Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:604
Z toho za letošní rok:88
Stále v řešení:17
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 217 stížnostech.

#29671Neoprávněné inkaso za neexistující služby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2019, před 6 měsíci

Miroslav Zuna

Znění stížnosti

Nemám s O2 žádnou smlouvu ,přesto mi zločinecký spolek O2 strhává ze SIPO přes 700 Kč /m.

27.7.2018 na prodejně O2 v Domažlicích vypověděla moje neteř smlouvu na internet a pevnou linku na staré adrese s výpovědní lhůtou 30 dní , tj. do 27.8.2018 . Od následujícího dne je na stejné lince internet od poskytovatele "365internet" , což přepnul technik od CETIN 28.8.2018 .

Přitom již od 22.5.2018 změnili na zmíněnou klasickou pevnou linku s tel.č.379495361 na VOIP ksindl ,který :
1 ) nikdy nefungoval
2 ) vyžaduje na rozdíl od pevné linky nepřetržité el.napájení
3 ) vyžaduje měnit baterie v přenosné části

Již v r. 2007 mě okradli o cca 26 tis. Kč když mě falešně naúčtovali za 4 měsíce 6000 SMS po 2,50 Kč - penále viz reportáž v pořadu ČT - černé ovce z r.2009

Doporučuji s těmito zloději,šmejdy a podvodníky zrušit všechny smlouvy a do nových nevstupovat.


Produkt

Volání za 300,- /měs. svévolná změna na VOIP , tel. 379495361 ,


Požadované řešení

Vrácení ukradených částek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 07:19, před 6 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
11.1.2019 13:06, před 6 měsíci

Hezký den,

mrzí mne, že nás takto vnímáte, ráda vše blíže prověříme, nicméně standardně je možné nastavení služeb, jejich rušení a průběh výpovědi řešit přímo s majitelem služeb, požádám tak, aby nás kontaktovala přímo paní majitelka, se kterou vše rádi dořešíme. Pokud si případně přeje, abyste vše řešil vy, pak bude zapotřebí, aby vás prostřednictvím Moje O2 (www.mojeo2.cz) nastavila jako správce služeb.
Budeme také potřebovat doplnit číslo služby, které měla být v srpnu zrušena a rodné číslo majitele služeb pro ověření. Kontaktovat nás paní majitelka může na info@o2guru.cz.

Ohledně přechodu na VOIP linku jsme zákazníky informovali v dospise, kde byl uvedený také postup pro případ, že s přechodem na tuto formu vedení služby nesouhlasí, pokud však na to nebyl brán zřetel, došlo k převodu služby dle informací uvedených v dopise.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Renáta Drastichová
Guru pro Social Media, O2 CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2019 21:14, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Miroslav Zuna

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.2.2019 23:57, před 5 měsíci

Minulý Čt byla neteř opět v prodejně O2 v Domažlicích ,kde jí bylo řečeno, že je reklamace uznaná a již nebudou strhávány ze SIPO žádné další částky. Ovšem nedostala do ruky žádný dokument o této reklamaci . Další potíž je v tom,že reklamace podaná na prodejně nebo po zákaznickou linkou bez papíru má životnost přesně 2 měsíce ,pak zmizí , stejně jako v mém případě z r. 2007 tuto reklamaci zapřou. Výpovědní doba skončila 27.8.2018 ,takže nezákoně inkasovali za měsíce 9-12/2018 a již přišlo SIPO za 1/2019 kde je opět inkasována platba
Kód poplatku 70
Částka 717.00
Název O2 Czech Rep.
Detail 201901,5106371546.
Příjemce 907089

Dále jí bylo sděleno, že můžou být vráceny pouze poslední 2 měsíce ,ale již 5 plateb neorávněně inkasovali. Dále zrušili přístup do webového portálu "Moje O2 " , aby nebylo možno odtud stáhnout podklady pro písemnou reklamaci.
Již v r. 2007 mě během 4 měsíců falešně a lživě naúčtovali cca 6000 SMS po 2,50 Kč nějaké měnší částky za minuty aslužby 3.stran. Chtěli ,abych objednal podrobné výpisy po 95 Kč za ks = měsíc . Po několika upomínání,že nejdou ty výpisy nutné k vyznačení reklamovaných položek ,se stále omlouvali a ujišťovali,že je vše z mé strany v pořádku. Po 2 měsícíh přišly výpisy ,ale z jiného tel.čísla a navíc jim narostly křídla a najednou žádná reklamace podána nebyla a protože nebyla do dvou měsíců podaná písemně, nelze se jí zabývat. Od té doby začali upomínky od inkasní agentury a výhrůžky exekucema až do data kdy o tom na ČT proběhla reportáž v pořadu Černé Ovce. Pak 9 let nebylo o případu slyšet. Pk za symbolickou korunu O2 postoupilo "vybrané pohledávky" dalšímu spolku dvou ***** " CP INKASO" . Vybrané jsou pouze pohledávky za solventními dlužníky. ***** spolčení " CP INKASO " na který nelze sehnat žádný jiný kontakt než na jejich advokáta pak tyto pohledávky přes dálšího ***** ***** exekutora P. a to v nominální hodnotě . Do ***** spolčení pochopitelně patří ředitel O2 ,dostávajíc podíl z peněz za falešné pohledávky. Po mě v r. 2016 vymáhali 26000,- Kč a protože jsem měl 5 účtů u banky ,napsali 5x exekuční příkaz ,tak jsem musel zalatit 130000,- Kč dalšich 26000,- na vylacení stejné exekuce proti penzijnímu připojištění , jinak bych přišel o státní podpory již vyplacené na penzijní připojištění . Kromě toh.že jsem musel falešnou pohledávku na 26000,- Kč vyplatit částkou 156.000,- Kč mě ty ***** blokovali mzdu v zaměstnání ještě dalších půl roku. V době kdy již byla pohledávka zaplacena a 5x násobkem přeplacena se exekutorská kancelář nebyla ochotna s "povinným" jednat o ničem jiném než o splátkovém kalendáři. Dluh již byl 0 Kč , ale splácel by se poplatek za splátkový kalendář. Důrazně před smlouvami se ***** spolky jimiž jsou někteří poskytovatelé elektronických služeb ( není to pouze O2 ) i jeho hlavní konkurence je stejný ****.

Reakce společnosti

Publikováno
11.2.2019 10:26, před 5 měsíci

Hezký den,
jak jsem již zmínila v předchozí reakci na vaši stížnost, vše můžeme prověřit, můžeme zkontrolovat také nastavení přístupu do Moje O2, je však zapotřebí, aby nás kontaktovala přímo paní majitelka služeb, se kterou můžeme dále vše řešit.
Podmínky možností uplatnění reklamace upravuj bod 8.2 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou k dispozici zde: https://bit.ly/2s9CIMt.

Co se týče vaši záležitosti, můžeme vše prověřit, pokud mi doplníte také vaše rodné číslo, pod kterým byly pohledávky vedené.

S pozdravem

Renáta Drastichová
Guru pro Social Media, O2 CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2019 07:03, před 4 měsíci

Opět žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření. V souvislosti s uvedeným rovněž spotřebitele vyzýváme, aby se v textu svého vyjádření zdržel užívání vulgárních výrazů (užívání vulgárních výrazů je totiž v rozporu s podmínkami naší služby, jež jsou publikovány na webové adrese www.vasestiznosti.cz/clanek-18/podminky-registrace).

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2019 09:19, před 3 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.