Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:563
Z toho za letošní rok:47
Stále v řešení:37
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 200 stížnostech.

#10140O2 mne legálně okradlo o 500 Kč, s čímž nejsem spokojen

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 2 dny 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.03.2016, před 3 lety

Jan Hýsek

Znění stížnosti

Před 10 dny mi bylo mailem doručeno vyúčtování, obsahující místo 2 roky stále stejné částky 565,49 Kč sumu 760,79 Kč. Zapátral jsem a zjistil, že mi O2 bez mého souhlasu změnila tarif pevné linky z "Volání 300" na 3x dražší "Volání ČR". Což mi dříve "oznámila" záměrně skrytě ve faktuře přiložené k mailu, kterou samozřejmě nikdo nemá důvod otevírat, dokud je částka v mailu stejná - faktura je daňový doklad, ne věstník. Okamžitě jsem tedy linku zrušil, což trvá 42 dnů, a reklamoval cca 500 Kč cenového rozdílu za 10 týdnů "služby".
Nicméně kyslíkový "guru" mi sdělil, že mi přece nějak poslali písmenka o změně, jak jim ZÁKON UMOŽŇUJE. Dotázal jsem se na ČTÚ, kde mi řekli, že rozhořčení sice chápou, ale že zákon je opravdu takto vykládán. Inu - tzv. "šmejdům" zákon také umožňuje okrádat důchodce. Přesto to není etické, ba takovýto způsob podnikání je lidmi vnímán jako zločinný. U efemérních firmiček šmejdů jistě podobné nekalé (byť legální) praktiky nepřekvapí, ale u velkého operátora?!
Krom toho, že zůstávám pochopitelně velmi nespokojen, tak samotná logika se brání přijmout takové jednání.
Mám tedy k firmě dvě otázky, z nichž v první je obsažen již jednou odmítnutý návrh k řešení:


Požadované řešení

1. Opravdu stojí pitomá pětistovka firmě O2 za to, aby jednou provždy přišla o spokojeného zákazníka?
Jakákoli jiná odpověď než: "Pardon, peníze vám samozřejmě vrátíme," by byla zbytečným hromaděním floskulí na odpálkování klientů a stejně by vždy znamenala jen: "Spokojenost nějakého zákazníčka je nám úplně ukradená, jde nám jen o prachy a chceme je hned!"

2. Opravdu je na tom firma O2 tak špatně, že okamžitý zisk pouhých 500 Kč jim stojí za ztrátu několika tisíc, které bych jí býval zaplatil v dalších letech za hloupý zvyk mít pevnou linkou, ač jsem ji dávno k ničemu nepotřeboval?
Tato otázka ovšem vyžaduje odpověď někoho z managementu firmy, nikoli "gurua", kterého jsem se už na totéž ptal telefonicky a vykolejil ho z jeho našprtaných "social media" schémat. Pravdivé naznačení stavu věcí by mi třeba mohlo ušetřit mnohem víc než tu pětistovku, kdybych změnil operátora hned a nečekal až na exspiraci svých smluvních otroctví.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.3.2016 16:26, před 3 lety

Podle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat účastníka o uveřejnění. Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.

Společnost tedy zákon neporušila, pokud spotřebitele o změně podmínek informovala způsobem, který si spotřebitel zvolil pro zasílání vyúčtování. Více informací o této problematice je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-4399/vyuctovani-od-operatora-ctete-pozorne-z-obou-stran.

Reakce společnosti

Publikováno
21.3.2016 21:45, před 3 lety

Pěkný den,
o všech změnách informujeme majitele služeb s dostatečným předstihem a to prostřednictvím vyúčtování za služby. V případě, že majitel služby se změnou nesouhlasí, může v případě tarifu pevné linky službu bez vystavení smluvní pokuty a výpovědní lhůty zrušit do 30 dnů od doručení vyúčtování s informací o změně.
Stávající tarif bohužel není možné si ponechat a to z důvodu, že již není nabízen.
Z aktuální nabídku můžete využít buď Volání ČR či Volání Svět.
Je mi líto avšak vašemu požadavku nemůžeme vyhovět.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Jan Hýsek

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.3.2016 16:22, před 3 lety

"Odpověď" dle očekávání neodpověděla na žádnou z otázek, respektive na první přesně tak, jak jsem předpověděl.

Logiku naprostého nezájmu o spokojenost zákazníka by snad vysvětlovalo, co bezelstně namítla jedna z pracovnic na lince na můj plán změnit operátora - že TO TAK PŘECE DĚLAJÍ VŠICHNI.
Ano, pokud všichni operátoři tiše uzavřeli kartelovou dohodu, že se začnou chovat jako šmejdi, pak je jim už celkem jedno, jestli od nich klienti odejdou, protože místo nich přijdou od "konkurence" jiní, stejně naštvaní na toho svého operátora. Vznikne tak jakési zákaznické perpetuum mobile - koloběh beznadějného hněvu.

