Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:647
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

54%
46%
Toto skore je založeno na 144 stížnostech.

#6674Neuznaná reklamace na nulový signál pro mobilní internet v místě nového bydliště.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2015, před 8 lety

Jan Valenta

Znění stížnosti

Při pořizování mobilního internetu jsem bydlel ve městě a internet fungoval bez problémů, dotazoval jsem se také na signál v obci ve které chci nyní bydlet a bylo mi řečeno technikem od vodafonu, že se signál bude zlepšovat. Nyní na reklamaci po zákaznické lince zareagovali zamítnutím reklamace protože jsem měl měsíc na vyzkoušení služby. Nemyslím si, že bych ale kupoval službu na 2 roky přímo k jedné adrese když je to služba mobilní a navíc mi nyní zase technik od vodafonu po telefonu řekl, že v tom místě se signál nezlepší minimálně rok, možná déle. Že nemají vysílač a řeší majetkové vztahy na stavbu dalšího vysílače a to se může táhnout.
Na můj dotaz k vyřešení reklamace mi bylo řečeno, že asi budu muset napsat reklamaci písemnou pokud se mi nelíbí stanovisko reklamačního oddělení. Rád bych případně tento internet zrušil protože ho tímto způsobem nemohu využívat a nebo alespoň snížil cenu služby když už ji nemohu využívat. Pořizoval jsem si mobilní internet proto, abych mohl být na více místech a ne uvázaný k jedné adrese a dokonce jsem přešel od O2 k Vodafone protože mi nabídli 2x více dat za stejnou cenu. Nyní nevyužiji data vůbec pokud nezajedu do města..


Produkt

Mobilní internet Turbo 20 giga


Požadované řešení

Rád bych ukončil smlouvu nebo snížil cenu služby.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2015 11:08, před 8 lety

Spotřebitel může reklamaci vůči poskytovateli služby uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Doporučujeme reklamaci podávat písemně doporučeným dopisem s dodejkou.

Pokud spotřebitel mohl služby využít jen částečně anebo je nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je mu poskytovatel povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

V případě, že spotřebitel včas uplatnil reklamaci nekvalitních služeb či špatného vyúčtování a není spokojen s tím, jak byla vyřízena, má možnost do 1 měsíce od doručení vyřízení reklamace podat Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Stejná lhůta běží i ode dne, kdy měla být reklamace vyřízena, ačkoli se tak nestalo.

Podání námitky nemá odkladný účinek na povinnost spotřebitele hradit cenu za poskytnuté služby, na jeho odůvodněnou žádost však ČTÚ může odložit povinnost zaplatit do doby rozhodnutí o námitce. Řízení podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč, který bude v případě úspěchu přiznán jako náhrada nákladů řízení.

Reakce společnosti

Publikováno
5.5.2015 13:02, před 8 lety

Dobrý den, pane Valento,

je mi líto, že máte potíže se signálem.

V tomto případě bude opravdu nejlepší obrátit se přímo na kolegy z Reklamačního oddělení buď doporučeným dopisem na Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, nebo můžete využít online Reklamační formulář na https://dotazy.vodafone.cz/app/complaint. Budeme se snažit najít pro Vás optimální řešení.

S pozdravem

Martina Bakerová
Péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.6.2015 09:26, před 8 lety

Vzhledem k tomu, že se spotřebitel k případu již delší dobu nevyjádřil, prosíme o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.7.2015 11:41, před 8 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu dobrovolnosti, stížnost uzavíráme.