Společnost


Zásilkovna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#55168Ztracená zásilka

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.01.2022, před 4 měsíci

Hana Kopalova

Znění stížnosti

Již více než 30 dní od reklamované ztráty zásilky se mě nikdo neozval.Po mém opětovném zavolání mě byl preposlan mail s tím že mám poslat dokumenty s fotografií krabice s botami.Toto jsem přeposlat paní která to ode mne koupila.Pani jsem peníze hned vrátila.Ted nemám nic.H.K


Produkt

Ztraceny balik


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2022 14:37, před 4 měsíci

Pokud nebyla služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Dle ustanovení § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.

Je-li společnost povinna k náhradě škody, pak se výše nahrazované škody bude řídit ustanovením § 2951 odst. 1 a ustanovením § 2969 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při určení výše náhrady škody se vychází z obvyklé ceny, kterou má věc v době, kdy na ni vznikla škoda, resp. v řešené věci v době, kdy došlo k její ztrátě.

Vzhledem k tomu, že dle popisu již byla překročena 30denní lhůta na vyřízení reklamace, může spotřebitel odstoupit od smlouvy pro nevyřízení reklamace řádně a včas. Vzhledem k tomu, že společnost zásilku pravděpodobně nebude moci vrátit, náleží spotřebiteli výše zmíněná náhrada škody.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.