Pořád ovšem nerozumím podnikatelské logice druhé otázky, upřednostňující okamžitý malý zisk před větším, dlouhodobým. Leda by to ovšem celé byl jen zkušební nástřel.
Firma O2 už dostatečně předvedla, že je ochotna udělat naprosto cokoli podlého, pokud jí to ZÁKON UMOŽŇUJE. A zákon jí toho umožňuje opravdu hodně!
Je-li "prokazatelným informováním účastníka" nikoli text e-mailu, který si "zvolil pro zasílání vyúčtování", ale nějaká jeho příloha, pak jím samozřejmě bude kupříkladu i vysazení "informace" o změně tarifu z půlbodového písma, což bude vypadat jako linka na konci faktury, nebo přiložení "informujícího" skrytého obrázku s textem v souboru takového formátu, aby byl v mailu nezobrazitelný a bylo jej nutno otevřít jako přílohu.
Dosavadní stovkové prkotiny tak mohly být je testem, jestli to projde u ČTÚ a případného soudu. Prošlo, tak proč to teď nezkusit důkladně?
Třeba tichým zavedením nového tarifu "chytré sítě" s výhodnou cenou "upravenou" z původních 200 "jen" na 2000 Kč měsíčně, se smlouvou na 30 let a s úvodní super akcí, která zákazníkovi kulantně odloží splatnost navýšení ceny o dva roky, takže se o tom poprvé dozví až při platbě 43.200 Kč.
Kvalitativně to bude úplně totéž jako to, co už dělají; rozdíl bude jen v kvantitě - takové, aby se jim už konečně opravdu vyplatila!

Reakce společnosti

Publikováno
24.3.2016 14:51, před 3 lety

Pěkný den,
v rámci spokojenosti našich zákazníků jsme připravili nové neomezené tarify, díky nim se již naši zákaznici pevných linek stejně jako naši mobilní zákazníci nemusí omezovat volnými jednotkami. Co se týká oznámení o změně, zde s vámi souhlasit nemohu. Informace ohledně plánované změny je i v elektronickém vyúčtování, které jako majitel služby máte k dispozici v aplikaci Moje O2 a díky ní vám každý měsíc zasíláme fakturaci emailem. Je mi líto, avšak nemůžeme ovlivnit, že není vyúčtování čteno.
Jak jsem již psal v předchozí odpovědi, předchozí tarif, který jste využíval není možné získat zpět a to z důvodu, že již není v nabídce. Pokud se změnou nesouhlasíte je možné služby vypovědět. Pokud však již ke změně došlo bude v případě výpovědi uplatněna standardní výpovědní lhůta a to 42 dnů
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Jan Hýsek

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.3.2016 20:30, před 3 lety

Zas jen mlžení a lži.

Já jsem po vás nechtěl tarif, který už nenabízíte - chtěl jsem, abyste mi vrátili těch 500 Kč, o které jste mě legálně okradli - čistě na principu, který už asi ani neznáte, nebo vám přijde směšně obsoletní: "náš zákazník, náš pán". SLUŠNÁ FIRMA by to udělala, ale ta by mě zase neokradla, takže to bylo ode mě naivně donkichotské.

Stále dokola melete lež o tom, že jste mi zaslali fakturaci "emailem" - nejspíš syntetickým. NIKOLI! V e-mailu byla uvedena jen celková částka; faktura byla jednou ze tří PŘÍLOH. Ty, jak si O2 loni ověřilo při zdražení své tzv. "TV" (viz např. http://www.dsl.cz/clanky/ctu-resi-stiznosti-na-zdrazeni-o2-tv), samozřejmě nikdo neotvírá, pokud částka v e-mailu souhlasí. Soudy, nejspíš zkorumpované, tehdy daly za pravdu deviantnímu O2 výkladu operátory prolobovaného mafiánského "zákona". Kdyby O2 mělo jiný úmysl, než okrádat zákazníky, mohlo samozřejmě po této zkušenosti své chování náležitě upravit a posílat oznámení o změně tarifu ve zvláštních e-mailech, jak by to dělala každá slušná firma. Záměr krást jednoznačně dokazuje i fakt, že zaslání takového skupinového e-mailu by O2 nestálo vůbec nic - respektive ekvivalent asi tak 10 člověkosekund, které zabere zkopírování textu a kliknutí na tlačítko ODESLAT. Tedy zlomek toho, co stojí plat "gurua" za dobu, po kterou vyřizuje jen tuto jedinou stížnost.
Arci pokud vůbec nějaký "guru" Šimeček existuje - už roce 1992 jsem měl pro MS DOS 5.0 český generátor náhodných frází, který dokázal produkovat úplně stejně bezobsažné plky, jen o něco gramotněji.

