Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:523
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 117 stížnostech.

#53379Smluvní pokuta za nevrácení zařízení, další pokuty, nemožnost podat reklamaci, vymáhání nesmyslnné částky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.10.2021, před 3 měsíci

Martin Šulc

Znění stížnosti

Společnost Vodafone se rozhodla zničit život dalšího poctivého občana. Fakta uvádím v bodech, je jich hodně :

* od 4.2016 jsem odebíral nepřetržitě internet UPC
* 12.2020 jsem koupil nemovitost, kam se přestěhoval
* od 12.2020 do 2.2021 jsem se voláním na linku vodafone snažil získat informace, jak vypovědět smlouvu a vrátit zařízení
* 22.2.2021 jsem odeslal dopis skrze českou poštu 2 subjektům (společnosti vodafone o ukončení internetu a majiteli bytu o ukončení nájmu)
* výpověď o ukončení nájmu byla úspěšně doručena a nájem ukončen, internet však nikoliv
* 4.3.2021 za přítomnosti mé ženy jsem odesílal 2. dopis s výpovědí a žádostí o vyjádření, proč má výpověď stále ještě nebyla zpracována
* na dané adrese jsem nebydlel od 14.12.2021 a žádné služby zde nevyužíval
* nikdo mě nekontaktoval, považoval jsem věc za uzavřenou a modem vzhledem k jeho stáří za morálně i technicky zastaralý a tudíž bezcenný
* od léta tohoto roku mě k mému zděšení uhání společnost logicall, velmi dehonestujícím stylem, který odporuje i základním právům a svobodám jednotlivce, o zaplacení dluhu vůči společnosti vodafone
* z mých zjištění společnost dále poskytovala internet, který jsem neodebíral až do 23.3.2021, poté naúčtovala pokutu za prodlení platby, za upomínky (na adresu, kde jsem prokazatelně nebydlel a o čemž jsem společnost písemně informoval) pokutu za nevrácení zařízení 4000,-, pokutu za odpojení 500,- a "administrativní poplatek" 1888,13,- za postoupení případu společnosti logicall.
* po dovolání se na linku a vysvětlení celé situace mě operátor vyslechl, přepojil na jiné oddělení, kde mi hovor bez odezvy položili
* na jejich webu nelze podat stížnost, jelikož rozhraní zničehonic nefunguje (mohu doložit, pořídil jsem screenshot)
* společnost údajně odesílala upomínky na adresu, kde už od 14.12.2020 nebydlím, ale přesto pod mým účtem vedla kontaktní adresu aktuální
* společnost oddaluje jejich reakce, nechávají mě čekat, nebo se k věci vyjadřují jako že za ně je vše v pořádku a tiše čekají, než logicall udělá "špinavou práci" za ně

s touto záležitostí se hodlám obrátit i na média a ČTÚ, protože podobné věci (společnost Vodafone se jich prokazatelně dopouští opakovaně) nesmí této společnosti procházat.


Produkt

kabelový internet


Požadované řešení

1. anulace všech poplatků (za odpojení, za upomínky, za nevrácení zařízení, z prodlení, administrativního poplatku logicall)
2. stažení vymáhání nesmyslnné částky společností logicall a sdělení pouze reálné částky za využitý a nezaplacená internet
3. vyzvednutí zařízení k navrácení na adrese, kterou společnost vodafone k mé osobě eviduje, ale nikdy na ni neposlala žádný dopis ani upomínku
3. omluvu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.10.2021 10:38, před 3 měsíci

Závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon. Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby (viz ustanovení § 1998 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Co se týče smluvní pokuty za prodlení s vrácením daného zařízení, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné. Ukládání smluvních pokut za porušení smlouvy je tedy možné, ale pouze pokud to bylo dohodnuto přímo ve smlouvě.

Nad rámec stížnosti spotřebitele upozorňujeme, že velmi často není ve smlouvě ani v obchodních podmínkách ujednáno místo, na které má spotřebitel zařízení vrátit. V takovém případě se aplikuje ustanovení § 1955 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého platí, že nepeněžitý dluh plní dlužník v místě svého bydliště nebo sídla. To znamená, že povinnost je splněna již v momentě, kdy dlužník (spotřebitel) vyrozumí věřitele (podnikatele) o tom, že mu k určitému dni umožní nakládat s danou věcí v místě svého bydliště. Podnikatel si pak věc na vlastní náklady vyzvedne.

Dozorovým orgánem, na který se lze dále obrátit, je Český telekomunikační úřad.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2021 06:47, před 3 měsíci

Dobrý den, pane Šulci, je mi líto, pokud došlo k nedorozumění. Abychom se na to mohli podívat, napište nám napište nám prosím na poradime@vodafone.com. V e-mailu uveďte číslo Vaší smlouvy (variabilní symbol z Vyúčtování) a popište situaci. Nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky


Martin Šulc

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.11.2021 10:29, před 3 měsíci

Nevím, zda-li se popsanému chování pracovníků společnosti vodafone dá říci jako "nedorozumění".

Emailem jsem se Vás snažil kontaktovat několikrát, naposledy mi přišla 2.9.2021 odpověď od vašeho pracovníka, jakéhosi p.Horáčka s tím, že všechno odmítáte a popíráte a kde i napříč jasným a prokazatelným faktům tvrdíte opak. Ke vší absurditě zde p.Horáček uvádí že věří že jeho (opakuji absurdní popření jakéhokoliv pochybení z vaší strany) sdělení přijmu s pochopením.

