Společnost


Stander Sp. z o.o.

Počet nahlášených stížností:271
Z toho za letošní rok:266
Stále v řešení:264
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#57587Nemožnost zrušení zasílání zboží v zákonné lhůtě

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.05.2022, před 6 dny

Jana Králová

Znění stížnosti

Dobrý den, dostala jsem upomínku na zaplacení zboží CBD a GINSENG, které jsem v zákonné lhůtě doporučeně vrátila na uvedený PO Box 18, Praha 2, včetně vzorků.
Nechápu a děkuji za vysvětlení
Králová, č. faktury 19833375


Požadované řešení

Stačí potvrdit, že je vše v pořádku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2022 12:17, před 5 dny

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Doporučujeme spotřebiteli prokazatelně kontaktovat společnost Stander Sp. z.o.o., ideálně doporučeným dopisem s dodejkou, na adrese Warszawa, Ursus, ul. Bodycha 87, 05-816 Reguły, Polsko. V případě sporu poté bude mít v ruce důkaz, že smlouvu opravdu vypověděl. Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy (nebo výpověď smlouvy) zašle prokazatelnou formou, stačí poté doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Kdyby prodávající dokázal, že spotřebitel zboží objednal, může se spotřebitel bránit (jak je zmíněno výše) zaslanou výpovědí.

Je taktéž vhodné zaslat žádost o odstranění osobních údajů z databáze, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami. Spotřebitel může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.