Společnost


Zásilkovna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#55140Nevyřešená reklamace se zásilkovna.cz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.01.2022, před 4 měsíci

Martin Muller

Znění stížnosti

Dobrý den, nevím zda vás zaujme moje situace,ale stal se mi takový velký problém se zásilkovnou.cz ,poslal jsem balíček v hodnotě 2550kč na pobočku do vysokého Mýta,tam prodavačka umožnila příjemci balíček rozdělat před zaplacením,a on ten balíček vykradl ,ne ale celý,pouze část balíčku.Jde o to že jsem čekal měsíc a půl než zasilkovna .cz vše vyřeší a nakonec mi napsali že jsem zásilku nepojistil a že mi posílají 300kč, takže já budu prodělávat za chyby druhých? Co mě zarazilo je to že s Kijonkovou ani nikým na vyšší pozici se nikdy nejde spojit.Situace s vámi řeší pouze zaměstnanci a ještě k tomu mám pocit že tam sedí jedna paní která zvedá telefon snad za všechny ostatní.Nejdřiv mluvíte s nějakým robotem a nakonec ať volám reklamace, či klasickou otázku tak to furt zvedá ten samý člověk.děkuji a pokud je třeba mám i emaily ,a můžu celou situaci rozepsat do detailů.Diky Muller


Produkt

Chyba je na straně zásilkovny, konkrétně pobočka chocathe ve vysokém Mýtě


Požadované řešení

Žádám o navrácení částky 2460kč z částky 2550kč a ne 300kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2022 10:43, před 4 měsíci

Pokud nebyla služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Pokud však smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.