Takže ne, od "guruů" už mi ničeho dalšího netřeba.
Jen bych se ještě rád na něco zeptal ředitele O2 Tomáše Budníka.
Nikoli, nejsem takový idiot, abych se domníval, že mi odpoví on sám, ale má přece tiskového mluvčího a ten nějaké asistenty, které lze pověřit, aby klientskému plebsu na prkotiny odpovídali jeho jménem, kór jde-li o odpověď tak stručnou, pouhé ANO či NE (a žádné další rozplizlé "guru kydy"):
PANE ŘEDITELI - OPRAVDU SI TAKHLE PŘEDSTAVUJETE TO "FÉR JEDNÁNÍ", KTERÉ JSTE PŘI NÁSTUPU DO FUNKCE ZÁKAZNÍKŮM SLIBOVAL?
S pozdravem
MUDr. Jan Hýsek

Reakce společnosti

Publikováno
30.3.2016 09:21, před 3 lety

Pěkný den,
vyúčtování za služby je oficiální dokument, který je majiteli služeb zasílán každý měsíc a to buď písemnou nebo elektronickou formou. Aktuálně celou záležitost předávám kolegům z oddělení reklamací a stížností, kteří vaší záležitost prověří a následně vás budou kontaktovat. Doba pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Jan Hýsek

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.3.2016 20:14, před 3 lety

Otázku k mluvčímu ředitele předáte reklamačnímu oddělení?? Máte v O2 opravdu divnou služební hierarchii!
To i reklamní oddělení by bylo - když už - daleko spíš na místě...

Reakce společnosti

Publikováno
31.3.2016 13:04, před 3 lety

Pěkný den Jane,
standardně je jakákoliv stížnost či reklamace pokud s vyjádřením majitel služeb nesouhlasí předána na toto oddělení. Tedy i ve vašem případě jsem takto učinil. Další konverzace je do zaslání vyjádření bezpředmětná.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Jan Hýsek

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.3.2016 23:35, před 3 lety

Nebyl pěkný, Petře (nebo JavaScripte), když už jsme v těch důvěrnostech.
Odpoledne mi volala nějaká slečna (nebo ženský hlasový procesor) z oddělení reklamací O2 a zopakovala mi zase totéž, tedy nic k věci; jen mi zbytečně zvedla tlak.
Pravda - ptám-li se na něco tiskového mluvčího ředitele, mám napsat jemu a ne guruovi do dTestu - myslet si, že si to třeba předáte, bylo jistě naivní.
Jinak ale i všechny ostatní mé dotazy byly zjevně zcela mimo rámec vašeho naprogramování, takže celá debata vskutku byla od počátku bezpředmětná.
Abych se držel původního přirovnání - bylo to, jako ptát se šmejdů, jestli si nepřipadají sviňsky, když okrádají senilní penzisty, zatímco oni neustále PRAVDIVĚ opakují, že ti geronti přeci do autobusu vlezli sami a smlouvu na skvělou neomezeně vlněnou deku jen za 50.000 Kč podepsali taky dobrovolně (a dobře jim tak, když mají tolik peněz, že jo).
Podobně dnes bylo mimo naprogramování O2 slečny zkoušet jí vysvětlit, že by také nebyla spokojena, kdyby jí v supermarketu natiskli dolů na paragon upozornění, že když vyjde dveřmi s nápisem "východ", zaměstnanec prodejny jí venku ukradne peněženku - a reklamační oddělení jí pak vysvětlovalo, že když vyšla ven, tak přece s okradením souhlasila, a že si účtenku měla důkladně přečíst.

Jak jsem pravil minule, bylo to celé daleko spíš otázkou pro reklamní než reklamační oddělení - tam mají možná v hlavách jiný operační systém.
I jen tři týdny virálního antimarketingu, který provozuji, když ústně i písemně nadávám na O2 kudy chodím, prostě nemohly stát za tu pětistovku! Ale jako publicista, byť na pensi, nemám jinou možnost, jak se bránit a revanšovat, než dál všude možně vyvolávat, co jsem sám ještě před nedávnem nevěděl, protože jsem se to nikde jasně nedočetl, a zkusit všechny ještě nepostižené varovat:
POZOR - O2 JE VÁŠ NEPŘÍTEL!!!
Na základě zákona, který si operátoři prolobovali v roce 2014
(viz kupříkladu zde http://www.lupa.cz/clanky/kauza-oklesteni-prav-spotrebitelu-jak-prolobovat-zakon-senatem/)
teď O2 může ve vztahu k vám provést skoro cokoliv, a také to provádí!
Pečlivě studujte každý papírek a každý bit, který vám zašlou (včetně vnitřku obálky a všech příloh e-mailu)!
Mějte na paměti, že mají dost peněz na to, aby si zaplatili i několik inteligentních zaměstnanců schopných vymyslet triky, které by vás nikdy nenapadly.
Podobně jako teroristé jsou i oni připraveni udeřit, když to nejméně čekáte, jen místo o vaše životy stojí o vaše peníze.
ZAPOMEŇTE NA KRÁSNÉ ČASY, KDY JSTE SE O ÚČTY OD O2 NEMUSELI STARAT!
Buďte bdělí, buďte ostražití - třeba se vám aspoň nějakému okradení zdaří zabránit.

Tím stížnost uzavírám; odpověď na žádnou ze svých otázek na této platformě zjevně obdržet nemohu, takže zůstávám stále stejně nespokojeným zákazníkem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2016 12:43, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.