Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:590
Z toho za letošní rok:74
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 213 stížnostech.

#28287Nedodání požadovaných služeb - internetového připojení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
28.11.2018, před 6 měsíci

Irena Grosmanová

Znění stížnosti

19.9.2018 jsme podepsali s obch. zástupcem Tomášem Štětinou přechod 2 telefonních čísel (jedno s internetem DSL) od Live Telecomu k O2.Zástupcem byl přislíben plynulý přechod bez výpadku služeb.
10.11. nám Live T. oficiálně přestal poskytovat služby,od 12.11. jsme se nemohli nikam dovolat.Závadu jsme ihned hlásili p.Štětinovi.Jako viníka označil Live T.,řekl,že máme při volání dočasně používat předvolbu 1022.
19.11. nám přestal fungovat internet,opět jsme volali p.Štětinu.Jako viníka opět označil Live T. - místo předání DSL linky ji tzv. "odstřihli", O2 nám bude muset službu zavést jako novou.Dnes 28.11. přes všechny možné urgence (zákaznická linka,obch. zástupce,technická podpora) nemáme funkční internet.Při nahlédnutí do samoobsluhy O2 je vidět, že požadavek na zřízení nové služby byl podán až 22.11.,vůbec jakýkoliv první požadavek na přechod k 02 byl podán až 13.11.,tj. den poté, co jsme hlásili závadu na volání.Nevíme,co udělat pro okamžité zprovoznění internetu,již 9 dní nejde.


Produkt

Obj. č. O34WWPQ - PROfi Internet AKTIV HD na č. 481587217 (IČO 75017512)


Požadované řešení

Zprovoznění internetu na lince 481 587 217, postih viníka.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2018 16:49, před 6 měsíci

Společnost má povinnost zpřístupnit sjednané služby. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže služby společnost nezprovozní v tomto termínu, upozorní spotřebitelka společnost, že nezpřístupnila služby včas a poskytne společnosti přiměřenou lhůtu k plnění (lze poskytnout i mlčky).

Pokud společnost nezpřístupní služby ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Pokud by spotřebitelce vznikla kvůli tomuto porušení smluvní povinnosti ze strany společnosti škoda, mohla by žádat po společnosti náhradu této škody. Musela by však prokázat, že jí škoda vznikla, a že důvodem vzniku škody bylo porušení smluvní povinnosti ze strany společnosti.

V případě, že se spotřebitelce nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se obrátit s žádostí o mimosoudní řešení sporu na Český telekomunikační úřad. Více informací k nalezení zde: https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu

Reakce společnosti

Publikováno
28.11.2018 17:21, před 6 měsíci

Dobrý den,

objednávku jsem kontroloval. Skutečně je nutná návštěva techniky pro zapojení služby. Na řešení už pracujeme. O dalším postupu vás budeme brzy informovat.

Dovolím si jen doplnit, že jde o firemní smlouvu na IČO. Portál dTest se věnuje pouze případům smluv vedených na spotřebitele (standardní osobní smlouvy, kde je účastník zároveň spotřebitelem), v tomto případě tak nemusí platit výše uvedené.
Pro případné doplňující dotazy nebo další řešení nás můžete kontaktovat na emailové adrese firmy@o2.cz nebo telefonicky na 800 203 203.

S pozdravem

Miroslav Trčka
Guru pro Social Media, O2


Irena Grosmanová

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.11.2018 09:41, před 6 měsíci

Děkuji za radu i pomoc, od včerejšího odpoledne internet funguje. Omlouvám se, že jsem použila tuto stránku pro záležitost organizace, ale v rozrušení z celé situace jsem si tohoto omezení na soukromé osoby nevšimla. Ještě by mě zajímalo, kde se tedy vlastně stala chyba, jak to, že doklady podepsané již 19. 9. 2018 se v systému O2 objevily až 13. 11. 2018. A také čekáme, jaké bude vyúčtování, zda stanovená cena bude odpovídat tomu, co nám garantoval obchodní zástupce, protože samoobsluha mojeO2 ukazuje ceny jiné. Poté celou stížnost uzavřu s poděkováním všem zúčastněným.

Reakce společnosti

Publikováno
1.12.2018 08:34, před 6 měsíci

Zpoždění v zobrazení musel způsobit přechod na náš nový interní systém. Vyúčtování by každopádně mělo odpovídat domluvě s naším obchodním zástupcem. Jakékoliv nesrovnalosti ve fakturaci doporučuji řešit přes výše uvedené kontakty.

S pozdravem

Miroslav Trčka
Guru pro Social Media, O2


Irena Grosmanová

Uzavření stížnosti

Publikováno
2.12.2018 14:10, před 6 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za pomoc s vyřešením problému.