Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:1136
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 224 stížnostech.

#65116Alza.cz odmítá proplatit cestovné za uznané reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.02.2023, před 27 dny

Jan Burda

Znění stížnosti

Dobrý den,

chtěl bych vás poprosit o pomoc s vyřízením mého požadavku na úhradu cestovních nákladů za uznané reklamace u společnosti Alza.cz. Od 6.7.2022 s Alzou řeším úhradu cestovného za 11 reklamací. Zboží z těchto 11 reklamací se nacházelo na různých místech republiky (chaty, chalupy, byty příbuzných atd...). Já ho svážel svým vozidlem a podával na reklamace na pobočce v Praze. Je to pro mě pohodlnější než objíždět pobočky Alzy v jednotlivých krajích jelikož bydlím převážně v Praze. Domnívám se, že dle zákona je nejlevnější způsob přepravy v tomto případě poštovné. Cestovné vozidlem by bylo mnohem dražší, proto mám dle mého názoru pouze nárok na proplacení náhrady ve výši poštovného za každou uznanou reklamaci. Kdysi dávno jsme byli domluveni s Alzou na sazbě 160 kč za poštovné a 31 za obalový materiál, celkem tedy 191 Kč. Cena vychází z ceníku přepravní společnosti PPL. U Alzy jsem tedy zadal požadavek č. CCT18071621 - v rámci něho jsem požádal o úhradu 2101 Kč (191x11). Reakce společnosti Alza.cz byla taková, že 2 z 11 reklamací neuzná, protože jsem požádal o úhradu po záruční době. To jsem byl ochoten akceptovat. Další dvě však zamítla z důvodu údajné duplicity. Obě reklamace byly podány na pobočce Alzy v jeden okamžik, z toho Alza automaticky usoudila, že se zboží z reklamací muselo nacházet na stejné místě, a proto se rozhodla, že částku za dvě reklamace hradit nebude z důvodu duplicity cesty na pobočku. To nebyla pravda. Zboží z jedné reklamace jsem vezl vozidlem z jižních Čech, zboží z druhé reklamace ze severních Čech. Tyto dvě reklamace jsem podal v jeden okamžik na pobočce v Praze. Alza mi nabídla úhradu za zbylých 7 reklamací, tedy 1337 Kč. S tím jsem nesouhlasil. Alza si trvala na svém, že proplatí maximálně 1337 Kč. Následně Alza.cz změnila své stanovisko a rozhodla se mi proplatit pouze 40 Kč za jednu reklamaci - cenu lístku MHD po Praze. Problém je v tom, že žádné zboží z těchto reklamací nebylo reálně umístěno v Praze. Reálně bylo umístěno v jihočeském kraji, plzeňském kraji, libereckém kraji a středočeském kraji, jedno bylo v zahraničí - v Bulharsku. Dále mi v případě cesty po Praze dle mého názoru náleží cestovné za cestu na pobočku i za cestu z pobočky. Alespoň tak jsem se to dočetl v právních stanoviscích dalších právníků. Před pár dny mi Alza.cz nabízela proplacení částky za 7 reklamací po 40 Kč, tedy 280 Kč. Když jsem protestoval, tak prý v rámci prozákaznického přístupu proplatí 9 reklamací po 40 Kč, tedy 360 Kč.
S Alzou jsem se snažil nějakou dobu věcně diskutovat o výkladu zákona. Alze jsem poskytl podrobný výpis lokalit, ve kterých se nacházelo zboží z reklamací a předložil kalkulaci výpočtu cen cestovného pomocí MHD do nejbližší pobočky Alzy. Cestovné MHD vždy vyšlo dráže než poštovné. Bylo by nutné jet vlakem, autobusem, městskou dopravou a zpět. V několika případech se jedná o odlehlé chaty, kam ani nejezdí žádný druh MHD. Bylo by tedy zřejmě nutné si najmout taxi, aby mi pomohlo odvést zboží na nejbližší zastávku MHD, potom jet vlakem, pak autobusem, pak autobusem po městě ve kterém se nachází pobočka Alzy (například Tábor) a zpět. Doprava vozidlem je samozřejmě pohodlnější. V tomto kontextu nabídky Alzy na proplacení úseku pouze za pražskou dopravu působí řekněme úsměvně.
Alza.cz chtěla doložit že se zboží reálně nacházelo v těchto lokalitách. Tím podmínila úhradu mnou požadované částky. Jinak nabízela 360 Kč. Alze jsem sdělil, že toto doložit nemohu, jelikož u většiny zboží nemám k dispozici důkazní fotografie ve smyslu, že v daný čas se předmětné zboží nacházelo na dotyčných místech. Takový požadavek je dle mého názoru nepřiměřený. Zákazníci běžně nedisponují takovými důkazy. Alza na něj dle mého úsudku nemá ani právo ze zákona. A zákazník nemá povinnost takové důkazy Alze předložit. Tento krok Alzy proto vnímám jako nezákonný. Jsem z něho zklamán zvláště pokud byl výsledkem odborné konzultace pracovníka Backoffice s právníkem Alzy.

Nyní z právního hlediska:
Dle mého názoru mám nárok na proplacení poštovného jelikož se jedná o nejlevnější způsob dopravy. Vycházím z vyjádření několika právníků a také této poradny D-test, která se v obdobném případu vyjádřila následovně.
"Dle § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má spotřebitel nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při reklamaci.
Pokud tedy bude spotřebitel zboží oprávněně reklamovat (reklamace byla uznaná), má právo žádat po prodávajícím účelně vynaložené náklady. Zákon používá pojem účelně vynaložené náklady, což znamená, že prodávající musí uhradit pouze nejlevnější možný způsob dopravy/přepravy jakožto náklad, který by reklamací vznikl. Účelně vynaložené náklady je nutné chápat jako ty nejmenší nutné s přihlédnutím k vzdálenosti pobočky, objemnosti zboží a možnosti náklady snížit.
Pokud by spotřebitel mohl reklamaci zaslat poštou a pokud by poštovné bylo zároveň levnějším nákladem než dopravné autem, potom má prodávající povinnost uhradit náklady maximálně ve výši poštovného. Vždy se totiž hradí ten nejlevější možný náklad, aby byl naplněn zákonný požadavek, že jde o "účelně" vynaložené náklady. Pokud bylo možné zaslat zboží levněji poštou, je prodejce povinen uhradit spotřebiteli pouze část odpovídající ceně poštovného.
Doporučujeme vždy se dohodnout s prodávajícím na způsobu uplatnění reklamace. Jestliže prodávající např. nabídne odvezení zboží zdarma, bude pak oprávněně odmítat uhrazení nákladů na jiný způsob dopravy. Je-li nutné věc dopravit vlastním autem, je třeba použít na vypočtení nákladů předpisy o poskytování cestovních náhrad v pracovněprávních vztazích."

