Společnost


Stander Sp. z o.o.

Počet nahlášených stížností:339
Z toho za letošní rok:334
Stále v řešení:330
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#57767Upomínka na platbu s nesjednanými úroky a za nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.05.2022, před měsícem

ILONA Kompanová

Znění stížnosti

Dobrý den, již podruhé řeším to, že balíček jsem neobdržela, ale platbu vymáhají, a ještě s úroky. Na zákaznický portál se nedalo přihlásit a zrušit automatické zasílání balíčků bylo složité. Pokud mi balíček došel, ihned jsem jej platila. Pokud mi nedošel, nemohla jsem mít ani složenku - a jelikož mi zřejmě pošta házela balíčky přímo do schránky, nebudu platit za nedodané zboží...


Produkt

Easywashing - datum vystavení faktury 12.6.2021, číslo faktury 19813120, splatnost 30.12.2021 ?


Požadované řešení

Žádám o zrušení upomínání za neobdrženou platbu, vždy jsem vše řádně zaplatila. Ilona Kompanová, číslo předplatného 827403


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2022 09:21, před měsícem

Doporučujeme spotřebiteli kontaktovat společnost nejlépe doporučeně s dodejkou na níže uvedené adrese a upozornit společnost na to, že spotřebiteli nebyla doručena žádná zásilka se zbožím, a proto není povinen částku uvedenou na faktuře (upomínce) platit. Pokud by totiž společnost chtěla vymáhat částku soudní či mimosoudní cestou musela by prokázat, že smlouva byla uzavřena a že bylo platně sjednáno, že spotřebiteli bude pravidelně zasíláno konkrétní zboží o určité ceně, rovněž i to, že zboží bylo spotřebiteli skutečně doručeno.

Spotřebitel má právo od smlouvy sjednané na dálku (typicky přes internet či po telefonu) odstoupit bez udání důvodu, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Není-li již možné od smlouvy odstoupit, je nutné smlouvu vypovědět. V takovém případě je vhodné prokazatelně kontaktovat společnost Stander Sp. z.o.o., ideálně doporučeným dopisem s dodejkou, na adrese Warszawa, Ursus, ul. Bodycha 87, 05-816 Reguły, Polsko. V případě sporu poté bude mít v ruce důkaz, že smlouvu opravdu vypověděl. Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy (nebo výpověď smlouvy) zašle prokazatelnou formou, stačí poté doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Je taktéž vhodné zaslat žádost o odstranění osobních údajů z databáze, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami. Spotřebitel může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.