Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:523
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 117 stížnostech.

#54074Pokuta za pozdní vrácení modemu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 28 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.11.2021, před měsícem

Tomáš Gargoš

Znění stížnosti

Dobrý den, byla ukončena smlouva o poskytování internetu od Vodafone (upc), tudíž jsme měli dle všeobecných obchodních podmínek vrátit vypůjčený modem do 14 dnů. V pátek (poslední den 14 denní lhůty na vracení modemu) jsme volali na infolinku a zeptali se, jestli nebude problém, když modem přineseme na Vodafone prodejnu až v pondělí skrz náš špatný zdravotní stav. Paní operátorka nám řekla, že není problém. V pondělí jsme modem přinesli na prodejnu Vodafone. Dnes nám po necelém měsíci došla pokuta 2 700,- Kč za pozdě vrácený modem. Přijde mi to jako nehoráznost a doufám, že Vodafone pokutu stáhne a nebude hi chtít.
Děkuji za pomoc s pozdravem Janíková


Produkt

Vodafone modem


Požadované řešení

Zrušení pokuty


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2021 13:19, před měsícem

Co se týče smluvní pokuty za prodlení s vrácením daného zařízení, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11 (citovaný spotřebitelem), platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné. Ukládání smluvních pokut za porušení smlouvy je tedy možné, ale pouze pokud to bylo dohodnuto přímo ve smlouvě.

Pokud by smluvní pokuta přeci jen byla obsažena přímo ve smlouvě, ale byla uvedena nepochopitelně malým a špatně čitelným písmem, uplatní se totožný nález Ústavní soudu. Ústavní soud v něm podobné praktiky taktéž zakazuje s odkazem na zásadu poctivosti, když uvádí, že: "v praxi se zásada poctivosti projevuje mj. tím, že text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Např. smluvní ujednání musejí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru."

Nad rámec stížnosti spotřebitele upozorňujeme, že velmi často není ve smlouvě ani v obchodních podmínkách ujednáno místo, na které má spotřebitel zařízení vrátit. V takovém případě se aplikuje ustanovení § 1955 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého platí, že nepeněžitý dluh plní dlužník v místě svého bydliště nebo sídla. To znamená, že povinnost je splněna již v momentě, kdy dlužník (spotřebitel) vyrozumí věřitele (podnikatele) o tom, že mu k určitému dni umožní nakládat s danou věcí v místě svého bydliště. Podnikatel si pak věc na vlastní náklady vyzvedne.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.12.2021 07:06, před měsícem

Dobrý den, pane Gargoši, mrzí mě, pokud došlo k nedorozumění. Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran, a ze stejného důvodu nemám k Vaší stížnosti žádné informace. Zařízení, které poskytujeme do pronájmu, je zapotřebí vrátit do 14 dnů od ukončení smlouvy. Tuto informaci uvádíme ve Všeobecných podmínkách, které najdete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/exupc-dokumenty/, a také na ni zákazníky upozorňujeme e-mailem.
Pokud přesto nesouhlasíte s naúčtováním pokuty za včasné nevrácení zařízení, máte možnost záležitost reklamovat například prostřednictvím e-mailu na poradime@vodafone.com, nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.