Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:1212
Z toho za letošní rok:108
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 250 stížnostech.

#66523Chybné zapojení nové pračky technikem z Alzy - škody za několik tisíc

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

28 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.04.2023, před 5 měsíci

Kateřina Křížová

Znění stížnosti

Objednala jsem si doručení pračky, kdy jsem zvolila možnost doručení domů a následné instalace. Technik špatně zapojil odtokovou hadici a ta mi vytopila celý byt, kdy mám škody za několik tisíc. Několikrát jsem volala na zákaznickou linku, kdy jsem byla odbytá, že se požadavek "řeší", přitom je to 10 dní od prvního dne a do teď nemám žádnou reakci. Alza do teď neposlala nějakého jiného technika, který by mi pračku nainstaloval.

Bylo potřeba opravit elektřinu, protože ji voda z chybně namontované pračky zničila, dále bylo zničeno světlo u sousedky, bylo potřeba rozebrat podlahu a zapůjčit vysoušeče podlahy. Alza nemá žádnou snahu o nápravu. Jsem kvůli nim ve velmi špatné finanční situaci.


Produkt

Neodborné zapojení pračky technikem z Alzy


Požadované řešení

Uhradit veškeré způsobené škody, poslat technika, který umí zapojovat pračky, a vrátit peníze za dopravu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2023 15:39, před 5 měsíci

Instalace spotřebiče je v tomto případě chápána jako smlouva o dílo. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. O právech objednatele z vadného plnění u smlouvy o díle platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. V souladu s nálezem Ústavního soudu ČR (sp. zn. IV. ÚS 2989/16) se na danou problematiku použije ustanovení o koupi zboží v obchodě, nikoliv obecná ustanovení o kupní smlouvě.

Pokud byla instalace spotřebiče poskytnuta vadně, měl by spotřebitel službu reklamovat. Jako nejvhodnější nárok se v tomto případě jeví řádné poskytnutí služby.

Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud chybnou instalací došlo ke škodě na majetku, bylo by pravděpodobně možné také požadovat náhradu škody. Podle § 2951 občanského zákoníku platí, že škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
26.4.2023 16:51, před 5 měsíci

Dobrý den, děkuji za Vaše vyjádření.
S paní Křížovou jsme se telefonicky spojili a požádali jsme ji o kontrolu provedené montáže servisním technikem autorizovaného servisu. V tuto chvlí čekáme na písemné vyjádření servisního technika a následně se budeme případem aktivně zabývat.
S pozdravem Veronika, Alza.cz, Oddělení péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2023 08:07, před 5 měsíci

Děkujeme společnosti za vyjádření.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, aby mohla informovat o dalším vývoji v případu.

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.4.2023 15:22, před 5 měsíci


Kateřina Křížová

Poté, co jsem po několikáté kontaktovala zákaznickou linku mi zavolalo oddělení stížností. Domluvili jsme se, že si zařídím kontrolu technikem, která proběhne 4.5. dopoledne. Zároveň posílám e-mailem veškeré faktury, které jsem musela zaplatit majiteli za vytopení bytu.

Reakce společnosti

Publikováno
29.4.2023 16:23, před 5 měsíci

Dobrý den, paní Křížová, děkuji za Vaši zprávu a zaslání fotografie. Ve své zprávě jste psala, že "posílám e-mailem veškeré faktury, které jsem musela zaplatit majiteli za vytopení bytu". Mohla byste mi prosím upřesnit, na jaký e-mail jste nám faktury poslala? V přímé e-mailové komunikaci s Alza.cz jsem pod číslem případu CCT21461632 vyhledat fakturu k fotografii z Vaší poslední zprávy zde a také ještě fakturu za stropní svítidlo. Jedná se tedy prosím o všechny doklady? Co se týká dalšího postupu, prosím o zaslání aktuálních informací poté, co proběhne návštěva technika autorizovaného servisu. Děkuji za spolupráci a pochopení a za komplikace se Vám omlouvám. Za oddělení péče o zákazníky Alza.cz Standa.

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.5.2023 09:24, před 5 měsíci


Kateřina Křížová

Dobrý den,
posílám zápis z návštěvy technika. Nahradil neutaženou kovovou sponu za šroubovací a počkal na dokončení testovacího praní. Vše proběhlo v pořádku a mám nyní pračku správně zapojenou.
Požaduji zaplacení všech třech faktur, které jsem poslala na emaily: obchod@alza.cz, stiznosti@alza.cz + vrácení peněz za zapojení.

Křížová

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2023 10:55, před 5 měsíci

Děkujeme stranám za součinnost.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, aby se k výše uvedenému mohla vyjádřit a případně uvést, zda faktury proplatí.

Reakce společnosti

Publikováno
13.5.2023 15:27, před 5 měsíci

Dobrý den, paní Křížové byla z naší strany zaslána dohoda o narovnání a čekáme na její zaslání zpět. Jakmile tento řádně vyplněný a podepsaný dokument obdržíme, postaráme se o proplacení domluvené finanční částky.
Přeji Vám hezký den. S pozdravem Veronika, Alza.cz, Oddelení péče o zákazníky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2023 10:45, před 5 měsíci

Děkujeme společnosti za reakci.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, aby mohla informovat o dalším vývoji stížnosti.

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.5.2023 11:01, před 4 měsíci


Kateřina Křížová

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
mrzí mě, že se stížnost od začátku neřešila. Musela jsem několikrát volat na klientskou linku a až když jsem napsala sem, tak teprve po posledním hovoru mi zavolalo oddělení stížností. Dlouho se to táhlo, musela jsem si zařídit technika, který mi zhodnotil zapojení od Alzy a zapojil ji správně.
Zaplatila jsem cca 700kč za službu, která mi způsobila mnoho problémů, ale nebyla mi vrácena ani koruna.

Nicméně alespoň dnes přišly peníze za způsobené škody. Se způsobem jednání Alzy nejsem nějak moc spokojená (až na posledního zaměstnance, který mi posílal fakturu - komunikace rychlá a rychle dořešeno).
Určitě tuto službu, se zapojením spotřebiče, nedoporučuju. Já osobně dám přednost jiné společnosti.