Společnost


Stander Sp. z o.o.

Počet nahlášených stížností:547
Z toho za letošní rok:542
Stále v řešení:473
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#59543Neoprávněné zasílání upomínek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
02.08.2022, před 2 měsíci

Alena Trávníková

Znění stížnosti

Veškeré zboží, které jsem obdržela od fi. Stander jsem na poště
n e p ř e v z a l a a pošta jej zaslala zpět. Nechci abyste mě zasílali cokoliv.

Alena Trávníková


Produkt

Nevím co v obálkách posíláte, zboží jsem nikdy nepřevzala, tedy ani fakturu. Vše bylo zasláno zpět.


Požadované řešení

Již mě nic neposílejte a ani nekontaktujte. Nechci mít s fi. Stander nic společného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.8.2022 10:44, před 2 měsíci

Úvodem upozorňujeme, že služba VašeStížnosti.cz slouží ke zprostředkování komunikace mezi spotřebitelem a podnikatelem - nejsme tedy prodávajícím a nemůžeme zrušit zasílání objednávek. Společnost však o existenci této stížnosti bude informována.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelka dle popisu neví, co je v obálkách, se domníváme, že jde ze strany společnosti o neobjednané plnění.

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna a pokud tomu tak bylo, zda nebyla později zrušena.

Pokud by i došlo ke zrušení existující objednávky a spotřebiteli někdy v budoucnu nějaké zboží bylo doručeno, jednalo by se patrně o neobjednané plnění - jestliže objednávka ani neexistovala, neměl by o neobjednaném plnění být pochyb. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět (§ 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), ani za zboží nemusí platit.

Pokud spotřebitel nic neobjednal a společnost po něm požaduje zaplacení, jedná se o tzv. agresivní obchodní praktiku. Jelikož jde o subjekt, který má sídlo mimo ČR, je mimo působnost České obchodní inspekce, která vykonává obvykle nad těmito praktikami dozor a pokutuje je.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Pokud spotřebitel nechce, aby jej společnost dále kontaktovala, doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty na podatelnu ÚOOÚ jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/podatelna%2Duradu/os-1006.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.9.2022 11:37, před 13 dny

Na žádost spotřebitelky stížnost uzavíráme s dosažením dohody a stahujeme ji z veřejně dostupné části webu.