služby internetu a Tv. Musel jsem tedy přímo na pobočku, do Náchoda cca minulý týden, kde jsem setopbox vrátil osobně, a teprve se fakticky do systému storno služeb zadalo.

Dalším faktem je, že modem na internet jsem ani neprevzal, a musím jej uhradit, že prý nemají možnost, jak to ověřit, jestli prevzat byl, či ne. Což je holý nesmyl.
Služby TV a Netu jsou již stornovany, ale je mi opět účtována faktura cca 1500,- na 16. 9. 2021 včetně ceny za modem..


Produkt

Vidafone TV a Internet na doma


Požadované řešení

Změna budouci fakturovane částky pouze na cenu za mobilní tarif red standart 799,- a navrácení 800,- z minulé faktury.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2021 09:49, před 2 měsíci

Dle § 430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jedná při výkonu svého povolání zaměstnanec za zaměstnavatele. Jednání pracovníka pobočky je tedy pro společnost závazné vůči zákazníkům. Jestliže pochybením zaměstnance vznikla nějaká škoda, je tedy k její náhradě povinna společnost. Dle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Jednání zaměstnance na telefonické lince je tedy pro společnost závazné a výpověď nabývá účinků tímto dnem.

Pokud byla sjednána smlouva na dobu určitou, je smlouvu možné ze strany spotřebitele jednostranně ukončit. V takovém případě si ale může společnost účtovat poplatek za předčasné ukončení smlouvy ve výši maximálně jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Co se týče peněžité sankce za předčasné ukončení smlouvy, je její výše zákonem omezena pouze ve vztahu ke spotřebiteli, nikoli ve vztahu k firemnímu zákazníkovi.

U problému s modemem záleží, zda spotřebitel uzavřel kupní, nebo nájemní smlouvu. Nicméně převzetí nemá vliv na účinnost této smlouvy a spotřebitel je podle § 63 odst. 1 písm. p) na základě smlouvy povinen uhradit náklady spojené s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunifkaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
4.10.2021 07:10, před 2 měsíci

Dobrý den, pane Kmochu, daná záležitost mě velmi mrzí. Kvůli ochraně údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran. Prosím, napište nám přes https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace/. Nebo písemně poštou na Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.