Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:565
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

54%
46%
Toto skore je založeno na 131 stížnostech.

#57679Stížnost na postup Vodafone

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.05.2022, před měsícem

Josef Červenka

Znění stížnosti

Začátkem ledna 2022 naši firmu kontaktoval obchodník Vodafonu s nabídkou výhodnějších telefonních služeb.
Dohodli jsme se na celkem čtyřech tarifech navázaných na zvýhodněnou nabídku k pevnému internetu:
Na prvním čísle jsme se domluvili na neomezeném volání a sms a 2+2 G internet za pevně nastavenou uměsíční platbu.
Na dalších třech číslech jsme se dohodli na neomezeném volání a sms a internetu též za pevně nastavenou uměsíční platbu.
Dne 13.1.2022 byla za tímto účelem vystavena objednávka.
Dvě čísla již byla vedena pod naší firmou, další číslo bylo převedeno od Sazka Mobilu pod Vodafone.
Poslední číslo 7bylo vedeno na syna a bylo nutné provést převod práv. Dle instrukcí obchodníka, který zadával objednávku, jsem se synem navštívila pobočku Vodafone na Nádražní 2a v Brně. Zde jsme na pracovníka Vodafone vznesli požadavek na převod práv. Vzhledem k tomu, že tento pracovník nebyl schopen vyřídit požadavek online, odešli jsme z pobočky, aniž bychom převod práv vyřídili.
Obchodník, který nám učinil nabídku, nám doporučil jít na jinou pobočku, kde budou schopni náš požadavek zpracovat. Šli jsme tedy znovu na pobočku Vodafone, tentokrát do Galerie Vaňkovka. Tamější pracovník požadavek zadal do systému online. Z pobočky jsme odcházeli s tím, že věc je vyřízena. Podle nesrovnalosti ve vyúčtování jsme zjistili, že synovo číslo nebylo připojeno ke společnému účtu a že převod práv neproběhl a byla mu účtována částka o 102 Kč vyšší než jsme se dohodli. Při reklamaci na Vodafone lince nám bylo řečeno, že převod práv opět neproběhl, protože byl chybně zadán. Při dalším hovoru nám operátorka doporučila požadavek vyřídit z domu online, což jsme dle instrukcí udělali a převod práv proběhl.
Vzhledem k těmto skutečnostem došlo k časové prodlevě, po kterou nám byla účtovaná částka o 102 Kč vyšší. Tato částka je nám stále účtována včetně upomínky 180,- Kč za nezaplacení nesprávného vyúčtování. Několikrát jsem z tohoto důvodu volal na Vodafone linku, kde mi bylo přislíbeno, že nám bude napříště účtovaná původně dohodnutá částka, což se do dnešního dne nestalo.
Dnes jsem opět volal na Vodafone linku, kde mi operátorka doporučila celou věc reklamovat, s tím, že tento problém s nesprávnou výší vyúčtování nemůže vyřešit. Proto posíláme tuto reklamaci.
Chceme podotknout, že jsme postupovali podle instrukcí pracovníků Vodafone a tuto situaci jsme nezavinili. Jsme již velmi frustrováni z toho, jak se celá záležitost táhne, a odmítáme, aby se nás finančně dotýkaly chyby pracovníků Vodafone. Čas věnovaný řešení tohoto problému jsme mohli věnovat něčemu užitečnějšímu.
S pozdravem Marie Josef a Vojtěch Červenkovi


Produkt

Kombinovaná nabídka Red Office


Požadované řešení

Žádáme vás o opravu vyúčtování, aby nám nebyly účtovány částky, na kterých jsme se nedohodli, a to jak zpětně, tak do budoucna.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.6.2022 14:25, před 22 dny

Předem upozorňujeme, že služba VašeStížnosti.cz je založena za účelem zprostředkování mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem, a účast je dobrovolná. Toto tedy není optimální způsob zaslání reklamace. Spotřebitel by měl reklamaci zaslat přímo společnosti na jimi určenou kontaktní adresu.

Jestliže spotřebitel nesouhlasí s vyúčtováním, může jej reklamovat přímo u operátora. V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunifkaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
8.6.2022 12:05, před 20 dny

Dobrý den, pane Červenko, kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme řešit konkrétní záležitosti prostřednictvím stránek třetích stran. Abychom se na to mohli podívat, napište nám přes reklamační formulář https://www.vodafone.cz/pece/formular-reklamace nebo poštou: Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Děkuji za pochopení. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.6.2022 13:05, před 5 dny


Josef Červenka

Hodnocení:

Komentář: Bylo to náročné, ale povedlo se