Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:565
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

54%
46%
Toto skore je založeno na 131 stížnostech.

#56877Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2022, před 3 měsíci

Zlata Sadílková

Znění stížnosti

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o informaci, pomoc.. Řeším se společností Vodafone výpovědní záležitost týkající se služby pevného internetu a TV. Původně tyto služby jsem měla u UPC a byly mi převedeny na Vodafone. Dne 1.3. došlo k výměně koncového zařízení jejich technikem. Vzhledem k tomu, že služby neodpovídaly kvalitě, kterou jsem očekávala, rozhodla jsem ukončit spolupráci a službu nadále nevyužívat.
Dle smlouvy o nájmu koncového zařízení č. *** se pod bodem 5. píše, že ukončit smlouvu je možné výpovědí s jednoměsíční výpovědí, písemnou dohodou smluvních stran či vrácením pronajatého koncového zařízení v prodejnách pronajímatele.

Na základě tohoto bodu jsem dne 8.3.2022 vrátila zařízení na internet a dne 22.3.2022 zařízení na TV v jejich prodejnách. Mezi tím jsem telefonovala a hovořila s operátory, kterými jsem byla na jedné straně ujišťována, že služby budou ukončeny, s tím, že zadali požadavek do jejich systému a na druhé straně, že jsou služby stále aktivní.

Když docházelo k převodu na Vodafone, přišly mi dvě faktury, které jsem samozřejmě zaplatila. (1 faktura č. *** částka 1350, 96 Kč a 2 faktura č. *** částka 1423 Kč). Tím došlo k přeplatku po odečtení běžné platby, kterou pravidelně platím (675,48) v částce ve výši 2098,48 Kč. To jsem opět konzultovatala s operátorku z Vodafone a ta mi potvrdila, že měla být placena pouze jedna faktura a částku ve výši 1350,96 mi zašlou na účet.

V současné chvíli nejen, že částka ve výši 1350,96 Kč nebyla připsána na můj účet, ale také zbytek přeplatku nebyl spotřebován do vyúčtování, které bylo zpracováno k 4.4.2022.

Navíc přišlo další vyúčtování (k 4.4.2922) na zaplacení služby, která je stále aktivní a přitom zařízení pro využívání služeb jsou řádně odevzdány.

Můžete mi prosím pomoci jak nejrychleji se mohu domoci k řádnému vyrovnání a ukončení za tyto služby? Domnívám se, že z mé strany jsem udělala vše, co bylo třeba.

Telefonicky jsem s operátory hovořila ve dnech: 18.3.2022, 24.3.2022, 5.4.2022 a 7.4.2022.


Produkt

Č. zařízení: internet - AR2DBNEW - 80447483, TV - VFSTB2ENT - 90341133


Požadované řešení

Ukončení k datu odevzdání koncových zařízení tj. Internet k 8.3.2022 a TV k 22.3.2022 a vrácení přeplatku na můj účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2022 11:26, před 3 měsíci

Z popisu vyplývá, že spotřebitel smlouvu vypověděl. Na výpověď se zpravidla váže výpovědní doba, kdy je spotřebitel povinen dále hradit službu a podnikatel mu tuto službu musí nadále poskytovat. V uvedeném případě (dle popisu spotřebitele) činí výpovědní lhůta jeden měsíc - ten tedy spotřebitel musí po zaslání výpovědi uhradit "navíc", avšak může služby i nadále využívat. Z popisu dále vyplývá, že zaměstnanci zadali výpověď do systému a ponechali služby aktivní (aby byla dodržena výpovědní lhůta). Zároveň operátorka potvrdila, že faktury byly uhrazeny a bude vrácen přeplatek. Dle § 430 občanského zákoníku jednání zaměstnance podnikatele zavazuje. nyní by tak mělo dojít k zániku závazku a vrácení zmíněného přeplatku.

Dle popisu a výše uvedeného se domníváme, že služby by nyní již aktivní být neměly a spotřebitelka uhradila potřebné poplatky. Mělo by jí tak být poskytnuto konečné vyúčtování a vrácen přeplatek.

Protože spotřebitel již služby nevyužívá (a po vrácení zařízení ani nemůže), má právo vyúčtování reklamovat. To lze učinit přímo u společnosti Vodafone.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunifkaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
13.4.2022 12:22, před 3 měsíci

Dobrý den, paní Sadílková, mrzí mě vzniklé komplikace. Abychom se na to mohli podívat, napište nám přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.4.2022 09:06, před 2 měsíci


Zlata Sadílková

Stále nedořešeno. Služby sice konečně ukončeným, ale vyúčtování nepřevedeno na zaměstnanecký účet, jak bylo domluvenou. Po přihlášení na Vodafone účet pochopitelně z nic nejde najít a tak opět bude telefonická anabáze. Písemně s Vámi komunikuje pouze automat, no hrůza.

Reakce společnosti

Publikováno
21.4.2022 07:06, před 2 měsíci

Dobrý den, paní Sadílková, mrzí mě, pokud se Vám záležitost nepodařilo dořešit. Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran. Ze stejného důvodu nemám k Vaší stížnosti žádné informace, proto jsem Vám nabídla, abyste nás ohledně vyřešení situace kontaktovala přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace (pokud máte aktivní služby Vodafone) nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky


Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.