Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:647
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

54%
46%
Toto skore je založeno na 144 stížnostech.

#56849Nezajištění opravy kabelové televize

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.04.2022, před rokem

Hana Křikavová

Znění stížnosti

Na kabelové TV přestalo 21.3.22 fungovat ČT1, ČT2,ČT24. Operátor mi poradil možnosti, jak zkusit závadu odstranit bez přítomnosti technika, které jsem dle pokynů za pomoci souseda (je mi 86 let) provedla, závadu se takto nepodařilo odstranit. Posléze mi operátor sdělil, že podá zprávu technickému oddělení s tím, že technik mi zavolá a sdělí termín své návštěvy. Jelikož se žádný technik neozval, opět jsem oslovila operátora, který sdělil, že jeho kolega zapomněl zprávu techn. oddělení předat, a přislíbil nápravu, k níž však nedošlo. Následně mi po zavolání operátor sdělil, že návštěvu technika bude urgovat s tím, abych si neblokovala telefon. Opět se žádný technik neozval, a tato situace (opětovná volání operátora, jeho přísliby urgence u techniků, kdy se následně žádný technik neozve) stále trvá. Telefon si snažím neblokovat a mám ho stále u sebe.


Produkt

kabelová TV byla instalována technikem Vodafonu v Neratovicích


Požadované řešení

Provedení opravy kabelové TV technikem Vodafonu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2022 14:51, před rokem

Jestliže spotřebitel nemůže využívat služby, které si objednal, může je reklamovat. Vhodným výsledkem reklamace by měla být oprava (tedy možnost sledovat zmíněné programy) a přiměřená sleva, neboť spotřebitel nemohl využít služby, které hradí. Zároveň společnost upozornil a ta neučinila bezodkladně kroky k nápravě - poskytla sice návod k opravě, avšak následně nezajistila technika.

Zároveň by případně spotřebitel mohl reklamovat vyúčtování, které (jestliže nebude poskytnuta sleva) nebude odpovídat realitě - totiž tomu, jak spotřebitel mohl placené služby využívat. Reklamaci je nutné podat přímo poskytovateli (společnosti Vodafone). V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunifkaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.4.2022 12:19, před rokem

Dobrý den, paní Křikavová, mrzí mě vzniklé komplikace. Abychom se na to mohli podívat, napište nám přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.4.2022 02:22, před rokem


Hana Křikavová

Paní Pilná, jsem velmi zklamaná z vaší čistě formální reakce, která neobsahovala jedinou informaci, kterou potřebuji-termín zajištění opravy. Kompletní údaje a informace k případu jsem za pomoci dcery sdělila Vodafonu 1) cca v 10 hovorech s operátory (hovory jsou Vodafonem MONITOROVÁNY), 2) 2x mailem - viz potvrzení Vodafonu o přijetí zprávy č. 1203271) 3) prioritním doporučeným dopisem se zaplacenou službou "potvrzení o doručení formou SMS" (dopis odeslán 11.4.22, 14.4.22 učiněn na poště dotaz, proč dosud SMS nedošla, poštou sděleno, že dopis stále leží na poště v Praze 5 z důvodu nepřítomnosti pracovníka Vodafonu, který poště písemně potvrdí doručení a převzetí dopisu). Při pokusu vyplnit dle vaší rady on-line formulář reklamace přišlo po požadovaném vyplnění telef. čísla hlášení "zadán nesprávný formát čísla" bez sdělení, jak má správný formát vypadat, nepomohlo uvedení čísla s předvolbou, bez předvolby, ve formě s mezerami, bez mezer... k samotnému formuláři jsem se neprobojovala.
Nevím už, co dále podniknout, proto žádám o osobní schůzku na reklamačním oddělení v sidle Vodafonu na nám. Junkových, kam se dostaví dcera Hana Srstková - jak jsem již uváděla, já bydlím v Neratovicích, jsem ročník 1936 a tomu odpovídá můj zdravotní stav.
Hana Křikavová

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2022 09:12, před rokem

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby se mohla k otázkám a žádostem spotřebitelky vyjádřit.

S ohledem na výše uvedené vyjádření spotřebitelky považujeme za nejvhodnější zmíněné osobní setkání s pracovníkem, v jehož kompetenci je vyřizování podobných problémů.

Reakce společnosti

Publikováno
21.4.2022 06:52, před rokem

Dobrý den, paní Křikavová, mrzí mě, že se Vám nepodařilo se přihlásit do Vaší internetové samoobsluhy. Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran. Ze stejného důvodu nemám k Vaší stížnosti žádné informace, proto jsem Vám nabídla, abyste nás ohledně vyřešení situace kontaktovala přímo přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Pokud jste však již reklamaci zasílala bude Vám vyjádření zasláno nejpozději do měsíce, tedy v reklamační lhůtě. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.4.2022 15:24, před rokem


Hana Křikavová

Paní Pilná,
nenabídla jste nám žádné řešení problému, ale reklamaci, jejíž vyřízení trvá až dalších 30 dnů. Prosím inspirujte se u Vaší kolegyně Terezy Medunové z Centra on-line péče..., na níž jsme se rovněž obrátily, která si zjistila potřebné údaje, o nichž vy tvrdíte, že k nim nemáte přístup, a která nám sdělila konkrétní návrhy řešení, jinak jste na Vaší pozici zcela zbytečná, neboť Vaše formální uniformované odpovědi (viz Vaše reakce na stížnosti dalších klientů Vodafonu) nikomu nepomohou. Rovněž byste se měla zamyslet nad situací Vašich klientů ve věku 80+, kteří nejsou zběhlí v nových technologiích, nemají počítač a neumějí používat internet, přičemž nesmějí využít pomoc od "třetí osoby" (v našem případě dcery).
Problém jsme vyřešily za pomoci vnučky a jejích kolegů, kteří zjistili, že problém tkví v signálu DBT-T, jehož fungování bylo pro ČT 1, 2... v Neratovicích nedávno ukončeno. Jelikož ČT 3 fungovala dále bez problémů, toto nás nenapadlo. Je však s podivem, že na tuto eventualitu nás neupozornil žádný z námi oslovených minimálně pěti operátorů Vodafonu.
Děkujeme tímto d-testu za pomoc a klientům Vodafonu přejeme, aby se od něj v případě potřeby do budoucna dočkali namísto ignorance skutečné pomoci tak, aby se spíše než jako vazalové této firmy mohli cítit jako její rovnoprávní zákazníci.
Hana Křikavová a Hana Srstková (dcera)

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2022 10:11, před rokem

S ohledem na výše uvedené vyjádření spotřebitelky stížnost uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.