Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:565
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

54%
46%
Toto skore je založeno na 131 stížnostech.

#57136Nulová odpověď na doporučený dopis s dodejkou z 29.3.2022

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.04.2022, před 2 měsíci

Anna Lišková

Znění stížnosti

Dne l3.4.2O22 tel. výzva Vodafonu abych svou záležitost řešila s Klientským centrem. Na dotaz proč jsem nedostala písemnou odpověď na svůj dopis z 29.3.2O22 "Někdo" položil telefon.


Produkt

.


Požadované řešení

1.- žádám písemné potvrzení o faktu, že z důvodu ukončení činnosti UPC a převedení služeb do systému Vodafonu má smlouva s UPC zanikne a pozbyde platnosti bez mého přičinění a proti mé vůli. 2.- je tudíž nutné rovněž písemně potvrdit, že nebudu platit žádné poplatky ani takové,které jsou spojeny s vyzvednutím a odvozem modemu a WiFi věžě . 3.- písemně oznámit přesné datum a čas odvozu uvedených pomůcek z mého bydliště pověřeným zaměstnancem UPC-Vodafone .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2022 09:54, před 2 měsíci

Společnost má povinnost přebírat dopisy na adrese sídla - pokud tak neučiní uplatní se fikce doručení a nebude se tak přihlížet k tomu, zda dopis společnost převzala. Protože se patrně jedná o výpověď, která je jednostranným právním jednáním, začne uplatněním fikce doručení běžet výpovědní doba - po uplynutí této doby (pravděpodobně bude stanovena ve smlouvě) závazek zanikne.

Dodáváme však, že v průběhu výpovědní doby je spotřebitel povinen hradit službu, nicméně společnost je také povinna službu dodávat. S ohledem na tuto skutečnost se domníváme, že společnost nemusí zmíněný modem a WiFi věž odvézt ihned, neboť ještě nemuselo dojít k zániku závazku, ke kterému dojde uplynutím výpovědní doby.

Pokud by se jednalo o odstoupení od smlouvy, zanikla by smlouva ihned s fikcí doručení. Nejsme si však jistí, zda byly splněny podmínky pro možnost odstoupení, neboť neznáme podrobnosti tohoto smluvního vztahu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
2.5.2022 09:56, před měsícem

Dobrý den, paní Lišková, je mi líto, pokud došlo k nedorozumění. Abychom se na to mohli podívat, napište nám přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace (pokud máte aktivní služby Vodafone) nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.
Pronajatá zařízení však vrací zákazník sám na své náklady. Pronajatá zařízení,je možné zaslat na adresu MUFF Logistics s.r.o. - building H1, Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 20. Zařízení je také možné vrátit i osobně na některé z našich prodejen. Jejich seznam naleznete na https://www.vodafone.cz/prodejny/
Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.5.2022 11:25, před měsícem


Anna Lišková

Chci přispět k ujasnění situace a rozptýlení nedorozumnění a proto zopakuji svou žádost: žádám o písemné potvrzení o ukončrní mé smlouvy s UPC se stejným datem ukončení služby UPC,a rovněž požaduji písemné potvrzení ve smyslu §3, odstavec 2, písmeno d) Občanského zákoníku,že nebudu platit žádné poplatky.ani takové, které jsou spojeny s vyzvednutím a odvozem modemu a WiFi věže.Také Vám přeji pěkný den.

Reakce společnosti

Publikováno
27.5.2022 09:44, před měsícem

Dobrý den, paní Lišková, kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran. Ze stejného důvodu nemám k Vaší stížnosti žádné informace, proto jsem Vám nabídla, abyste nás ohledně vyřešení situace kontaktovala přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace (pokud máte aktivní služby Vodafone) nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Jak jsem Vás již také informovala pronajatá zařízení vrací zákazník sám. Tato skutečnost je uvedena ve Všeobecných podmínkách, kde je v bodě 7.4. přímo uvedeno: Vrácení Přijímacího zařízení - Do 14 dnů po ukončení Smlouvy je nutné, abyste nám na vlastní náklady vrátil/a pronajaté Přijímací zařízení. Zařízení můžete vrátit buď osobně na našich „obchodních místech“. To platí i v případě, že ukončíte užívání jednotlivé Služby a Přijímací zařízení používáte jen pro její příjem. Aby se vracené Přijímací zařízení cestou k nám nepoškodilo (nebo pro případ, že se tak stane), doporučujeme vám, abyste zásilku při odesílání pojistili dle výše smluvní pokuty pro příslušné Přijímací zařízení, která je uvedena v ceníku. Přijímací zařízení se považuje za vrácené v momentě, kdy ho převezmeme v našem distribučním skladu nebo v pobočce. Lituji, ale technik zařízení, při ukončení smlouvy, nevyzvedává.
Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.6.2022 13:25, před 2 dny

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.