Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:511
Z toho za letošní rok:71
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 114 stížnostech.

#53176Nefungující signál Vodafone

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.10.2021, před měsícem

Pavla Kuntová

Znění stížnosti

Dobrý den,už asi 2 měsíce máme potíže se sílou signálu,nikdo se nám nedovolá,nenapíše
Před tím nikdy nebyl problém. Potîže přetrvávají a nelepší se
Oblast Krásná Hora u Havl. Brodu.


Požadované řešení

Pavla Kuntová


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2021 12:55, před měsícem

Rozsah pokrytí je jedním z parametrů kvality služby a účastník by měl být o tomto parametru dostatečně informován. Sílu signálu je možné ověřit prostřednictvím map pokrytí, které ale nemusí být vždy stoprocentní. Spotřebitel by si měl tyto skutečnost ověřit již před uzavřením smlouvy. Vzhledem k tomu, že s ohledem na fyzikální a geomorfologické faktory není možné zaručit dostupnost signálu vždy a všude, považuje Český telekomunikační úřad za férové, kdyby operátor umožnil účastníkovi ukončení smlouvy bez sankce, pokud došlo ke zhoršení pokrytí daného území z důvodů výhradně na straně operátora.

Pokud není služba poskytována ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Bližší podmínky uplatnění reklamace mohou být stanoveny ve všeobecných podmínkách služby.
Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem. Podání reklamace však nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2021 07:02, před 28 dny

Dobrý den, paní Kuntová, daná záležitost mě velmi mrzí. Abychom se na to mohli podívat, napište nám přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace (pokud máte aktivní služby Vodafone) nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.