Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:511
Z toho za letošní rok:71
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 114 stížnostech.

#52760Smluvní pokuta za včasné nevrácení zařízení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.09.2021, před 3 měsíci

Matěj Mihalík

Znění stížnosti

Dobrý den,
Od bývalé společnosti UPC (nyní Vodafone) jsem dostal e-mailem elektronické vyúčtováni s tím, že musím zaplatit pokutu ve výši 2000 kč za nevrácený modem. U bývalé společnosti (UPC) jsem si internet zřizoval dvakrát z důvodu stěhování se na různé adresy. V prvním případě si po ukončení smlouvy technici z UPC pro modem přišli (byl jsem na to i upozorněn a domlouval jsem si s nimi schůzku), ve smlouvě o osobním vrácení nic psáno nebylo. V druhém případě se mi žádného upozornění nedostalo a ve smlouvě opět nebylo nic vedeno, protože jsem přebíral modem a jeho služby po bývalých uživatelích (nájemcích bytu, kam jsem se stěhoval). Obě smlouvy byly tehdy vedeny ještě na UPC, až v průběhu druhého využívání služeb došlo ke změně poskytovatele z UPC na Vodafone a ti mě na nic neupozorňovali. Důvod ukončení druhé smlouvy byla opět změna adresy bydlení. Při ukončování smlouvy jsem neobdržel žádné informace ohledně vrácení modemu. Částka, kterou Vodafone vymáhá neodpovídá realitě a mravním hodnotám.


Požadované řešení

Ocenil bych a vážil si toho, kdyby společnost Vodafone udělal vstřícný krok, uznala chybu a smluvní pokutu zrušila


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2021 11:29, před měsícem

Co se týče smluvní pokuty za prodlení s vrácením daného zařízení, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11 (citovaný spotřebitelem), platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné. Ukládání smluvních pokut za porušení smlouvy je tedy možné, ale pouze pokud to bylo dohodnuto přímo ve smlouvě.

Pokud by smluvní pokuta přeci jen byla obsažena přímo ve smlouvě, ale byla uvedena nepochopitelně malým a špatně čitelným písmem, uplatní se totožný nález Ústavní soudu. Ústavní soud v něm podobné praktiky taktéž zakazuje s odkazem na zásadu poctivosti, když uvádí, že: "v praxi se zásada poctivosti projevuje mj. tím, že text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Např. smluvní ujednání musejí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru."

Nad rámec stížnosti spotřebitele upozorňujeme, že velmi často není ve smlouvě ani v obchodních podmínkách ujednáno místo, na které má spotřebitel zařízení vrátit. V takovém případě se aplikuje ustanovení § 1955 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého platí, že nepeněžitý dluh plní dlužník v místě svého bydliště nebo sídla. To znamená, že povinnost je splněna již v momentě, kdy dlužník (spotřebitel) vyrozumí věřitele (podnikatele) o tom, že mu k určitému dni umožní nakládat s danou věcí v místě svého bydliště. Podnikatel si pak věc na vlastní náklady vyzvedne.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
21.10.2021 13:43, před měsícem

Dobrý den, pane Mihalíku, zařízení, které poskytujeme do pronájmu, je zapotřebí vrátit do 14 dnů od ukončení smlouvy. Tuto informaci uvádíme ve Všeobecných podmínkách, které najdete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/exupc-dokumenty/, a také na ni zákazníky upozorňujeme e-mailem. Pokud přesto nesouhlasíte s naúčtováním pokuty za včasné nevrácení zařízení, máte možnost záležitost reklamovat například prostřednictvím e-mailu na poradime@vodafone.com. Nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky


Matěj Mihalík

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.10.2021 14:52, před měsícem

Hodnocení: