Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:498
Z toho za letošní rok:92
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

61%
39%
Toto skore je založeno na 176 stížnostech.

#28581Nedostupnost operátorů na linkách 800 123456 .........

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 dny 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.12.2018, před 5 dny

Roman Raszka

Znění stížnosti

Hezký den,
prostřednictvím modemu z linky 558 352 504, jsem poplatníkem O2 TV, internetu a pevné linky. Rovněž mám SIM kartu O2. Posledních několik měsíců je mám problém, jak s internetem, tak rovněž s O2 TV. Dochází k nefunkčnosti těchto služeb. Tento týden se připojila poruch pevné linky .... určitě bez souvislosti s modemem.

K předmětu stížnosti:
za posledních 6 měsíců jsem v situaci kdy některá ze služeb nebyla funkční, volal na Vaše kontaktní čísla. Ani jednou, zdůrazňuji ani jednou, se mi nepodařilo spojit s operátorem čekal jsem i více než 10 minut. Ani jednou se mi operátor neozval zpět na můj telefon !!!!!
Z mého hlediska poctivě a včas platícího uživatele, se jedná o neuvěřitelnou ignoraci ze strany dodavatele, tj. O2.
Včera 5.12., po urgenci v prodejně O2 - Třinec, se dostavil technik, který vše zprovoznil, až na pevnou linku, která funguje pouze z jedné základny.
Dnes 6.12. jsem znovu byl bez internetu a O2 TV do 10.30. Bez možnosti komunikovat problém na Vašich kontaktních číslech, rovněž zpětná vazba nebyla !!
Uvažuji o zrušení Vašich služeb a přechod k jinému dodavateli. Způsob ignorování uživatelů, je v době digitalizace věc nepochopitelná, zavánějící až "šikanou".
Nejsem ochoten se denně stresovat zda služby budou fungovat či ne. žádá proto o urychlené řešení problémů který jsem podrobně popsal, včetně řešení postupu operátorů na linkách 800 .....
Pokud nedojde k okamžité nápravě jsem připraven o skutečnostech, které jsem popsal, informovat média a příslušné státní úřady.

Se srdečným pozdravem, Váš dlouholetý zákazník R.R.


Produkt

modem: ZyXEL P-660HW-T3 v2 No. 401445 ... služby, pevná linka, O2 TV, internet


Požadované řešení

Nejsem ochoten se denně stresovat zda služby budou fungovat či ne. žádá proto o urychlené řešení problémů který jsem podrobně popsal, včetně řešení postupu operátorů na linkách 800 .....
Pokud nedojde k okamžité nápravě jsem připraven o skutečnostech, které jsem popsal, informovat média a příslušné státní úřady.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.12.2018 12:02, před 5 dny

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Zákazník by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se zákazník do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.