Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:952
Z toho za letošní rok:159
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 166 stížnostech.

#52867Alza odmítá uznat žádost o odstoupení od smlouvy pro opakovanou vadu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

21 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.09.2021, před 2 měsíci

Pavel Saska

Znění stížnosti

Dne 15.9. 2020 jsem u obchodníka alza.cz přes internet zakoupil pračku kombinovanou se sušičkou. Během uplynulého roku se na pračce rozbil buben a třikrát přestalo fungovat sušení. Tyto závady jsem nechal opravit u autorizovaného servisu kromě poslední, kterou jsem již odmítl a požádal alzu o odstoupení od smlouvy.
První oznámení záměru odstoupit od smlouvy proběhlo v den vzniku poslední závady 8.9.
23.9. přijel servisní technik a diagnostikoval vadu neopravitelnou na místě a objednal svoz do servisního strediska. Toto jsem odmítl s tím, že je mým záměrem odstoupit od smlouvy.
Dokumenty o všech předchozích opravách a diagnostiku vady posledni jsem zaslal dle požadavků do Alzy, kde mi slíbili svoz spotřebiče, ale stále to podmiňují dodáním dalších a dalších dokumentů, jinak mou žádost o odstoupení nemohou uznat.
První přišlo tvrzení že jsem výrobek již nechal opravit a proto odstoupit nemohu, další den že musím dodat potvrzení ze servisu, že jde o neopravitelnou vadu. Po té chtěli potvrzení ze servisu že se jedná o čtvrtou závadu a nakonec potvrzení servisu že chci odstoupit od smlouvy. Velice pochybuji o oprávněnosti některých požadavků a domnívám se, že potvrzení o předešlých opravách a diagnostika vady posledni provedená autorizovaným servisem by měla k odstoupení od smlouvy stačit. Do dnešního dne nemám informace o svozu ani funkční spotřebič.


Produkt

Pračka se sušičkou CANDY ROW41494DWMCE-S


Požadované řešení

Uznání oprávněnosti odstoupení od smlouvy, sjednání svozu spotřebiče a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2021 13:57, před měsícem

Pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud (sp. zn. 33 Cdo 2979/2012). Dle jeho rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné, aby prodejce i potřetí uznal reklamaci. Pro odstoupení od smlouvy by mělo stačit prokázání, že došlo ke koupi výrobku u tohoto prodejce a následně byly reklamace uznány za oprávněné. Domníváme se proto, že v tomto případě má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy pro opakovaný výskyt vady.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.10.2021 15:14, před měsícem

Dobrý den, děkuji Vám za Vaši zprávu.
Pokud spotřebitel reklamuje produkt přímo u autorizovaného servisu, má naše společnost pro uznání reklamace nárok na předložení potřebných dokumentů. Může se tedy jednat o servisní protokoly, nebo přímo o protokol o neopravitelnosti. Reklamaci číslo: ASRE21870311 již eviduji jako ukončenou a to odstoupením od kupní smlouvy a navrácení financí spotřebiteli. Tento proces byl ze strany společnosti naplněn, společně s uskutečněním odvozu spotřebiče.
Můžeme tedy poskytnou další informace, nebo lze tento případ považovat za vyřízený? Děkuji.
S pozdravem Veronika, Oddělení péče o zákazníky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2021 15:45, před měsícem

Děkujeme společnosti za vyjádření a stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost výše popsané smírné vyřešení sporu potvrdit a stížnost poté případně uzavřít.


Pavel Saska

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.10.2021 23:13, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Alza nakonec oprávněnost uznala, takže jsem spokojen. Jednoznačně ale vnímám velký prostor ke zlepšení komunikace se zákazníkem v podobných případech.