Společnost


Lidl Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:676
Z toho za letošní rok:47
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 126 stížnostech.

#60907Vyřízení reklamace - nekompletní vrácení z reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 12 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.09.2022, před 8 měsíci

Karel Benda

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 5.9.2022 jsme předali k reklamaci nefunkční AKU šroubovák na prodejně V Štíhlách 226, Praha 4.
Oprava dle reklamačního listu fy Hecht Motors s.r.o. byla ukončena 16.9.2022 ve stejný den, kdy byla zakázka zaevidována!
K vyzvednutí na prodejně byla zakázka až 27.9.2022, byť SMS o vyřízení přišla již 26.9.2022 (pro nás zbytečná cesta na prodejnu).
K reklamaci bylo zboží předáno v originální krabici včetně návodu a nabíječky. Zpět se mi vrátil pouze vyměněný šroubovák, ale bez originální krabice, návodu k použití a především bez nabíječky (pouze s nabíjecím USB kabelem!).


Požadované řešení

Dodání nabíječky, originální krabičky a návodu k použití


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2022 14:26, před 8 měsíci

V souladu s ustanovením § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za poškození, ztrátu nebo zničení věci odpovídá ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání, že spolu se zbožím bylo odevzdáno i příslušenství. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Práva z vadného plnění se zásadně uplatňují v provozovně prodávajícího, ve které je přijetí reklamace objektivně možné, a to v souladu s § 2172 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel má dle § 1924 občanského zákoníku nárok na náhradu tzv. nutných nákladů spojených s reklamací. Těmi jsou poštovné nebo úhrady cestovních nákladů. Spotřebitel není (srov. s nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 626/06) povinen vybrat nejlevnější prostředek přepravy, přesto to s ohledem na princip poctivosti a dobré víry doporučujeme. Nelze totiž podle našeho názoru žádat po prodejci proplacení excesivně vysokých nákladů, pokud šla doprava k reklamaci vyřešit levněji. Pokud prodejce výslovně doporučil spotřebiteli určitý způsob dopravy, pak je samozřejmě povinný uhradit veškeré náklady, které spotřebiteli vzniknou tím, že vybral způsob přepravy dle "návodu" prodávajícího. Spotřebitel má právo na úhradu těchto nákladů v penězích.

Pro výpočet náhrady za používání motorových vozidel se, pro absenci právní úpravy v oblasti spotřebitelského práva, používá analogicky předpisů pracovního práva. V těch se stanoví, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč (viz § 1 písm. b) vyhlášky č. 511/2021 Sb.).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2023 07:45, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.