Alza k tomu mimo jiné píše:
"§ 1924:
Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
Žádné další podmínky v zákoně uvedeny nejsou. Za účelně vynaložený náklad se běžně považuje poštovné, případně cesta MHD, což potvrzuje ve svých vyjádřeních i ČOI nebo třeba dtest.
Jestliže byly reklamované produkty vyzvednuté a vracené na našich kamenných pobočkách, a jedná se o drobné zboží (ve všech případech jde o opravdu drobné zboží), tak není účelným nákladem věc vracet autem, chtít proplatit benzín nebo poštovné.
Není ani pravdou, že máte ze zákona právo na proplacení poštovného za 9 reklamací. Máte právo POUZE na náhradu účelně vynaložených nákladů, jak je uvedeno v § 1924 výše. To, že jste produktu odněkud svážel je také irelevantní."

V několika právních stanoviscích jsem se dočetl, že velikost zboží je irelevantní, proto nechápu, proč Alza po konzultaci se svým právníkem přinesla tuto argumentaci o drobném zboží. Náhrada poštovného dle mého názoru náleží za jakoukoliv velikost zboží.

Dále Alza píše:
"Je mi to líto, ale případ jsem s právním zástupcem konzultoval, jak sám z minulé komunikace víte. Stanovisko z mého předchozího e-mailu mu odpovídá.
Budeme tedy čekat na doložení nákladů a také skutečnosti, že nejnižší uznatelné náklady ve výši 40 Kč neodpovídají skutkové podstatě. Nadále samozřejmě platí návrh kompenzovat Vám 7 x 40 Kč, tedy celkem 280 Kč."

Jak jsem zmínil výše, tak podle mě Alza nemůže tímto šikanózním způsobem (doložení umístění zboží) podmiňovat úhradu poštovného.
Rovněž se domnívám, že skutková podstata věci je taky taková, že jsem zboží převážel z různých míst republiky do Prahy. Náleží mi buď úhrada nákladů na cestu na nejbližší pobočku Alzy (na základě údajů z technického průkazu vozidla), případně poštovné. Nejlevnější je poštovné. Nechápu, o jaké skutkové podstatě hovoří právník Alzy.
Zákon je třeba vykládat ve prospěch slabší smluvní strany, tedy spotřebitele. Alza.cz podle mě musí zaplatit poštovné přímo ze zákona.

Nyní prosím D-test o vyjádření:
1) Mám nárok na proplacení poštovného za 9 reklamací? Z vašeho vyjádření v obdobném případu toto usuzuji ale raději poprosím znovu o odpověď.
2) Jakým způsobem se řeší úhrada mezinárodního poštovného? Je možné vyjít například z ceníku společnosti DHL?

Prosím o mediaci sporu mezi mnou a společností Alza.cz.

Mockrát děkuji.

S přáním hezkého dne,
Jan Burda


Produkt

Proplacení cestovného/poštovného za uznané reklamace


Požadované řešení

Požaduji proplatit poštovné za 9 uznaných reklamací - částku 1719 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2023 09:55, před 25 dny

K nároku na proplacení nutných nákladů spojených s reklamací:
Spotřebitel má dle § 1924 občanského zákoníku nárok na náhradu tzv. nutných nákladů spojených s reklamací. Těmi jsou poštovné nebo úhrady cestovních nákladů. Spotřebitel není (srov. s nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 626/06) povinen vybrat nejlevnější prostředek přepravy, přesto to s ohledem na princip poctivosti a dobré víry doporučujeme. Nelze totiž podle našeho názoru žádat po prodejci proplacení excesivně vysokých nákladů, pokud šla doprava k reklamaci vyřešit levněji. Pokud prodejce výslovně doporučil spotřebiteli určitý způsob dopravy, pak je samozřejmě povinný uhradit veškeré náklady, které spotřebiteli vzniknou tím, že vybral způsob přepravy dle "návodu" prodávajícího. Spotřebitel má právo na úhradu těchto nákladů v penězích.

Domníváme se, že spotřebitel má nárok na úhradu přiměřených nákladů za dopravu. Musí však prokázat, že mu tyto náklady vznikly.

K dovozu zboží ze zahraničí:
V případě, kdy si spotřebitel zaveze zakoupené zboží do Bulharska a následně ho reklamuje, měl by se předem domluvit s prodávajícím na místě takové reklamace. Český prodávající totiž nemůže rozumně předpokládat, že jeho zboží bude na reklamaci dováženo ze zahraničí a požadování nákladů by tak mohlo být nepřiměřené.


Závěrem dodáváme, že slib prodávajícího zavazuje. Jestliže tedy přislíbil úhradu nákladů ve výši 191 Kč za každou uznanou reklamaci, je povinen ji uhradit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.3.2023 12:21, před 24 dny

Dobrý den, pane inženýre,

děkuji za Váš opakovaný dotaz i tímto způsobem.

Všimněte si prosím vyjádření dTestu: "Nelze totiž podle našeho názoru žádat po prodejci proplacení excesivně vysokých nákladů, pokud šla doprava k reklamaci vyřešit levněji," a také: spotřebitel "Musí však prokázat, že mu tyto náklady vznikly.

Co se týká částky 191 Kč, ano v minulosti jsme se Vám bez dalšího dokládání rozhodli vyjít vstříc a uznat náklady ve výši 191 Kč za vyřízenou reklamaci.

K tomu musím upozornit, že se 1) jednalo o jiné reklamace, za 2), že jsme po konzultaci s právním zástupcem tento postoj z minulosti přehodnotili a žádáme o doložení výše vzniklých nákladů (v souladu i s vyjádřením dTestu). V hojné společné komunikaci v této věci se mi nepodařilo potvrdit slib kompenzovat Vám 191 Kč pro každou budoucí reklamaci. K takovému slibu nedošlo.

Vzhledem k tomu, že Vaše reklamace, u kterých žádáte proplatit náklady za jejich doručení, byly předány na kamenných pobočkách Alza.cz, nebudeme kompenzovat poštovné, na základě kterého byla v minulosti stanovena částka 191 Kč, ani náklady na doručení automobilem. Ve všech případech aktuálně nárokovaných nákladů se jednalo o doručení drobných předmětů jako kabel, ochranné sklo na mobilní telefon a podobně, u kterých není doprava automobilem účelná.

Děkuji za pochopení.

Za oddělení péče o zákazníky Alza.cz
Standa

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.3.2023 17:01, před 23 dny


Jan Burda

Dobrý den, pane Stanislave Černý,

děkuji za Vaši zprávu.

Situaci se nyní pokusím znovu shrnout Vám i právníkům D-testu.

