Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:914
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 291 stížnostech.

#13086Podvodné získání souhlasu s poskytnutím rychlejšího internetu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
07.11.2016, před 5 lety

Miluše Dejová

Znění stížnosti

Dne 17.10.2016 mě kontaktoval operátor o2 a sdělil mi, že společnost o2 přechází na novou technologii z ADSL na VDSL,k tomu budu potřebovat nový modem a výsledkem bude rychlejší internet. Že ostatní operátoři budou také takto přestupovat. Potvrdila jsem mu svoji adresu. Ta dva dny jsem dostala mail, že dostali požadavek na zrychlení internetu. Já jsem žádný požadavek nedávala a zrychlený internet - za vyšší cenu nechci. Šla jsem do prodejny o2 v Táboře kde jsem tuto stížnost řekla. Slečna se mi snažila pomoci,45 minut trvalo než se dovolala na reklamační oddělení. Domluvili jsem se, že modem nepřevezmu a až se vrátí zpět stáhnou žádost o zrychlení. Nyní mi ale přišel mail, že úpravu na mé přípojce dokončili. Chtěla jsem od této společnosti odejít, smlouva byla bez závazku, ale ta nová, kterou mi bez mého vědomí nastavují, je už se závazkem na 1 rok.


Produkt

Nastavení rychlejšího internetu


Požadované řešení

Nepožaduji tuto službu, chci nechat stávající s možností výpovědi.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2016 11:46, před 5 lety

Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti za použití prostředku komunikace na dálku, je dle § 63 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajištující připojení k veřejné komunikační sítí povinen bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli informace o této smlouvě písemně, a to v elektronické nebo listinné formě. Čtrnácti denní lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo její změny uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací. Pokud ještě neuplynula výše uvedená lhůta, má spotřebitelka možnost od změny smlouvy odstoupit.

Zaměstnankyně společnosti jedná jménem společnosti dle § 430 odst. 1 občanského zákoníku jako její zástupkyně a právní jednání zaměstnankyně společnost zavazuje. Pokud se spotřebitelka se zaměstnankyní společnosti dohodla na ukončení závazku, je společnost povinna tuto dohodu respektovat.

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2016 14:05, před 5 lety

Hezký den,
navýšení rychlosti vlivem změny technologie neznamená vždy také zvýšení ceny, pokud nedochází v rámci této změny také ke změně tarifu, je zachována původní cena.
Ráda však s vámi celou záležitost prověřím, požádám jen o doplnění čísla přípojky, ke které vám měl být modem zaslaný.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Renáta Drastichová


Miluše Dejová

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.11.2016 14:25, před 5 lety

Dobrý den,
číslo přípojky je 381218284

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2016 15:42, před 5 lety

Hezký den,
děkuji za doplnění. Máte pravdu, že nabídka, která vám byla podána, zahrnovala také změnu tarifu a s tím související navýšení ceny.
Hovor, ve kterém jste změnu nastavení řešila jsem poslechla, zazněla v něm také nová cena připojení. Také jste se v hovoru doptávala, zda za zvýšenou cenu získáte rychlejší připojení, což vám operátor potvrdil a sdělil, že vaše rychlost bude až 10 x vyšší. Změna pak proběhla na základě vašeho souhlasu a ověření dle rodného čísla.
Mrzí mne, pokud vám nové nastavení nevyhovovalo, nicméně na základě vašeho podání došlo k obnovení původního nastavení, které jste měla aktivní, před našim telefonátem.
Přeji vám pěkný den
Renáta Drastichová
Guru pro Social Media, O2 CZ


Miluše Dejová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.11.2016 07:33, před 5 lety

Dobrý den,
máte pravdu, že v hovoru jsem souhlasila a potvrdila své bydliště, ale v domnění, že společnost na tuto technologii přestupuje a nemám jinou možnost.
Pokud mám opět původní nastavení - jak píšete v závěru, tak jsem ráda, že toto martýnium skončilo a moc Vám děkuji za vyřešení.
M.Dejová

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2016 12:39, před 5 lety

Hezký den,
omlouvám se, pokud pro vás komunikace nebyla zcela jasná.
Nyní však máte původní nastavení, které jste využívala dříve, také tím považuji situaci za vyřízenou.
S pozdravem
Renáta Drastichová
Guru pro Social Media, O2 CZ


Miluše Dejová

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.11.2016 13:26, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Děkuji dTestu, že mi pomohl k vyřešení mé stížnosti