Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:1208
Z toho za letošní rok:104
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 248 stížnostech.

#67605Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2023, před 4 měsíci

Dita Kozáková

Znění stížnosti

Dne 23.5. jsem zakoupila notebook Asus s priplacenou službou "První spuštění".
Doručený notebook nešel vůbec spustit (černý displej).
Notebook jsem odeslala na reklamaci, kde mi po -x mailových konverzacích byl nakonec notebook poslán zpět s neuznanou reklamací s formulářem bez podpisu technika, který usoudil, že zboží je v pořádku.
Znovu doručený notebook opět stejný problém - černý displej.
Po téměř měsíčním jednání nemám ani peníze, ani fungující notebook a nemůžu se dobrat úspěšného konce.
Tímto si stěžuji na komunikaci s Alzou a jejím servisním střediskem.
Kozáková Dita DiS


Požadované řešení

Refundace peněz na již zasílané číslo účtu ( NIKOLI NA PLATEBNÍ KARTU)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2023 09:18, před 4 měsíci

Dle České obchodní inspekce jedním ze závěrů reklamace může být i to, že se reklamovaná vada neprojevila. Většinou to, že se vada neprojevila či nebyla zjištěna, konstatuje servis, který provádí odborné posouzení a odstranění zjištěných vad. Je proto důležité při uplatnění reklamace podrobně popsat, za jakých okolností se vada objevuje, co jí předchází atd. Pokud se spotřebiteli podaří ji předvést před pracovníkem přijímajícím reklamaci, je vhodné, aby pracovník i toto zaznamenal do reklamačního protokolu. V ostatních případech doporučujeme spotřebiteli vadu zachytit třeba fotografií nebo na videu, které následně předá spolu s reklamací.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.6.2023 11:57, před 4 měsíci

Dobrý den, děkuji za Vaši zprávu a společnosti dTest za vyjádření. Reklamace byla již z naší strany vyřízená vystavením dobropisu a odesláním finančních prostředků na uvedený bankovní účet.
A pozdravem Veronika, Alza.cz, Oddělení péče o zákazníky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2023 16:53, před 4 měsíci

Děkujeme za odpověď.

Žádáme spotřebitelku o potvrzení výše uvedeného a případně o uzavření stížnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.7.2023 14:16, před měsícem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.