1) V rámci Alza požadavku č. CCT18379489 zde řešíme úhradu cestovného za 11 reklamací - čísla reklamací jsou: ASRE22532766, ASRE22532344, ASRE22303597, ASRE22303581, ASRE22281746, ASRE22276744, ASRE22236147, ASRE22139506, ASRE21872235, ASRE21869271 a ASRE21538139.
Požadavek na proplacení cestovného jsem zadal dne 7.7.2022. V příloze přikládám printscreen potvrzení o přijetí Alza požadavku (v souboru "Alza-stiznost č.65116-Jan Burda.zip", který obsahuje celkem dva printscreeny).
Není tedy pravda to, že řešíme jiné reklamace. Od začátku řešíme tyto. Předmětem této stížnosti je těchto 11 reklamací výše, jak ostatně Vy celou dobu víte. Nyní jste opět písemně zalhal. Bohužel. Mrzí mne to.

2) Další stěžejní komunikace v tomto případu je od Vaší kolegyně Kateřiny Štíbrové, která dne 7.7. v 11:46 hodin napsala:
"Žádost o náhradu účelně vynaložených nákladů musí reklamující informovat včas, nejzazším termín je pro spotřebitele konec záruční doby. Proto Vaše žádost na uplatnění všech svých
reklamací zpětně nejde uznat. Minimálně reklamce s čísly ASRE21538139 a ASRE21869271 jsou již dávno pryč a bez nároku na proplacení.

Stejně tak žádost o propacení reklamací podaných společně je duplikováním nákladů a neuznatelné = proplatíme jen ekvivalent jednoho poštovného (ASRE22281746 + ASRE22276744) a druhá duplicita (ASRE22303597 + ASRE22303581). Částka na proplacení tedy vychází 7x 191 = 1337,- Kč."

Toto vyjádření rovněž přikládám jako printscreen především k účelu nestranného posouzení právníky D-testu. Zde je písemně zadokumentována první lež ze strany společnosti Alza.cz. Nejzazší termín pro uplatnění není konec záruční doby. Je možné žádat do 30 dní od konce záruční doby, jak jsem si přečetl v jiných právních stanoviscích. Zde je myšleno především na situaci, kdy spotřebitel reklamuje zboží například poslední den záruční lhůty a o úhradu nákladů požádá později, tak aby k tomu měl časový prostor.
Nicméně je pravda, že o úhradu těchto dvou reklamací bylo požádáno pozdě - déle než 30 dní po uplynutí lhůty. Toto jsem dříve nevěděl. Právně jsem se dovzdělal až na základě vyjádření paní Štíbrové. Zde jsem tedy ustoupil, a rozhodl jsem se nepožadovat proplacení nákladů za dvě reklamace (ASRE21538139 a ASRE21869271), jelikož na proplacení nemám ze zákona nárok. Byla má blbost, že jsem o jejich proplacení požádal pozdě. Nicméně očekával bych, že společnost Alza.cz například v rámci prozakaznického přístupu peníze uhradí, protože chce vycházet dobře se svými zákazníky. Nestalo se tak.
Od teď tedy neřešíme 11 reklamací, ale pouze 9.

Zároveň je zde písemně zadokumentována další lež ze strany společnosti Alza.cz - údajná duplicita. Není možné tímto způsobem spotřebitele krátit v plnění. Poskytl jsem jasné vysvětlení. Zboží z jedné reklamace se nacházelo na jednom místě, zboží z druhé reklamace na druhém místě. Společně jsem svým vozem navštívil obě místa (obě mimo Prahu) a zboží v jeden den svezl na pobočku Alzy do Prahy a podal k reklamaci najednou. Nelze z pohledu společnosti Alza.cz automaticky předpokládat, že jsem veškeré zboží vezl z jednoho místo, a proto mi náleží úhrada pouze za jednu reklamaci. Na takové rozhodnutí nemáte oporu v zákoně. Z mého pohledu se jedná o nezákonný postup ze strany společnosti Alza.cz.
Spotřebiteli náleží úhrada za každou uznanou reklamaci!

Pro D-test - na tomto printscreenu je tedy jasně zachycena nabídka úhrady ze strany společnosti Alza.cz ve výši 1337 Kč za 7 reklamací. Já ovšem požaduji uhradit ještě i ty rádoby dvě duplicitní navíc. Celkem tedy 9 reklamací.
Pane Černý - právník D-testu se vyjádřil ve smyslu, že by společnost Alza.cz měla dodržet svůj slib a uhradit nabídnout částku. Vy osobně toto opakovaně písemně odmítáte provést. Vyzýval jsem Vás k tomu mnohokrát.

3) Řešíme zde to, že zboží se nacházelo v jedné chatě nedaleko řeky, kam se není možné dostat MHD, dále v chatě v lesích, kam se není možné dostat MHD atd...
Mohl jsem si objednat přepravu poštou, PPL, DHL atd, nebo svézt svým vozidlem na nejbližší pobočku (například Tábor, Liberec, Mariánské lázně), nebo se nějak přepravit na nejbližší zastávku MHD (úsek v řádu km) a poté jet vlakem, následně autobusem, následně MHD po městě ve kterém se nachází pobočka Alzy, předat zboží na pobočce a pak se dostat zpět.
Zde by mi náležela úhrada za cestu na pobočku a i cestu zpět z pobočky. Nikoliv pouze za cestu na pobočku jak jste rozhodl Vy pane Černý s posvícením právníka Alzy.
Skutková podstata je taková, že se zboží nějak muselo přepravit z těchto míst do Alzy. Z hrubé kalkulace cestovného na MHD vyplynulo, že by cestovné MHD bylo dražší než poštovné.
Nejlevnější náklad pro společnost Alza.cz je poštovné.

4) K velikosti zboží - v různých právních stanoviscích jsem se dočetl, že velikost zboží je irelevantní. Není možné konstatovat, že z důvodu malé velikosti zboží mi nenáleží úhradu cestovného/poštovného. Případně, že není účelné vyplatit poštovné pro menší položky, jak tvrdíte Vy pane Černý - zdůrazňuji, že po opakované poradě s právníkem Alzy. To je naprosto nepřijatelné.
Kdyby to bylo pouze čistě Váše vyjádření, tak bych Vám tolerovat Vaši neznalost a doporučil bych Vám se dozvědět v řešené problematice. V této situaci to ovšem již není možné, když mi po poradě s právníkem Alzy zcela účelově, zcela záměrně a opakovaně lžete v písmené podobě.
Pokud i přesto chcete doložit, že máte pravdu, tak můžete uvést, na základě čeho právník Alzy napsal toto vyjádření, které jste zkopíroval a přeposlal mé maličkosti? Můžete například citovat z některého rozsudku soudů ve smyslu, že by některý soud rozhodl, že za reklamaci externího disku, případně televizní karty, oxhraného skla mi nenáleží úhrada cestovného ve smyslu poštovného? O co chce právník Alzy své vyjádření věcně opřít pane Černý? Vy jste své vyjádření vůbec nepodložil věcnými argumenty. Pouze jste uvedl, že by to nebylo účelné. Na základě čeho konkrétně pane Černý? Co pan právník myslí tou účelností?
Jakým způsobem jsem se tedy konkrétně měl dle právníka Alzy dopravit do Alzy, respektive dopravit předmětné zboží do Alzy? Teleleportem pane Černý?

