Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:750
Z toho za letošní rok:60
Stále v řešení:29
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 257 stížnostech.

#12644Neuznana reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.10.2016, před 4 lety

Michal Nedorost

Znění stížnosti

Reklamace samsungu s6 v o2 prodejně. Mobil má platnou záruku.Porucha se projevila při zapnutí , objevila se černá skvrna na displeji a přestal fungovat dotyk.


Produkt

Nebylo vysvětleno proč reklamace ,nebyla uznána.Vysvětlení mechanické opotřebení se zdá být nedostačující.Typ zboží Samsung Galaxy G920F 32gb LTE černý.Sériové číslo.357011073126589


Požadované řešení

Oprava nebo výměna zařízení.Nebo aspoň sleva na opravu..


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2016 19:23, před 4 lety

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
18.10.2016 09:39, před 4 lety

Hezký den,

telefon byl do reklamace převzat s vadou displeje- rozlitých barev. Na základě řešení reklamace servisem bylo zjištěno, že k poškození došlo mechanickým poškozením displeje, nejde o vadu produktu. Na základě těchto skutečností nebyla reklamace uznána.
Výměna zařízení je možná v případě odstoupení od kupní smlouvy v případě uznané reklamace neopravitelné vady, 3 nebo více opakovaných závad stejného typu, 4 nebo více opakovaných závad různého typu nebo 4 nebo více různých závad současně se vyskytujících.
Řešení reklamace v autorizovaném servisním středisku jsme prověřili a neshledali jsme žádné pochybení.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Anna Typovská,
Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2016 20:34, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Michal Nedorost

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.11.2016 11:12, před 4 lety

Končím s o2