Společnost


AUKRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#57174Bezpečená aukro platba - bezdůvodné zadržování peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 23 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.04.2022, před 7 měsíci

Gabriel Melena

Znění stížnosti

Dobrý den,

i přes podanou stížnost společnost aukro nekomunikuje včas a pravidelně zadržuje platby za aukce. Zboží prodané, odeslané a doručené a peníze stále v depositu u společnosti. Platby za aukce chodí s výrazným zpožděním než je nutné a tím omezuje mou platební schopnost, což mi způsobuje problémy. Toto jednání ze strany aukra je opakované.

Přestože byla společnost upozorněna, že postupuje v rozporu se zákonem, nebyla učiněna žádná opatření, aby se tak nedělo.

13. 04. 2022 17:45:52 Příjem elektronických dat k zásilce. Čekáme na předání zboží od odesílatele k přepravě.
13. 04. 2022 17:56:18 Příjem zásilky na podacím místě Praha .
14. 04. 2022 11:03:12 Zásilka byla převzata řidičem a míří na depo
14. 04. 2022 13:55:20 Příjem zásilky na expedičním depu Praha
19. 04. 2022 03:29:42 Příjem zásilky na expedičním depu Ústí nad Labem,
19. 04. 2022 11:22:33 Zásilka připravena na cílovém výdejním místě
19. 04. 2022 12:00:28 Výdej zásilky příjemci.

26.04.2022 -> platba stále v depozitu u aukra...

Respektuji státní svátky i bezpečnost uživatelů, opožděné platby respektovat nehodlám...

Děkuji za kladné vyřízení


Požadované řešení

Odškodnění ve formě zvýhodnění mnou vybrané aukce(jako odměna pro mě) a odstranění technického nešvaru ze strany společnosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2022 10:47, před 7 měsíci

Z popisu spotřebitele se domníváme, že se jedná o "Bezpečnou Aukro platbu", která se řídí obchodními podmínkami společnosti (https://obchodnipodminky.aukro.cz/sites/default/files/obchodni_podminky/aukro_op_platne_od_2022_03_09_0.pdf), zejména bodem 4.2.

V těchto podmínkách je ke lhůtě v bodě 4.2.8 uvedeno, že dojde k odeslání peněz na účet prodávajícího do 3 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro doručení zboží uvedené v konkrétní Nabídce za předpokladu, že nebude zahájen spor.

Z výše uvedeného vyplývá, že není rozhodující, kdy zboží bylo skutečně doručeno, ale kdy doručeno být mělo dle Nabídky. Jestliže tedy doručeno mělo být podle Nabídky později, nemuselo dojít k porušení obchodních podmínek samotnou společností. Důležité je také zmínit bod 4.2.14, který říká, že je lhůta dodržena, jestliže došlo v poslední den této lhůty k odeslání platby - není tedy rozhodující, kdy přišla na účet prodávajícího.

Stížnost tedy dle našeho názoru nesměřuje na porušení zákona či smluvních podmínek, ale spíše na smluvní podmínky samotné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2022 12:55, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.