5) Můžete prosím doložit, na základě čeho přesně jste se rozhodl za společnost Alza.cz změnit původní nabídku od kolegyně Štíbrové a uhradit mi za každou reklamaci právě 40 Kč (cenu lístku po městě Praze)? Co Vás vedlo k tomu, že jste si vybral právě Prahu? Můžete to nějak právně odůvodnit?
Proč jste si nevybral třeba Plzeň, Aš?
Jasně jsem řekl, kde se mé zboží nacházelo. Očekával jsem, že se budete dále bavit buď o úhradě cesty na nejbližší pobočku, případně o poštovném.
Vy jste se rozhodl plnit pouze částečně - za část cesty. Tím jste za společnost Alza.cz rozhodl dle mého názoru rovněž v rozporu se zákonem. Vaše vyjádření, které je v rozporu se zákonem, jsem D-testu uvedl v zadání stížnosti.
Nemůžete tímto způsobem krátit spotřebitele v plnění.

6) Jak jsem se dočetl na jinde, tak zákon je napsán tak, aby chránil slabší smluvní stranu - spotřebitele. Je třeba ho v tomto smyslu vykládat. Pro případ, že spotřebitel nemůže zcela jasně doložit, kde se dané zboží sekundu po sekundě nacházelo, tak spotřebiteli náleží úhrada ve výši poštovného. Důvod je ten, aby mimo jiné nevznikaly spory jako je tento.
Toto v podstatě potvrzuje i vyjádření této poradny D-test v zadání stížnosti.
Zákazník běžně nedisponuje důkazy, kde se jeho zboží nacházelo. Vyžadovat je po spotřebitele a podniňovat jimi úhradu poštovného je nepřiměřené. Nejsem povinen takové důkazy předložit ze zákona.
Nemohu doložit něco, co nemám.

7) Znovu opakuji, že spotřebiteli náleží buď úhrada cesty na nejbližší pobočku, nebo poštovné.
Nejlevnější je ve všech případech poštovné. Alza.cz je povinna přímo dle zákona uhradit tuto částku. Alespoň dle mého názoru.
Případně pokud prodejce nabídne odvoz zdarma, což nenabídl. Tato možnost tedy není brána v potaz.
Dále spotřebiteli náleží úhrada za každou uznanou reklamaci, ne pouze za některé dle libovůle prodejce.

8) Nyní prosím D-test o vyjádření.

Mockrát děkuji všem zúčastněným.
Věřím, že se nám spor podaří vyřešit smírčí cestou bez zatěžování soudního aparátu této země.

S přáním hezkého dne,
Jan Burda

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2023 11:20, před 20 dny

Děkujeme stranám za součinnost.

S ohledem na rozsáhlost odpovědi spotřebitele se pokusíme vyjádřit ke všem podstatným bodům:
"Nelze z pohledu společnosti Alza.cz automaticky předpokládat, že jsem veškeré zboží vezl z jednoho místo, a proto mi náleží úhrada pouze za jednu reklamaci ... Spotřebiteli náleží úhrada za každou uznanou reklamaci!"

Tohle tvrzení je pravdivé, avšak zároveň platí, že v případě, kdy byly věci koupeny v rámci jedné objednávky lze předpokládat, že budou užívány jedním spotřebitelem v jednom místě - bylo by tak možné požadovat pouze jedno poštovné (za předpokladu, že lze věci zaslat společně). Pokud spolu však objednávky nesouvisely, domníváme se, že by měl spotřebitel mít nárok na proplacení dvojího poštovného. Zároveň však doplňujeme, že se jedná o náš nezávazný právní názor, přičemž jiné orgány (Česká obchodní inspekce, soud) by mohly být jiného názoru.


"Pane Černý - právník D-testu se vyjádřil ve smyslu, že by společnost Alza.cz měla dodržet svůj slib a uhradit nabídnout částku. Vy osobně toto opakovaně písemně odmítáte provést. Vyzýval jsem Vás k tomu mnohokrát."

Slib zavazuje, avšak spotřebitel musí prokázat, že společnost proplacení slíbila. Ta toto tvrzení spotřebitele rozporuje.


"Vy jste se rozhodl plnit pouze částečně - za část cesty. Tím jste za společnost Alza.cz rozhodl dle mého názoru rovněž v rozporu se zákonem. Vaše vyjádření, které je v rozporu se zákonem, jsem D-testu uvedl v zadání stížnosti.
Nemůžete tímto způsobem krátit spotřebitele v plnění."

Opět dle našeho názoru záleží, zda spolu objednávky souvisely, či nikoliv.


"Vyžadovat je (důkazy - pozn. dTestu) po spotřebitele a podniňovat jimi úhradu poštovného je nepřiměřené. Nejsem povinen takové důkazy předložit ze zákona."

Souhlasíme, že spotřebitel není povinen prokázat, odkud zboží vezl (jestliže nepožaduje dopravné, počítané na kilometry, ale "pouze" poštovné).

V určitých případech by se mohlo vyžadování poštovného jevit jako zneužití práva, přičemž dle § 8 občanského zákoníku "Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany." Pokud by však nějaký spotřebitel přivezl na reklamaci zároveň 10 drobných věcí, které byly objednány současně a bylo by možné je zaslat hromadně, nemohl by požadovat poštovné 10x.


Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby na vyjádření spotřebitele a vývoj případu mohla reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2023 10:59, před 19 dny

Dobrý den, pane inženýre,

děkuji za obsáhlé sdělení a děkuji také dTestu za konzultaci. K prvnímu bodu si dovolím sdělit, že jsme Vám již kompenzovali náklady za každou devíti reklamací, a to ve výši 40 Kč za jeden případ. Tento bod nadále není nutné zmiňovat a vracet se k němu, tedy uznání úhrady účelně vynaložených nákladů za každou jednu reklamaci. Přestože jsme odlišného názoru než dTest, kompenzace byla za každý z devíti případů již vystavena. Že jde v případě dTestu o nezávazný názor, je také uvedeno.

