Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:1135
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:20
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 225 stížnostech.

#65276Zamítnutá reklamace pro údajné mechanické poškození produktu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.03.2023, před 25 dny

Jaroslav Šabat

Znění stížnosti

Dne 7.7.2022 jsem u alza.cz koupil Macbook Pro za cenu 54.990 Kč. Před několika dny mi přestal fungovat displej. Nejdřív se na něm objevily pruhy a po několika minutách přestal fungovat úplně. To se stalo náhle během práce, kdy jsem měl Macbook na stole a už několik hodin jsem na něm pracoval.
Dne 27.2.2023 jsem produkt odnesl do pobočky Alza a podal reklamaci. Při převzetí ho slečna velmi pečlivě zkontrolovala, jestli není mechanicky poškozený. To, že je produkt bez poškození je na několika místech uvedeno i v příjemce reklamace (viz. příloha).
Dnes mi bylo písemně oznámeno, že byla reklamace zamítnuta z důvodu mechanického poškození a nabídnuta pozáruční oprava za cenu bezmála 19.821 Kč bez DPH.
S tímto nemohu absolutně souhlasit. Jsem si naprosto jistý, že Macbook nebyl v době mého předání k reklamaci nijak poškozen. Toto ostatně naprosto neodiskutovatelně potvrzuje i dokument Přejímka reklamace, který jsem při podání reklamace obdržel.
Přístup společnosti považuji za neférový způsob, jak se vyhnout nákladné opravě/výměně produktu. Pokud k mechanickému poškození došlo po předání reklamovaného produktu ať už na straně společnosti, během přepravy do servisu, nebo v servisu samotném, není v pořádku pokusit se zbavit odpovědnosti na můj úkor.


Produkt

MacBook Pro 14''M1 PRO CZ 2021 Vesmírně šedý, sériové č. ***


Požadované řešení

Záruční oprava, nebo výměna produktu, případně vrácení kupní ceny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2023 12:23, před 24 dny

K zamítnuté reklamaci:
Prodejce může reklamaci zamítnout pouze ze zákonných důvodů. Jedním z takových důvodů je právě mechanické poškození věci, jehož příčinou však není vada věci, nýbrž způsob zacházení s věcí. Není ale možné zamítat reklamaci kvůli mechanickému poškození, pokud přímo nesouvisí s reklamovanou vadou.

Pokud by se skutečně jednalo o poškození v důsledku vady věci a reklamace by byla přesto zamítnuta, doporučujeme spotřebiteli, ještě před zahájením sporu, obrátit se na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by v rámci reklamace došlo k poškození zboží:
V souladu s ustanovením § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za poškození, ztrátu nebo zničení věci odpovídá ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.3.2023 11:57, před 23 dny

Dobrý den, děkuji za Vaši zprávu a společnosti za vyjádření.
Pan Šabat nás již v této věci kontaktoval a reklamaci jsme pro něj vyřídili vystavením dobropisu, který byl následně proplacen, na jeho bankovní účet.
Prosím tedy o informaci, zda-li tento případ bude možné s tímto vyřízením uzavřít.
S pozdravem Veronika, Alza.cz, Oddělení péče o zákazníky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2023 09:29, před 22 dny

Děkujeme za součinnost. Stížnost bude možné uzavřít po potvrzení spotřebitele.

Stížnost nyní tedy přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl výše uvedené potvrdit a případně stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.3.2023 13:34, před 18 dny

Spotřebitel nás informoval, že stížnost byla vyřešena umožněním odstoupení od smlouvy. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.