Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:971
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:35
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 172 stížnostech.

#54308Reklamace řešena výměnou místo dobropisu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.12.2021, před měsícem

Žaneta Fusková

Znění stížnosti

Zakupili jsme tyčový mixér Rohnson R-591,ROHTM154.První reklamce nastala cca do 3 měsíců od prvního použití. Závada:produkt se i při krátkém použití přehřívá vytéká z něj hnědá tekutina chemického původu, která může být zdraví ohrožující a následně stéká do připravovaného pokrmu. Z hygienických důvodů jsme tedy reklamovali. Zboží nám vyměnili. Do 2 mesiců opět stejná závada, stejná reklamace opět řešena výměnou i přes požadavek na dobropis, tedy vrácení peněz. Vzhedem k tomu, že výrobek může poškodit zdraví mé rodiny včetně dětí očekávala jsem větší šetření samotného výrobku a vyhovění na vratku peněz.Technik jej prohledl jen zběžně a prohlasil, že je jen špinavý a vůbec se nepodival ani dovnitř přístroje odkud daná tekutina vychází a co to může být. P}


Produkt

Tyčový mixer Rohnson R-591 ROHTM154, Technik Otárek David


Požadované řešení

Vrácení peněz a prověření produktu danými subjekty na nezávadnost


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2021 16:18, před měsícem

V uvedeném případě by bylo možné odstoupit od smlouvy pro opětovný výskyt vady. K tomu je nutné, aby byly pro stejnou vadu uznány 3 reklamace (2x a při třetí vzniká právo na odstoupení.

Pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud (sp. zn. 33 Cdo 2979/2012). Dle jeho rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Podle popisu spotřebitele došlo ke dvěma uznaným reklamacím. Domníváme se tedy, že při příští reklamaci má spotřebitel nárok vznést požadavek na odstoupení od smlouvy.

Rizikové produkty lze najít na stránkách České obchodní inspekce (https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
17.12.2021 11:59, před měsícem

Dobrý den, děkuji Vám za Vaši zprávu a za součinnost při řešení sporu. Vaši reklamaci číslo: ASRE211082457 jsem tímto předala na reklamační oddělení a jakmile pro Vás budeme mít další informace, budeme Vás kontaktovat na Vaši e-mailovou adresu.
S pozdravem Veronika, Alza.cz, Oddělení péče o zákazníky


Žaneta Fusková

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.12.2021 16:40, před měsícem

Hodnocení: