Společnost


Stander Sp. z o.o.

Počet nahlášených stížností:707
Z toho za letošní rok:84
Stále v řešení:66
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#57601Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.05.2022, před 11 měsíci

Zdenek Drmota

Znění stížnosti

Dobrý den, včera jsem obdržel upomínku na zboží CBD AND GINSENG v hodnotě 1058 Kč (číslo FA 19805266). Již v měsíci březnu 2022 jsem telefonicky upozorňoval Váš zákaznický servis, když jsem obdržel FA za výše jmenované zboží že žádné zboží jsem si neobjednal ani jsem žádné zboží neobdržel. Vaší pracovnicí po nahlášení údajů bylo řečeno, že tím je případ vyřešen tudíž faktura je stornována. Nechápu z jakého důvodu mi byla zaslána upomínka. Žádám tímto o okamžité storno upomínky a o provedení okamžité nápravy tohoto obchodního případu, který se nikdy neuskutečnil. Očekávám Vaši
odpověď obratem. Děkuji Zdeněk Drmota


Požadované řešení

Okamžité řešení neuskutečnění obchodního případu a okamžité provedení nápravy chybně zaslané upomínky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2022 10:09, před 11 měsíci

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Doporučujeme spotřebiteli prokazatelně kontaktovat společnost Stander Sp. z.o.o., ideálně doporučeným dopisem s dodejkou, na adrese Warszawa, Ursus, ul. Bodycha 87, 05-816 Reguły, Polsko. V případě sporu poté bude mít v ruce důkaz, že smlouvu opravdu vypověděl. Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy (nebo výpověď smlouvy) zašle prokazatelnou formou, stačí poté doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Kdyby prodávající dokázal, že spotřebitel zboží objednal, může se spotřebitel bránit (jak je zmíněno výše) zaslanou výpovědí.

Je taktéž vhodné zaslat žádost o odstranění osobních údajů z databáze, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami. Spotřebitel může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2022 16:14, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.