K bodu druhému jsem se již také vyjádřil ve své předchozí zprávě. Nepodařilo se mi takový slib najít. Zároveň chci konstatovat, že to, jakým způsobem Alza.cz postupovala v případech minulých kompenzací nejnižších účelně vynaložených nákladů u jiných reklamací, není slib.

Děkuji za pochopení a přeji hezký zbytek dne.

Za oddělení péče o zákazníky Alza.cz
Standa

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.3.2023 14:28, před 18 dny


Jan Burda

Děkuji za vyjádření D-testu. Též děkuji za vyjádření společnosti Alza.cz.

D-test se vyjádřil jasně, že mám nárok na úhradu poštovného za 9 reklamací.

Nyní bych poprosil právníka D-testu o dovysvětlení situace:

1) Domnívám se, že konstatování paní Kateřiny Štíbrové z Alzy je možné uchopit jako slib viz
"Stejně tak žádost o propacení reklamací podaných společně je duplikováním nákladů a neuznatelné = proplatíme jen ekvivalent jednoho poštovného (ASRE22281746 + ASRE22276744) a druhá duplicita (ASRE22303597 + ASRE22303581). Částka na proplacení tedy vychází 7x 191 = 1337,- Kč."
Tímto paní Štíbrová rozhodla jménem společnosti Alza.cz o částce 1337 Kč za 7 reklamací.
Mohu poprosit D-test o vysvětlení, proč se dle vašeho názoru se pravděpodobně nejedná o rozhodnutí a slib v rámci těchto reklamací?
Přiložil jsem i printscreen tohoto vyjádření v originální podobě. Ten by dle mého názoru mohl sloužit jako důkazní materiál proti společnosti Alza.cz v rámci soudního řízení. Jaký názor na toto má D-test?
Následně pan Černý toto rozhodnutí změnil na částku 40 Kč za jednu reklamaci.


2) D-test prosím o upřesnění:

A) Pokud bychom i přesto nemohli brát v potaz rozhodnutí paní Štíbrové o dohodnuté částce, tak na základě čeho by se tedy měla vypočítat poštovné? Je možné vyjít z ceníku PPL?

B) Dále píšete, že:
"Tohle tvrzení je pravdivé, avšak zároveň platí, že v případě, kdy byly věci koupeny v rámci jedné objednávky lze předpokládat, že budou užívány jedním spotřebitelem v jednom místě - bylo by tak možné požadovat pouze jedno poštovné (za předpokladu, že lze věci zaslat společně). Pokud spolu však objednávky nesouvisely, domníváme se, že by měl spotřebitel mít nárok na proplacení dvojího poštovného."

K tomu bych chtěl uvést, že každé zboží (každá reklamace) pochází z jiné objednávky. Krácení zde tedy nepřichází v úvahu. Samozřejmě mám tedy ze zákona právo na úhradu poštovného za 9 reklamací.
Nicméně chtěl bych se k tomu zeptat pro případ, že by se zboží nacházelo v jedné objednávce. Zde vzniká nějaký podivný precedenc, který by pak mohla společnost Alza.cz zneužívat vůči dalším zákazníkům ve smyslu, že "D-test si něco myslí". To dělá velice rád například pan Černý, se kterým máme část komunikovat.
Modelová situace:
V jedné objednávce nakoupím 5 produktů. Jeden produkt si nechám já osobně. Další 4 přenechám rodinným příslušníkům, případně známým atp.
Každý z těchto 5 produktů bude fyzicky umístěn v jiném bytě v jiném kraji. Rozhodnu se, že budu těchto 5 produktů reklamovat najednou. Objedu všechna místa svým vozidlem a poté všech 5 produktů dám na reklamaci při jedné návštěvě pobočky v Praze.
Otázka:
Já náhrada mi náleží?
Úvaha:
Dle mého názoru mi náleží buď úhrada cesty na nejbližší pobočku Alzy - mohu si vypočítat cestovné dle údajů pomocí údajů technického průkazu vozidla.
Nebo mi náleží úhrada poštovného. Záleží na tom, co bude levnější. Alza.cz je povinna uhradit pouze nejlevnější způsob přepravy.

Dle vašeho vyjádření (pokud jsem situaci pochopil správně) by mi mohl prodejce pokrátit úhradu cestovného, protože produkty byly nakoupeny v rámci jedné objednávky a předpokládá se, že se budou nacházet u jednoho zákazníka.
Nejsem si jist, zda zde nevzniklo nějaké nedorozumění. Toto je pro mě novinka. Můžete se prosím nad situací zamyslet a potvrdit mi, zda jsem věc pochopil správně?
Dle mého názoru vaše vyjádření neodpovídá skutkové podstatě. Místa jsem musel fyzicky navštívit. Vznikly mi náklady.
Dále případně prosím o upřesnění, na základě čeho vycházíte ve smyslu, že by prodejce byl oprávně takto pokrátit úhradu? Vycházíte prosím pěkně z nějakého konkrétního rousudku soudu?
Pokud bych já, mí rodinní příslušníci a známí věci reklamovali sami, tak by si každý z nich musel objednat přepravu poštou, PPL, případě zajet na pobočku.
Zde je rozdíl akorát v tom, že za ně tuto práci výkonám já. Nicméně to nic nemění na tom, že se zboží nějak muselo dostat z jedné lokace do druhé (do Alzy).
Nicméně možná je celý tento můj odstavec irelevantní, protože každý rodinný příslušník by měl zboží umístěno v jiném bytě...v jiném kraji, a proto "by nebylo možné věc svést společně" jak také píšete. Nicméně nyní si nejsem jist...
Předem mockrát děkuji za vysvětlení.
Zde toto v podstatě také řešíme. Některé zboží bylo svěřeno mnou do užívání rodinným příslušníkům...
Případně prosím pěkně, jak by se tato věc řešila z hlediska procesní stránky v rámci dokazování?
Bylo by možné věc vyřešit mimosoudní cestou? Například tak, ze bych napsal čestné prohlášení a všechni rodinní příslušníci by napsali čestné prohlášení, které by obsahovalo sdělení, že předmětné zboží jim bylo předáno a nacházelo se fyzicky na jiných místech? Tím bych dle mého názoru mohl vyřešit problém s vašich tvrzením ve smyslu, že se automaticky předpokládá, že bylo zboží umístěno u jednoho zákazníka. Bylo by takové řešení pomocí čestných prohlášení právně dostačující?
Případně v rámci soudního řízení mezi mnou a společností Alza.cz by si předpokládám soud předvolal mě k výpovědi. Já bych uvedl pod přísadou jako to bylo. Pak by si soud předvolal další osoby a ty by také potvrdily mou verzi příběhu a sdělili by soudu kde se zboží nacházelo. Z toho by vyplynulo, že neplatí vaše tvrzení o tom, že se zboží nacházelo u jednoho spotřebitele. Dále by soud vyzval společnost Alza.cz, aby předložila důkazy o tom, proč chce tedy krátit plnění. Takové důkazy by předložit nedokázala, protože neexistují. Předpokládám, že soud by rozhodl v můj prospěch, protože výpovědi u soudu by byly nadřazené obecnému principu, že se něco automaticky předpokládá.
Otázka na vás je i, jak tuto situaci vyřešit bez toho, aniž by bylo nutné zahájit soudní řízení se společností Alza.cz.

