Společnost


Lidl Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:650
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 121 stížnostech.

#61086Nezapočítání slevového kódu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
05.10.2022, před 6 měsíci

Monika Kepková

Znění stížnosti

Dobrý den, při zadávání objednávky dne 28.9.2022 bylo inzerováno společností, že na konci objednávky bude možnost vložit slevový kód na 15 procentní slevu, který platil pouze 28.9.2022. Při zadání objednávky se však neobjevilo pole pro vložení kódu. Následně řešeno s linkou společnosti e-mailem a následně i telefonicky (1.10.2022). Odmítnuto stornování objednávky, příslib konzultace možnosti uplatnit kód, z linky přislíbena reakce, která doposud nebyla obdržena. Zboží přebráno bez slevy s tím, že nejde stornovat objednávka. Žádáme o uplatnění inzerované slevy. Děkuji. S pozdravem Kepková


Požadované řešení

Proplacení inzerované slevy 15 procent na účet zákazníka.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.10.2022 16:47, před 6 měsíci

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Toto právo má spotřebitel i před převzetím zboží.

Pokud podnikatel obecně nabízí možnost uplatnit slevu, ale spotřebitel slevu uplatnit nemůže i přes to, že splnil podmínky k jejímu uplatnění, jednalo by se o porušení smluvní povinnosti ze strany podnikatele a musel by spotřebiteli nahradit škodu z toho vzniklou.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
7.10.2022 08:06, před 6 měsíci

Dobrý den, paní Kepková, mrzí nás, komplikace, které nastaly. My zde na dTestu nemáme možnost Váš požadavek dořešit, protože nejsme propojeni se zákaznickým servisem. Doporučujeme Vám vyčkat na reakci za strany zákaznického servisu, či využít telefonického kontaktu, pro uspíšení řešení Vašeho požadavku. Věříme, že vše bude vyřízeno k Vaší spokojenosti. S pozdravem Lidl Česká republika v.o.s.

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.10.2022 12:59, před 6 měsíci


Monika Kepková

Dobrý den, předně velice děkuji za pomoc dTestu. Zároveň děkuji i za odpověď Lidl Česká republika v.o.s. Situace se mi po ní zdá však ještě nepřehlednější a proto ji zkusím popsat ze svého úhlu pohledu – od zákaznické linky jsme dostali odpověď, že není možné objednávku stornovat, následně jsme využili telefonickou linku a do tohoto okamžiku (nákup 28.9. nyní 10.10.2022) jsme neobdrželi žádnou další odpověď a ani její výraznější příslib. V podstatě tak považujeme záležitost ze strany zákaznického servisu za uzavřenou a využili jsme této cesty. Vaší odpovědí je, že Lidl Česká republika v.o.s. není propojen se zákaznickým servisem (sic!) a máme vyčkat na jeho reakci (bez uvedení toho, jak dlouhou dobu), i když chápeme situaci tak, že ze strany zákaznického servisu je záležitost již uzavřena. To mi připadá naprosto absurdní. Vynechme tedy zákaznický servis a prosím Lidl Česká republika v.o.s. o jasnou odpověď na tuto otázku: Pokud jsme neuspěli u zákaznické linky - jste ochotni situaci řešit nebo se máme obrátit již jinam? Děkuji. S pozdravem, Monika Kepková

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2022 13:25, před 6 měsíci

Vše bylo již sděleno, prosím o uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2022 14:55, před 6 měsíci

Děkujeme stranám za součinnost.

S ohledem na výše uvedené vyjádření společnosti jsme nuceni stížnost uzavřít.