Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:1040
Z toho za letošní rok:83
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 193 stížnostech.

#59155Neuznaná reklamace vysavače Hoover

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.07.2022, před 29 dny

Jan Hejna

Znění stížnosti

Zakoupeny vysavač Hoover s funkci vytírání. Po zhruba měsíčním používaní se válec na vytírání přestal pohybovat. Alza vadu uznala odeslala do firmy Hoover, kde byla reklamace po 25 dnech zamítnuta z důvodu ze válec se nemá točit ale pohybovat tam a zpět o 2 a 1 pul otačku.. a navíc byla vracena bez uzavěru nádržky s vodou ..Válec se ale nepohybuje vůbec tudíž sem vysavač reklamoval znovu..Alza opět závadu uznala a odeslala do firmy Hoover a ta opět po 25 dnech závadu neuznala.. Nechci opět absolvovat to ze vyzvednu a budu posílat znovu reklamovat když sama alza vadu uznala.. Nějaká rada Dekjuji


Produkt

Tyčový vysavač Hoover H-Free 300 HYDRO HF322YHM 011


Požadované řešení

dobropis


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2022 09:18, před 29 dny

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Společnost má povinnost po vyřízení reklamace vrátit zboží spotřebiteli kompletní, tj. má povinnost vrátit všechny jeho části, které obdržela, a to vč. příslušenství. Pokud zboží kompletní nevydá, jedná se o tzv. bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku. Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, má povinnost ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
21.7.2022 16:19, před 27 dny

Dobrý den,

děkuji za předání případu.

Reklamované zboží bylo testováno na popisovanou závadu, která se v servisním středisku neprojevila. Produkt byl odeslán funkční zpět bez opravy. V případě, že se bude i nadále projevovat, je možné ji například zdokumentovat a s přiloženým videem/fotografiemi předat zařízení na přehodnocení zamítnuté reklamace.

Přeji hezký zbytek dne, Kateřina, ALza.cz - Oddělení péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2022 16:45, před 20 dny

Děkujeme za odpověď.

Vzhledem k tomu, že společnost považuje zamítnutí reklamace za konečné, žádáme spotřebitele o sdělení, zda využije jinou možnost (např. doložení videa, či znalecký posudek zmíněný v předchozím vyjádření). V opačném případě budeme nuceni stížnost uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.7.2022 16:47, před 20 dny


Jan Hejna

Urcite zadam dolozeni.. nejlepe videem kde bude jasne videt funkcnost vysavace

Reakce společnosti

Publikováno
28.7.2022 16:57, před 20 dny

Dobrý den, děkuji Vám za Vaši zprávu.
Jelikož jsme zákazníkovi předali veškeré informace, žádáme o informaci, zda-li je v tomto případě zapotřebí součinnost z naší strany.
Děkuji. S pozdravem Veronika, Alza.cz, Oddělení péče o zákazníky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2022 13:47, před 15 dny

Děkujeme stranám za součinnost.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl informovat o svém dalším postupu a případně mohl stížnost uzavřít. Vzhledem k zamítnutí reklamace se může spotřebitel obrátit na soudního znalce (viz původní vyjádření, seznam zde: www.dtest.cz/soudni-znalci), případně lze řešit spor přes mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (také v původním vyjádření; více informací lze nalézt zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Jestliže se spotřebitel pro jiné řešení nerozhodne, budeme nuceni stížnost uzavřít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.8.2022 15:53, před 15 dny


Jan Hejna

byl bych rad aby mi byla funkčnost vysavače predvedena

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2022 17:25, před 15 dny

S ohledem na to, že se spotřebitel nerozhodl využít jiného řešení a společnost trvá na svém stanovisku, jsme nuceni stížnost uzavřít. Dosažení dohody zde není evidentně možné.