Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:614
Z toho za letošní rok:98
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 221 stížnostech.

#29374Ukončení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.01.2019, před 7 měsíci

Roman Karlovský

Znění stížnosti

Dne 24.10.2018 jsem ukončil smmlouvvu s operátorem o2.
Husovo náměstí 85 Beroun.
Vypočítali mě pokutu 1497 kč.Tu jsem zaplatil.
Internet stále fungoval,tak jsem byl podávat 5.12.2018 reklamaci.
husovo namesti 85 beroun.
Tam mě zdělili že musím doplatit internet za tři měsíce 2451kč.
Tu jsem hned zaplatil.I když jsem si byl jistý že mám vše uhrazeno.
Dne 28.12.2018 mi přisla složenka zaplatit 1634 kč.
Okamžitě jsem jel do o2 husovo náměstí 85 Beroun.
Tam mě řekli že nemám nic platit že je to v jednání a že mi dají vědět.
Já už s o2 nechci mít nic společného.


Produkt

o2


Požadované řešení

Samé výmluvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2019 02:42, před 7 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s poplatkem za ukončení smlouvy, měl by uplatnit reklamaci. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovaný poplatek, spotřebitel by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení. Pokud ale spotřebitel požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
3.1.2019 10:52, před 7 měsíci

Hezký den,

ráda Vaši situaci prověřím. Budu k tomu potřebovat doplnit údaje, abychom si Vás mohli v systému vyhledat. Poprosím Vás o zaslání rodného čísla nebo číslo internetu, který jste u nás měl.

Děkuji.

Monika Večerková
Guru pro Social Media, O2


Roman Karlovský

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.1.2019 13:21, před 7 měsíci

Internet od o2 mám už asi 10 let a vždy jsem platil do 18 té ho následujícího měsíce
a najednou mám platit do 7 dne následujícího měsíce.
Proto jsem ukončil smlouvu s o2 ,ale nečekal jsem ze budu
platit necelích 5000 kč. to bych rači o2 někomu přepsal.
Jedna se o tel. přípojku 311517590
Zákaznický ůčet .2000478614
tarif 8000154187
Pokut budete chtít tak vám vše oskenuji a pošlu.
Rodné číslo nedávám hned tak někomu.
Dne 5.12. Mám dopis že mám vše zaplaceno tak nic už platit nebudu.
Myslím jsi že si budem jen dopisovat a nic se dít nebude.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2019 07:01, před 7 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost na doplnění stížnosti reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2019 09:38, před 7 měsíci

Hezký den,

výpověď eviduji z 24.10., která trvá 30 dní, kdy služba funguje a je potřeba ji hradit. tento den Vám byla zasílaná částka k úhradě závazku při ukončení 1 497 Kč pod vs. 7100006689 za předčasné ukončení smlouvy, splatné do 30-ti dní. Zrušení jste měl k 23.11., faktura za toto poslední období (16. 11. 2018 - 15. 12. 2018) je pod vs. 5104835949, na částku 568,19 Kč splatné do 7.1.2019. Ve faktuře máte naúčtovanou pevnou linku 299 Kč, 2x upomínku za nezaplacená předchozí vyúčtování a internet 499 Kč, toto vyúčtování se Vám opravovalo na základě reklamace, kdy nebyly služby ukončeny včas. Vyúčtování, které je nutné uhradit a je oprávněné je tedy na částku 568,19 Kč - 363 Kč za 2 upomínky, tištěné vyúčtování za 19 Kč, a poměrná část služeb za poslední zbývající období- toto Vám bylo sděleno v podané reklamaci, kterou jste dával 5.12. Částka, kterou zmiňujete (1 643 Kč) byla vystavena, na základě toho, že jste neměl 2 faktury uhrazeny - platil jste je 5.12., ale byly to faktury za září a říjen - toto již máte v pořádku.
Jediné co zbývá uhradit je poslední poměrná faktura ke dni ukončení, na částku 568,19 Kč.

Monika Večerková
Guru pro Social Media, O2


Roman Karlovský

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.1.2019 19:25, před 7 měsíci

Chápu to správně musím zaplatit 569 kč.a snat o2
po mě nebude chtít další peníze ,za leden,únor atd.
Udělám to takhle ,potřebuji odpojit o2 z našeho baráku
a pak to klidně zaplatím jinak bohužel matjí smůlu.

Fak nechci ,aby to došlo do extremu až se na****.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.1.2019 12:17, před 6 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na vyjádření spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
7.1.2019 12:58, před 6 měsíci

Hezký den,

mohu Vám potvrdit, že pokud uhradíte do dnešního dne částku 568,19 Kč bude to poslední částka, kterou Vám O2 za Vaše zrušené služby vystavila. V případě, že se stane prodleva u této platby, bude Vám účtována upomínka ve výši 181,50 Kč v další faktuře.Splatnost této faktury je k 7.1.2019. Doporučím Vám doklad o platbě zaslat na email: platby.parovani@o2.cz.

Monika Večerková
Guru pro Social Media, O2


Roman Karlovský

Uzavření stížnosti

Publikováno
7.1.2019 17:51, před 6 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Nespokojen.