Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:914
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 291 stížnostech.

#13154Nepochopení Vašeho mailu na zaplacení pokuty

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 hodin 5 minut

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2016, před 5 lety

Nina Chodilová

Znění stížnosti

na mou mailovou adresu přišla tato zpráva z adresy "noreply@o2.cz":
noreply@o2.cz
Upominka za sluzby Mobilní linky
2. 11. 2016, 17:04:16
Komu: ninocka10@seznam.cz
g
Vážený zákazníku,
rádi bychom Vás požádali o kontrolu provedení platby VS 4168490871, ve výši 299,00 Kč,
kterou v našem účetním systému evidujeme jako neuhrazenou.
Věříme, že k případnému neuhrazení došlo nedopatřením a dovolujeme si Vás tímto požádat
o úhradu na náš bankovní účet číslo 000000-0500114004/2700. Jako variabilní symbol (referenční číslo plátce) uveďte 4168490871.

Děkujeme Vám za okamžitou reakci na tuto upomínku.

Více informací o platbách naleznete na http://www.mojeo2.cz/ v sekci Vyúčtování a platby.

Současně si dovolujeme upozornit, že tato upomínka (písemnost) se týká pouze dluhů zde výslovně uvedených.
Prosíme o pochopení, pokud naše společnost bude upomínat dluhy i v několika upomínkách. Neuvedení
případného jiného dluhu v této upomínce není možné vykládat jako potvrzení o jeho zaplacení nebo
jiném způsobu zániku.

Pokud je již vyúčtování vyrovnáno, považujte prosím naše upozornění za bezpředmětné.

S pozdravemO2 Czech Republic a.s.
Správa pohledávek


Přehled neuhrazených vyúčtování ke dni 02.11.2016:

Referenční číslo
Období od
Období do
Popis
Variabilní symbol
Datum splatnosti
Fakturováno
Vyrovnáno
Zbývá
k úhradě
3620499678


Smluvní pokuta

4168490871
30.10.16
299,00
0,00
299,00

Zbývá k úhradě celkem: 299,00 Kč
____________________________________________________________________


Požadované řešení

Nevím, o jaké mobilní číslo se jedná, o jakou vůbec pokutu jde, žádné předtím maily ohledně nějakého nedoplatku nepřišly, žádné dluhy nemám, na linku 02 se ani za nic nemohu dovolat. Zablokovala jsem pouze koncem září z důvodu krádeže paušální mobilní číslo 725371445, které dosud platím z inkasa z účtu v plné výši. Nyní používám tohle kreditní číslo 721459101. Nemám zájem o obnovu zablokovaného čísla. Prosím o vyjádření k mailové "pokutě" a jakým způsobem zrušit paušální mobilní číslo 725371445. Je sice před lety zřízeno mým synem Julianem Kissem, ale on ho neplatil a nepoužíval, zmizel, já si tedy jeho číslo ponechala a vzorně ho několik let a vlastně i dosud platím, kdy již není ani funkční. Ale jelikož se sama starám o invalidní dceru Natálii Kissovou, nemohu již nadále platit si paušální tarif, internet stejně v mobilu nevyužívám. Děkuji za kladné nebo aspoň pochopitelné vysvětlení mé žádosti a dotazu. S pozdravem Nina Chodilová,


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2016 11:47, před 5 lety

Nesouhlasí-li spotřebitelka s vyúčtováním služeb, měla by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitelka oprávněna uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitelka by tedy měla i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení. Pokud ale spotřebitelka požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitelka do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
11.11.2016 15:11, před 5 lety

Pěkný den,
situaci jsem prověřil. 28. 9. 2016 došlo k zablokování SIM karty z důvodu krádeže. V tomto případě, pokud majitel služby či zákonný zástupce se do 14 dnů neodebere na značkovou prodejnu či nekontaktuje zákaznickou naší společnosti s požadavkem na vydaní nové SIM karty se stávajícím číslem, dochází k ukončení závazku a z tohoto důvodu, jelikož je závazek ukončen předčasně k vystavení smluvní pokuty. Nyní je telefonní číslo 725371445 v bez závazkové variantě. Můžeme situaci vyřešit následovně. Smluvní pokutu pro vás mohu stornovat a to za předpokladu aktivace nového závazku, který bude mít platnost 24 měsíců.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Nina Chodilová

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.11.2016 16:52, před 5 lety

Hodnocení: