Společnost


Stander Sp. z o.o.

Počet nahlášených stížností:845
Z toho za letošní rok:222
Stále v řešení:62
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#67609Neoprávněně účtovaný poplatek-faktura za neobjednané a nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2023, před 4 měsíci

Michael Pálka

Znění stížnosti

Stížnost na tuto společnost jsem Vám poslal už 16.8.2022, k Vašemu laskavému řešení a pomoci.

Tuto moji stížnost jste řešili pod ID 59901.

Dnes, 7.6. 2023, jsem dostal od této společnosti upomínku na zaplacení dluhu ve výši 1427,82 kč.

Moje adresa : ***

mail : ***


Požadované řešení

Důrazné upozornění polské společnosti Stander -Statima na nedodání a neobjednání žádného zboží od této společnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2023 14:59, před 4 měsíci

Doporučujeme spotřebiteli, jestliže tak ještě neučinil, kontaktovat neprodleně společnost Stander Sp. z.o.o., nejlépe doporučeně s dodejkou na adrese P.O.BOX 18, Praha 2, 120 00 a upozornit společnost na to, že si spotřebitel nic neobjednal, a proto není povinen částku uvedenou na faktuře (upomínce) platit. Pokud by totiž společnost chtěla vymáhat částku soudní či mimosoudní cestou musela by prokázat, že smlouva byla uzavřena a že bylo platně sjednáno, že spotřebiteli bude pravidelně zasíláno konkrétní zboží o určité ceně, rovněž i to, že zboží bylo spotřebiteli skutečně doručeno.

O neexistenci dluhu je vhodné informovat i společnost Statima a.s., které byla údajná pohledávka postoupena. Neexistuje-li dluh spotřebitele vůči společnosti, není ani společnost, které je pohledávka postoupena, oprávněna údajnou pohledávku vymáhat.

Spotřebiteli doporučujeme, aby možný závazek taktéž preventivně vypověděl společně s žádostí o vymazání osobních údajů o spotřebiteli, aby spotřebitel nemohl být v budoucnu kontaktován ze strany společnosti s dalšími nabídkami, a to ideálně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu uvedenou výše. V případě sporu bude mít spotřebitel v ruce důkaz, že smlouvu opravdu vypověděl. Výpověď smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy neznamená uznání jakéhokoliv závazku vůči společnosti.

K výmazu osobních údajů:
Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí po zaslané žádosti spotřebitelem o výmaz těchto údajů, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty na podatelnu ÚOOÚ jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/podatelna%2Duradu/os-1006.

Více informací k neobjednanému plnění nalezne spotřebitel zde:
- https://www.dtest.cz/clanek-9704/dtest-neobjednane-plneni-od-spolecnosti;
- https://www.dtest.cz/clanek-3501/odmitnuti-zasilani-neobjednaneho-zbozi.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.
Před samotným podáním je vhodné prostudovat informace zde: https://evropskyspotrebitel.cz/co-udelat-nez-nas-kontaktujete/.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2023 10:21, před 30 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.