C) Rovněž pro D-test...
V rámci hádek s panem Černým mě chtěl pan Černý násilně umlčet, a tak mi vystavil dobropis na 360 Kč, který odpovídá částce 40 Kč za každou reklamaci. Chtěl mě tímto způsobem "odpálkovat".
Tento krok byl nevyžádaný z mé strany. Okamžitě jsem písemné podobě odmítl proplacení této částky a požádal jsem pana Černého, aby dobropis stornoval. Již v tuto chvíli jsem si uvědomoval právní aspekt tohoto úkonu. Je nutné, aby měl pro případ soudního řízení zcela jasně zadokumentováno, že jsem úhradu v této výši odmítl a nadále trvám na úhradě poštovného. Dobropis je aktuálně vystavený, není proplacený na můj účet. Zde bych poprosil o radu D-test. V případě, že se Alza.cz rozhodne mi násilně dobropis proplatit, tak jak se mám zachovat? Okamžitě mám peníze vrátit na účet společnosti, že? Jinak by se mohlo jednat o jakési nedovolené obohacování.
Samozřejmě pro účel soudního řízení jsem připraven soudu předložit veškerou komunikaci mezi mnou a společností Alza.cz. Samozřejmě též výpis z účtu atd...Ten si ale soud může obstarat sám pokud je mi známo.

Kompenzace tedy byla vystavena, avšak já ji odmítl.


2) Dále přikládám několik printscreenů z emailové komunikace mezi mnou a panem Černým z Alzy v souboru "Vyjadreni pana Cerneho-Alza.cz vs Jan Burda.zip". Jedná se o výběr vyjádření pana Černého. Další vyjádření případně předložím soudu...
Jelikož zde pan Černý jménem společnosti Alza.cz a jménem svým v mnoha bodech vyloženě lže, tak zatím čistě teoreticky zvažuji, že podám žalobu na společnost Alza.cz a zároveň na pana Černého, případně na další členy oddělení Customer Experience, jehož členem je pan Černý. Dle mého názoru minimálně porušuje interní etický kodex společnosti. Dále se dle mého názoru dopouští v mnoha bodech protiprávního jednání. Nechci, aby se tímto způsobem prezentovala internetová jednička. Přijde mi to neetické a nekorektní. Je to ostudné. Poškozuje to image společnosti. Tak by se neměl chovat zaměstanec oddělení stížností. Pan Černý poškozuje dobré jméno svému zaměstnavateli. Jeho chování je chirurgicky přesně zadokumentováno. Paradoxní je, že pan Černý je pracovník oddělení stížností. V popisu jeho práce je mimo jiné se snažit věci vyřešit smírčí cestu.
Z hlediska porušení interního kodexu - chování pana Černého mohu nechat posoudit vedení společnosti, tedy předsedu představenstva společnosti Alza.cz a majoritního vlastníka pana Ing. Aleše Zavorala.
Z hlediska protiprávního chování...zde mám otázku na D-test. Domnívám se, že pokud některý zaměstanec jménem společnosti (zde Alza.cz) a jménem svým opakovaně účelově lže a jedná v rozporu se zákonem, tak je možné zažalovat u soudu společnost jako takovou, takže předpokládám de facto statutární zástupce a zároveň předmětné zaměstance, kteří se opakovaně dopouštějí protiprávního jednání. Jinými slovy nechat soud posoudit, zda se dopustili takového jednání, či nikoliv. Soud spravedlivě posoudí...
V pracovních smlouvách mnoha společností je porušování zákona označeno výslovně za hrubé porušení pracovních povinností a je důvodem k okamžité výpovědi pro dotyčného zaměstance. O ní rozhodne například majitel společnosti. Avšak to mi dle mého názoru nebrání v tom, aby zažaloval všechny zaměstance společnosti Alza.cz, kteří mi opakovaně lžou.
Pana Černého jsem opakovaně písemně vyzval, aby se zdržel svého chování. On však v něm i nadále pokračuje. Vše mám zadokumentováno.
Případě zda byste prosím mohli i jako návod pro ostatní spotřebitele uvést, podle jakého paragrafu by byli souzeni a jaký test jim hrozí. Aneb jak zatočit s neseriózními společnostmi jako se ve světle tohoto případu ukázala společnost Alza.cz.

3) Bez ohledu na to, že jsem v předchozích odstavcích psal o soudech, tak i nadále upředňostňuji mimosoudní řešení. Nemám potřebuju společnosti Alza.cz jakkoliv škodit pokud to nebude nezbytně nutné k prosazení mého nároku na kompenzaci, která mi náleží přímo ze zákona. Samozřejmě i z toho důvodu se snažím věc řešit touto cestou.
Dále nemám vyloženě v úmyslu škodit panu Černému. Avšak jeho chování je zarážející.
Předchozí body o soudu byly především myšleny jako body dotazovací - abychom si my všichni uvědomili, jak funguje právní systém a jaké důsledky hrozí pokud se někdo opakovaně dopouští protiprávního jednání i po upozorněních ve smyslu, že se má takového chování zdržet. Doufám, že i toto vyjasnění pomůže společnosti Alza.cz si uvědomit, že není vhodné tímto způsobem rozhodovat.
Znovu opakuji, že jako věrný zákazník společnosti Alza.cz a její letitý fanoušek nemám potřebuju vyhrávat soudy nad společností Alza.cz. Upředňostňuji dohodu.

