Společnost


Stander Sp. z o.o.

Počet nahlášených stížností:271
Z toho za letošní rok:266
Stále v řešení:264
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#57591Upomínka

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.05.2022, před 6 dny

Kateřina Pagáčová

Znění stížnosti

Přišla upomínka k zaplacení faktury na neobjednané zboží, o firmě jsem nikdy neslyšela.


Produkt

nevím o co jde, a nic jsem nedostala


Požadované řešení

Prosím o vyřešení problemu, a zastavení upomínek za něco , co jsem nikdy nedostala


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2022 12:02, před 5 dny

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Z našich zkušeností uvádíme, že společnost uzavírá smlouvy po telefonu - je tedy možné, že k uzavření smlouvy došlo tímto způsobem.

Pro jistotu doporučujeme spotřebiteli kontaktovat společnost Stander Sp. z.o.o. písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou, s žádostí o ukončení závazku (odstoupením, případně výpovědí) na uvedené adrese (Warszawa, Ursus, ul. Bodycha 87, 05-816 Reguły, Polsko). Zasláním výpovědi spotřebitel nepotvrdí existenci závazku - ten lze i nadále rozporovat. Jedná se pouze o preventivní opatření pro další případné zásilky.

Je taktéž možné zaslat žádost o odstranění osobních údajů z databáze, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami. Spotřebitel může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.