Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:1090
Z toho za letošní rok:134
Stále v řešení:29
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 208 stížnostech.

#62085Neuznaná reklamace, zboží vráceno poškozené

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

26 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2022, před 27 dny

Michal Bark

Znění stížnosti

Zaslal jsem mobilní telefon k reklamaci, jelikož nanabijel, poškozený konektor.
Přístroj mi byl vrácen s tím, že je v absolutním pořádku,navíc mi poškodili krycí sklo, pod kterým jsou cizí předměty.
Reklamace zamítnuta.
Přístroj nenabíjí, přikládám video.
Neuvěřitelné jednání


Produkt

Lg v60 thinq


Požadované řešení

Rád bych vrátit peníze, jelikož netuším zda displej pod sklem není poškozen, viz video.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.11.2022 13:41, před 24 dny

K zamítnuté reklamaci:
Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

K poškození zboží v reklamačním řízení:
V souladu s ustanovením § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za poškození, ztrátu nebo zničení věci odpovídá ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Domníváme se, že tato odpovědnost se vztahuje nejen na věc samotnou, ale i na ochranné sklo, jelikož v rámci reklamačního řízení věc ztratila své zhodnocení, které získala doplněním určitého příslušenství, které je od ní neoddělitelné. Spotřebiteli tak vznikla škoda, za kterou nenese odpovědnost.

Máme za to, že společnost by měla spotřebiteli příslušenství bezplatně poskytnout jako naturální náhradu škody, a to v souladu s § 2951 občanského zákoníku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2022 17:02, před 24 dny

Dobrý den,
děkuji za Váš příspěvek.

Bohužel v textu Vaší zprávy neeviduji žádný referenční údaj, podle kterého bych si mohla daný případ dohledat. Mohla bych Vás v této souvislosti požádat o upřesnění čísla reklamace či objednávky, faktury nebo Váš e-mail? Následně pro Vás celou situaci blíže prověřím a budu Vás kontaktovat s informacemi ohledně dalšího postupu.

Předem děkuji za případnou spolupráci a přeji hezký zbytek dne, Kateřina, Alza.cz - Oddělení Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.11.2022 19:02, před 24 dny


Michal Bark

ASRE22918626

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2022 19:13, před 24 dny

Dobrý den,

děkuji za předání případu a Vaše vyjádření.

Pana Barka jsem informovali již 12.11. přes sociální síť Facebook, kde se na nás obrátil. Čekáme, až zařízení předá k nové reklamaci, která bude dle dohody vyřízena buď vystavením dobropisu pro vrácení platby (produkt na výměnu bohužel není skladem) nebo, pokud si to bude přát, můžeme vyčkat na vyjádření servisního střediska.
Více aktuálně v této záležitosti udělat nedokážeme, je mi líto.

Děkuji za pochopení a přeji hezký zbytek dne, Kateřina, Alza.cz - Oddělení Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2022 08:21, před 23 dny

Děkujeme za odpověď.

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a poté případně o uzavření stížnosti.

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.11.2022 18:31, před 23 dny


Michal Bark

Zdravím.
Potvrzuji, přístroj tedy odešlu k vyřízení dobropisu a dtestu tímto děkuji.

Reakce společnosti

Publikováno
15.11.2022 18:36, před 23 dny

Dobrý den,

nemáme co již více k vyřízení, vše bylo popsáno níže.

Kateřina, Alza.cz - Oddělení Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.11.2022 09:40, před 22 dny

S ohledem na výše uvedená vyjádření stížnost uzavíráme s dosažením dohody. Děkujeme stranám za součinnost.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2022 14:16, před hodinou

Na žádost spotřebitele byla tato stížnost znovu otevřena. Spotřebitel se k této stížnosti vyjádřil takto:
"Faktura k dobropisu byla splatná dnes, společnost bez udání důvodu peníze nevrátila.
Z mé strany proběhlo vše dle domluvy, vrátil jsem jim po domluvě obratem přístroj, který mi poškodili.
Bohužel na peníze čekám marně."

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby mohla informovat, zda peníze byly odeslány, případně uvést důvod, proč tak učiněno nebylo.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.