4) Prosím D-test o radu, jak mám dále postupovat pokud chci případ vyřešit v klidu smírčí cestou a rozumně se dohodnout se společností Alza.cz. Jaký by měl být další postup z mé strany? Děkuji.
Jakým způsobem mám vhodně komunikovat s právníkem společnosti Alza.cz? Evidentně váš kolega nepochopil, jak se věci mají. Píše nesmysly panu Černému a ten mi je přeposílá. Pan Černý se neorintuje v řešené problematice. Mám zaslat společnosti oficiální předžalobní výzvu, kterou si mám nechat vypracovat právníkem? Co by v ní prosím pěkně především mělo být z hlediska mého případu? Doufám, že po ní vás kolega právník pochopí, jak je na tom. Dle mého odhadu má soudní spor předem prohraný z 90 %. Je nesmyslé se takto dohadovat. Nikomu to neprospívá. Ani majitelům společnosti po finanční stránce. Například já už nyní řadu měsíců u společnosti Alza.cz netržím. Tržím u konkurence. Majoritní vlastník pan Ing. Aleš Zavoral prodělává obrovské peníze každý den. Do vyřešení sporu si u Alzy nic nezakoupím. Zkrátka tyto hádky nejsou výhodné pro nikoho. Je smutné, že se pan Černý chová tak, jak se chová. Dle mého názoru se nechová v zájmu majitele společnosti. To je jen domněnka. Samozřejmě se mohu dotázat pana Ing. Zavorala, zda se mu líbí chování jeho zaměstance a líbí se mu, že kvůli němu přichází o obrovské peníze jako ztrátu na ušlých tržbách. Dále se žene do předem téměř prohraného soudního sporu, kde bude jako majitel společnosti pravděpodobně platit další peníze navíc jako náklady za prohrané soudní řízení, které ho budou stát násobně více než předmětná částka v rámci tohoto sporu. Za mě pan Černý nepracuje optimálně. Mrzí mě to.

Ještě otázka na D-test:
Pokud se rozhodnu věc řešit předžalobní výzvou, tak její vypracování právníkem bude pravděpodobně stát mnohem více než je předmětná částka tohoto sporu. Alza.cz bude mít poté povinnost přímo ze zákona uhradit částku za její vypracování. Buď přímo mě, případně právníkovi, který ji vypracoval. Existují společnosti, které vypracují výzvu zdarma pro zákazníka a částku poté vymáhají po prodejci.
Již v tomto budu bude majitel Alzy pan Ing. Aleš Zavoral finančně v mínusu oproti tomu, kdyby pan Černý nyní vyřešil spor smírčí cestou.
Pokud i tak předžalobní výzva nezafunguje, tak prohraje pravděpodobně soud. Zde bude násobně více v mínusu než kdyby pan Černý rozhodl o okamžitém ukončení skoro dle mého návrhu.
Mám pravdu prosím pěkně?

V zájmu všech zúčastněných je co nejdříve vyřešit tento spor smírčí cestou - dohodou, aby především mohl pokračovat obchodní vztah. Aktuálně lze věc označit za business blocker. Již několik měsíců u společnosti Alza.cz netržím a společnosti, na které mám obchodní vliv také ne. Nemám to ani v plánu dokud se se společnost Alza.cz neudobří s mou maličkostí. Musí uhradit předmětnou částku, kterou požaduji a ještě nějakou kompenzaci navíc jako udobření. Bez něho nebude náš obchodní vztah nadále možný a to doživotně.
Panu Černému se brilantně podařilo zcela poškodit náš dříve vynikající obchodní vztah. Ve velkých uvozovkách v přeneseném slova smyslu může za to, že není pan Zavoral netrží.
Alza.cz by si dle mého názoru z pohledu majitele společnosti měla udobřit zákazníka a postarat se o to, aby u ní chtěl i nadále tržit.
To bych očekával od pana Černého z titulu jeho funkce. V tom vnímám jeho roli. Tak by měla vypadat dobře odvedená práce pracovníka oddělení Customer Experience z pohledu majitele společnosti. Pan Černý jde zcela proti hlavnímu zájmu pana majitele. Považuji za smutné.
Zákazník samozřejmě rozhodnuje o tom, zda utrží a následně vydělá na mých finančních prostředcích pan Zavoral jako majitel Alzy, případně majitel jedné z konkurenčních společností. Domnívám se, že pan Černý by se měl snažit spor uhladit. Ne ho vyostřovat.

Pane Černý - chápu, že máte potřebuju za každou cenu nade mnou vyhrát. Máte silné ego. Já Vás zcela upřímně chápu. Chcete mi dokázat, že jste lepší než já - Vy jako pan Černý. V tomto případě ale opravdu nemáte pravdu. Pravda je na mé straně v celém rozsahu.
Všímám si toho, jak se snažíte za každou cenu kličkovat a prosadit si svou pravdu. Pochopte již konečně prosím, že nade mnou nemůžete vyhrát. Minimálně businessově ne. Spor jste panu Zavoralovi prohrál na plné čáře. Čistě teoreticky bys mohl vyhrát soud. Ale ušlé tržby již panu Zavoralovi nevrátíte. Prosím pracujete v zájmu svého zaměstnavatele.
Prosím pěkně neválčeme spolu tímto podlým způsobem. Je to smutné. Pokud máte za každou cenu potřebu se mnou válčit z nějakých důvodů, tak mě třeba pozvěte do Alzy na firemní leteckou stěnu. Můžeme se vsadit, kdo ji vyleze za kratší čas. Předpokládám, že budete mít výhodu, když ji znáte. Pravděpodobně vyhrajete. To Vašemu egu udělá dobře. Já porážku v klidu přijmu. Možná se pak staneme přáteli.
Prosím pochopte, že tudy cesta nevede. Vystavete mi prosím dobropis na požadovanou částku a dále kompenzaci navíc za můj čas a mé nervy, aby mohl nás obchodní vztah nadále pokračovat.
Mockrát děkuji.
Snažím se vše vyřešit tak, abych co nejméně škodit Alze jako její fanoušek. Ale Vy mi to neusnadňujete svých chováním.

Všem zúčastněným mockrát děkuji za součinnost.

S přáním hezkého dne,
Jan Burda

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2023 12:00, před 14 dny

Děkujeme stranám za poskytnutá vyjádření.

Opět se vyjádříme jen k určitým bodům, které z vyjádření spotřebitele považujeme za podstatné:

"Mohu poprosit D-test o vysvětlení, proč se dle vašeho názoru se pravděpodobně nejedná o rozhodnutí a slib v rámci těchto reklamací?"

Nemáme pravomoc závazně rozhodovat o těchto věcech - v minulém vyjádření jsme reagovali na to, že společnost rozporovala, že se jedná o slib - s ohledem na to, že se tedy jedná o spornou záležitost, záleží na rozhodnutí jiných orgánů.


"Pokud bychom i přesto nemohli brát v potaz rozhodnutí paní Štíbrové o dohodnuté částce, tak na základě čeho by se tedy měla vypočítat poštovné? Je možné vyjít z ceníku PPL?"

Účelně vynaložené náklady by měly odrážet skutečnost. Obecně se tedy jedná o proplacení poštovného, kdy spotřebitel podnikateli dodá doklad o zaplacení zásilky, přičemž mu prodávající zboží po vyřízení reklamace zašle zpět. Ceníky přepravních společností mohou být v tomto případě orientační, avšak nelze je brát jako závazné, neboť zásilka ve skutečnosti nebyla touto společností zaslána. Spotřebitel by v těchto situacích neměl na přepravě získat žádný obnos - veškerý obnos by měl sloužit k úhradě nákladů.