Znovu vám připomínám, že mezitím, co si dáváte na čas s odpovědí a veřejně zde píšete ať Vás znovu kontaktuji, tak společnost Logicall dále necháváte jednat. Společnost, aniž by jakkoliv prokázala, že je oprávněna (znovu podotýkám fiktivní a neoprávněný) dluh vymáhat, nastavuje praktiky ničící poklidný život jako opakované prozvánění v neděli ve 12:00, zasílání zastrašujících SMS, anonymních SMS s číslem účtu a dlužnou částkou a pod...

Dnes Vám odesílám další emailem s odkazem na tuto stránku, jelikož po 4. už odmítám vše nanovo sepisovat. Přesto bych rád, aby jste jednali transparentně a případ řešili zde. Nemám co skrývat a věřím, že jedině řešení stížnosti před veřejností přinese nějaké výsledky.

Reakce společnosti

Publikováno
19.11.2021 07:44, před 2 měsíci

Dobrý den, pane Šulci, kvůli ochraně údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran, a ze stejného důvodu nemám k Vaší stížnosti žádné informace. Pokud jste danou záležitost již řešil prostřednictvím reklamace, věřím, že kolegové celou situaci důkladně prověřili a zkontrolovali, tedy že naúčtování poplatků a pokuty proběhlo v souladu se smlouvou, kterou jste podepsal. Je mi to líto, ale v tom případě musíme trvat na úhradě celé částky. Pokud byla pohledávka již postoupena k dalšímu vymáhání je třeba se obracet s Vašimi požadavky přímo na tuto společnosti, dle Vašeho popisu na společnosti LogiCall Česká republika, s.r.o. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka P., Péče o zákazníky


Martin Šulc

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.11.2021 09:26, před 2 měsíci

p. Pilná, nesouhlasím s vaším vyjádřením. Můj případ si přehazujete jako horký brambor.
Kolegové nic nezkontrolovali, jsou zacyklení a opakují se. Nechtějí přijímat informace, které zde i do emailů podávám. Jednou za měsíc mi odepíše jakýsi p.Horáček, který nevnímá žádný fakt, který uvádím a stále dokola opakuje nesmysly. Včetně vašeho neoprávněného nároku na "smluvní pokutu", která je v přemrštěné výši vzhledem ke stáří zařízení a dobrým mravům.

Za další, vy, jakožto zákazník společnosti logicall, by jste měli (alespoň dle mého názoru) kontrolovat kvalitu a postupy služby, kterou si od této společnosti objednáváte. Včera například mi do důležitého jednání s managementem mé společnosti volala osoba, která mluvila a zněla, jako po těžké lobotomii, nechápala co říkám a stále opakovala 3x dokola to, co zřejmě měla napsané na papíře.

Celé řízení se táhne už nekonečně dlouho a jak jsem zmínil, akorát vše prodlužujete a prodlužujete, aby společnost logicall mohla vykonat špinavou práci za vás.

Žádám o postoupení mého případu komukoliv, kdo je v hierarchii společnosti vodafone výše než vy.

Zároveň vám uděluji můj souhlas v rámci všech náležitosí a zákonů k otevřenému řešení mého případu zde.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.12.2021 17:34, před měsícem

Stížnost přeřazujeme do anonymního režimu, aby nebyly případné osobní údaje spotřebitele viditelné pro třetí osoby. Vzhledem k tomu, že nám jakožto provozovateli portálu VašeStížnosti.cz spotřebitel své osobní údaje sdělil již při registraci, nebrání nyní společnosti Vodafone Czech Republic a.s. nic v tom, aby se vyjádřila k podstatě věci samé a k tomu, k jakému řešení došlo/dojde.

Společnost nás pochopitelně může požádat o uzavření stížnosti, nikoliv však s odkazem na ochranu osobních údajů, ale s odkazem na nezájem celou věc nadále se spotřebitelem řešit.

Stížnost tímto přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
20.12.2021 06:24, před měsícem

Dobrý den, pane Šulci, dle záznamů jste tuto záležitost řešil reklamací, která ale byla zamítnuta. Správnímu orgánu ČTÚ byly poskytnuty potřebné informace. Jedná se o naše konečné rozhodnutí. Je mi to líto, ale v tom případě Vám nemůžeme vyjít vstříc a na další zprávy již nebude reagováno. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka P., Péče o zákazníky


Martin Šulc

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.1.2022 12:54, před 25 dny

Dobrý den,

alespoň záznamy máte správné. Reklamace byla zamítnuta neoprávněně, což jsem jasně a v konkrétních bodech uváděl při odvolání se na styl řešení reklamace. Vaši pracovníci opakují stejnou věc stále dokola, bez jakéhokoliv přihlédnutí na mnou poskytnutá fakta.
Nyní jste mě předali od společnosti Logicall ke společnosti B4B inkaso, která začíná celý proces šikany vůči mé osobě nanovo. Takto si představujete péči o zákazníky, kteří u Vás byli několik let? Absurně se mi nelíbí, že zde na veřejnosti žádné z těchto informací neuvádíte a píšete pouze neutrální text bez těchto informací. Žádám o informaci, jakým stylem se tomuto jednání bránit, jelikož mě nekontaktovalo ČTÚ (jak zde uvádíte) ale další inkasní společnost!!!

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 11:42, před 14 dny

Z vyjádření společnosti plyne, že celou věc nehodlá skrze tuto službu smírným způsobem vyřešit. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.

Spotřebitel může podat stížnost na řešení reklamace k Českému telekomunikačnímu úřadu. Vzor bezplatně dostupný na: https://www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci.

Pro informaci obou stran dodáváme, že jelikož ve vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 20.12.2021 nejsou použity žádné (do té doby nepoužité) osobní údaje ani spotřebitele, ani zaměstnance společnosti, hodnotíme vyjádření z 19.11.2021 jako čistě účelové a stížnost převádíme z anonymního režimu zpět do režimu veřejného.