Společnost


AUKRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#62435Nebyla vrácena duplicitní platba

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.11.2022, před 2 měsíci

Elena Medová

Znění stížnosti

Byla provedena duplicitní platba. Prodejce nereaguje. Aukro taky přestalo komunikovat, stížnost nebyla vyřízena. Prodejcem je **. 2.platba byla ji omylem odeslána, když aukro déle než 3 týdny neposlalo potvrzovací avizo a vrátilo mne platbu. Pak jsem poslala prodejci 6.10. v částku 629 Kč. Mezitím Aukro zaslalo potvrzovací avizo o obdržení zboží, což jsem potvrdila, následně byla opět strzena částka 629 Kč.


Produkt

Estee lauder krém


Požadované řešení

Požaduji vrátit 1 platbu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2022 10:36, před 2 měsíci

Společnost AUKRO s.r.o. je v tomto případě provozovatelem automatizovaného systému Aukro dostupného na internetové adrese aukro.cz, který jeho uživatelům umožňuje nabízet k prodeji zboží, nabízené zboží kupovat a využívat další služby.

Systém Aukro umožňuje prodejcům nabízet zboží k prodeji třetím osobám – kupujícím. Kupní smlouva je tedy uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, ale provozovatel dle obchodních podmínek společnosti prodávajícího zastupuje při uzavírání kupní smlouvy a dále je oprávněn od kupujícího převzít úhradu kupní ceny za zboží.

Spotřebiteli doporučujeme se obrátit na osobu, které byla částka odeslána s předžalobní výzvou z důvodu bezdůvodného obohacení. Zadržuje-li osoba peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.