"Nicméně chtěl bych se k tomu zeptat pro případ, že by se zboží nacházelo v jedné objednávce. Zde vzniká nějaký podivný precedenc, který by pak mohla společnost Alza.cz zneužívat vůči dalším zákazníkům ve smyslu, že "D-test si něco myslí". To dělá velice rád například pan Černý, se kterým máme část komunikovat."

V žádném případě by se nemohlo jednat o precedent, neboť nejsme orgánem, který by o těchto věcech mohl závazně rozhodovat. Pokud spotřebitel prokáže, že zboží nebylo na jednom místě, má samozřejmě právo na úhradu účelně vynaložených nákladů.

K následné modelové situaci uvádíme, že nám nepřijde příliš logické, aby bylo zboží z několika různých krajů reklamováno v jednom místě a čase, když lze (v zájmu všech) zboží z místa zaslat na (nejbližší) pobočku a poté jej obdržet zpět na adresu, ze které bylo odesláno. Cestovné by spotřebiteli mohlo náležet, pokud by se jednalo o účelně vynaložený náklad - domníváme se, že v modelové situaci, kdy spotřebitel objede 5 krajů a poté reklamuje na jedné pobočce nejde o účelně vynaložený náklad, neboť by bylo účelné reklamaci řešit jiným způsobem (nejbližší pobočka/pošta...).


"Dle vašeho vyjádření (pokud jsem situaci pochopil správně) by mi mohl prodejce pokrátit úhradu cestovného, protože produkty byly nakoupeny v rámci jedné objednávky a předpokládá se, že se budou nacházet u jednoho zákazníka.
Nejsem si jist, zda zde nevzniklo nějaké nedorozumění. Toto je pro mě novinka. Můžete se prosím nad situací zamyslet a potvrdit mi, zda jsem věc pochopil správně?"

Pokud zboží bude objednáno na jednu adresu a následně bude reklamováno ve stejnou dobu na stejném místě, domníváme se, že se jedná o logický předpoklad, že se věci nacházely na jednom místě. Pokud by však spotřebitel prokázal, že věci na jednom místě nebyly, má samozřejmě nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů za každou z reklamací.


"Případně prosím pěkně, jak by se tato věc řešila z hlediska procesní stránky v rámci dokazování?
Bylo by možné věc vyřešit mimosoudní cestou? Například tak, ze bych napsal čestné prohlášení a všechni rodinní příslušníci by napsali čestné prohlášení, které by obsahovalo sdělení, že předmětné zboží jim bylo předáno a nacházelo se fyzicky na jiných místech? Tím bych dle mého názoru mohl vyřešit problém s vašich tvrzením ve smyslu, že se automaticky předpokládá, že bylo zboží umístěno u jednoho zákazníka."

Dokazování je vždy věcí příslušného soudu - nemůžeme tedy předvídat, pro jaký způsob dokazování by se soud rozhodl. Svědecké výpovědi jsou však jednou z možností.

Co se týká možnosti mimosoudního řešení, dá se s nadsázkou říci, že zde "nejsou pravidla" a je čistě na stranách sporu, pro jaké řešení se rozhodnou (za předpokladu, že s řešením obě strany souhlasí). Věc je tedy možné vyřešit mimosoudní cestou, jestliže strany mají vůli věc řešit a dojít ke kompromisu.


"Otázka na vás je i, jak tuto situaci vyřešit bez toho, aniž by bylo nutné zahájit soudní řízení se společností Alza.cz."

Jak uvádíme výše, je čistě na stranách sporu, jak se k věci postaví. Lze se tedy obrátit např. na mimosoudní řešení sporu při České obchodní inspekci (viz původní vyjádření), nicméně i tam je výsledkem pouze nezávazné stanovisko.


"V případě, že se Alza.cz rozhodne mi násilně dobropis proplatit, tak jak se mám zachovat? Okamžitě mám peníze vrátit na účet společnosti, že? Jinak by se mohlo jednat o jakési nedovolené obohacování."

Částku není nutné vracet, je možné rozporovat pouze "chybějící" část. O bezdůvodné obohacení se jednat nebude, neboť obě strany mají (v souladu se zákonem) za to, že spotřebiteli určitá částka náleží - spor je však v tom, o jak vysokou částku se jedná.


"Případě zda byste prosím mohli i jako návod pro ostatní spotřebitele uvést, podle jakého paragrafu by byli souzeni a jaký test jim hrozí. Aneb jak zatočit s neseriózními společnostmi jako se ve světle tohoto případu ukázala společnost Alza.cz."

Jak jsme již dříve uvedli, nejsme soud. V tomto případě je sporné, zda by o protiprávní jednání vůbec šlo - nemůžeme tedy hodnotit, jaká ustanovení zákona by mohly být porušeny a tedy nemůžeme ani určit, jaký trest by společnosti mohl hrozit. S ohledem na to, že se jedná o spor ohledně necelých 1 000 Kč, nedomníváme se, že by případné sankce byly příliš vysoké.


"Pokud se rozhodnu věc řešit předžalobní výzvou, tak její vypracování právníkem bude pravděpodobně stát mnohem více než je předmětná částka tohoto sporu. Alza.cz bude mít poté povinnost přímo ze zákona uhradit částku za její vypracování. Buď přímo mě, případně právníkovi, který ji vypracoval. Existují společnosti, které vypracují výzvu zdarma pro zákazníka a částku poté vymáhají po prodejci."

K zaslání předžalobní výzvy není obecně nutné právní zastoupení, přestože to jistě správnosti pomůže. Využít lze však i např. náš vzor (dostupný zde: https://www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva). Společnost by byla nucena tyto náhrady uhradit až v případě prohraného soudního sporu, kdy by soud spotřebiteli tyto náklady přiznal.


Stížnost nyní přeřazujeme na společnost. Jestliže se rozhodne spotřebiteli nevyhovět, budeme nuceni tuto stížnost uzavřít bez dosažení dohody.

Reakce společnosti

Publikováno
14.3.2023 12:11, před 14 dny

Dobrý den, děkuji za konzultaci případu a prosím Vás o uzavření případu. Panu inženýrovi jsme stanovisko sdělili opakovaně, a to jak zde, tak už mnohokrát v přímé e-mailové komunikaci. Děkuji za spolupráci.

Za oddělení péče o zákazníky Alza.cz
Standa

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2023 13:56, před 13 dny

Děkujeme společnosti za vyjádření.

Protože naše služba funguje na dobrovolnosti stran, přičemž v tomto případě zjevně není možné dosáhnout dohody, uzavíráme stížnost.

Spotřebitel se v případě potřeby může obrátit na naši telefonickou poradnu na čísle 299 149 009.