Společnost


Zásilkovna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#54518Rozbití obsahu zásilky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 9 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
20.12.2021, před 5 měsíci

Jiří Turýn

Znění stížnosti

Hodněkrát jsem vás použil jako doručovací službu a vždycky jsem byl spokojen se vším. Bohužel moje důvěra k vám šla hodně dolů potom co jste mi vrátili poslaný balík kvůli vašim ,,na hlavu" podmínkám a předpisům. A aby toho ještě nebylo málo, teď nějaký váš naštvaný zaměstnanec v podstatě odflákl zabalení balíku s křehkým obsahem. Absolutně nezodpovědně a nekvalitně zabalené proti rozbití. A k tomu si účtujete ještě šílenou cenu za dopravu. Absolutně nechápu. To si vedení neumí udělat pořádek se zaměstnanci a logikou pravidel a podmínek pro poslání zásilky?


Požadované řešení

Požaduji náhradu způsobené škody tak, že vykomunikujete s e-shopem opětovné doručení balíku a na vlastní náklady. Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2021 15:38, před 5 měsíci

Pokud nebyla služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Pokud však smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Co se týká náhrady škody, dle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2022 16:26, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.