Společnost


ENVONA s.r.o.

PŘIDEJTE VLASTNÍ STÍŽNOST


Počet nahlášených stížností:139
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:2

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

Přehled stížností

SPOTŘEBITEL NÁZEV STÍŽNOSTI A DATUM PUBLIKACE STAV HODNOCENÍ

Zneužití zneplatněné plné moci

Datum publikace: 28.12.2017
vyřešeno

Podání nepravdivých informací - pod záminkou získání podpisu "Přihláška k výběrovému řízení pro domácnost"

Datum publikace: 12.7.2017
vyřešeno

Zařazení do výběrového řízení vašim pracovníkem panem Pavlem Hirschem

Datum publikace: 27.7.2017
vyřešeno

Klamné informace při návštěvě zástupce firmy v bytě

Datum publikace: 15.9.2017
vyřešeno

Zařazení do výběrového řízení pracovíkem ENVONA

Datum publikace: 8.10.2018
uzavřeno

Neplnění povinností - odstoupení od smlouvy

Datum publikace: 3.3.2020
uzavřeno

Odstoupení od přihlášky

Datum publikace: 2.1.2020
uzavřeno

Nebyla s nimi uzavřená žádná smlouva a vymáhají smluvní pokutu

Datum publikace: 29.7.2020
uzavřeno

Podvodné jednání

Datum publikace: 24.7.2018
uzavřeno

Přihláška k výběrovému řízení - pokuta

Datum publikace: 15.10.2020
v řešení

PRVNÍ 1 2 3 4 5 10 14 > POSLEDNÍ