Společnost


Lidl Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:649
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 121 stížnostech.

#64028Nevyřešená reklamace ve stanovené lhůtě do 30 dní Lidl-shop.cz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.01.2023, před 2 měsíci

Kristýna Čeplová

Znění stížnosti

31.3.2022 bylo zakoupené zboží SILVERCREST Robotický vysavač SSRA1 na Lidl-shop.cz. V Prosinci 2022 začal mít výrobek s nabíjením, přestal se vracet do dolovací stanice, hlásil chybu E41, nedostatečně se nabíjel, pracoval zhruba 1/3 času, než obvykle. Dne 13.12.2022 byl poprvé výrobek reklamován, přes doporučený a jediný možný způsob reklamace přeš formulář. 14.12. žádáno potvrzenísouhlas s poskytnutím údajů, 15.12. žádost o kontrolu výrobku, zapnutí/vypnutí atd. 19.12.2022 objednání DHL, žádost o zabalení výrobku a vyčkání max. 3 dnů na DHL, která vyzvedne výrobek. Nikdo nezavolal, neposlal email. Dne 3.1.2023 jsem zásilku poslala přes PPL ParcelShop...Po urgenci dne ze dne 3.1.2023 se ozvala paní 15.1.2023, že výrobek dorazil a bude opravovaný cca 7-9 dní a poté zaslán zpět. Vzhledem k délce reklamace / Max. 30 dní, bez jiné možnosti řešit jinak, žádám a vrácení kupní ceny výrobku a odstupuji od kupní smlouvy.


Produkt

SILVERCREST Robotický vysavač SSRA1


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy, po vypršení ode dne následujícího po dni od oznámení, 13.12.2022. Požaduji vrácení peněz, celé kupní ceny výrobku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2023 06:12, před 2 měsíci

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Reklamace je podána již samotným oznámením podnikateli o tom, že výrobek je vadný. V tomto případě tedy k reklamaci došlo 13. 12. 2022.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

V návaznosti odstoupení od smlouvy má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.