Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:630
Z toho za letošní rok:114
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 223 stížnostech.

#30240Týden neodstraněná závada způsobená společností O2 (CETIN) a nedbalý přístup ke klientovi

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.01.2019, před 7 měsíci

Dana Heyderová

Znění stížnosti

V termínu 24.-25.1.2019 prováděla společnost CETIN jakési úpravy na našem tlf.čísle 22 25 12 598 (pevná linka). Po tomto zásahu se již na toto číslo nedá dovolat a naopak je-li z tohoto čísla voláno, zobrazuje se zcela jiné tlf.číslo 224 257 764. Závadu jsem poprvé na pobočce O2 Praha5-Anděl osobně nahlásila v úterý 29.1., dále telefonicky ve středu 30.1. a opět dnes dopoledne osobně, t.j.31.1.2019. Příslušná referentka vždy okamžitě závadu e-mailem oznámila společnosti CETIN, kde jí slíbili nápravu, ve středu dokonce písemně informovali, že je závada odstraněna. Stejná závada však trvá!!! Žádáme o okamžité odstranění problému anebo písemnou informaci o tom, že nám byla příslušná linka změněna. Jinak máme plné právo se domnívat, že došlo ke zneužití našich údajů a naši původní linku nyní někdo neoprávněně používá. V rámci akce GDPR se nyní jedná o velmi citlivé téma,proto žádám o co nejrychlejší vyřešení problému.
Květoslava Kúchová


Požadované řešení

Rádi bychom znovu používali svoji tlf.linku, kterou na uvedené adrese vlastníme cca 50 let - (odhlédnuto od celostátních přečíslování telefoních linek před-/-po revoluci).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2019 09:23, před 7 měsíci

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitel by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat opravu vyúčtování, přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitelka do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
1.2.2019 09:35, před 7 měsíci

Hezký den,

mrzí mne vaše nespokojenost, nicméně nyní jsem nastavení vašich služeb kontrolovala v systémech a číslo 22 25 12 598 vidím v pořádku aktivní, také jsem na něj nyní volala a hovor vyzváněl. Pokud si z vaši linky zavoláte na mobilní telefon, stále se vám zobrazuje nesprávné telefonní číslo?

S pozdravem a přáním příjemného dne

Renáta Drastichová
Guru pro Social Media, O2 CZ


Dana Heyderová

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.2.2019 09:44, před 7 měsíci

Ano, číslo normálně vyzvání, ale někde úplně jinde, přestože matka stojí u telefonu. Pak-li že jí ovšem zavolám na to již zmiňované cizí čísl 224 257 764 telefon mi moje maminka zvedne. Čí je to vlastně číslo a proč ho má nyní nastavené moje matka? Děkuji. D.Heyderová

Reakce společnosti

Publikováno
4.2.2019 06:50, před 7 měsíci

Hezký den,

nastavení linky vaši maminky jsem řešila s techniky a nyní by již mělo být vše v pořádku. Hovory by měly vyzvánět na správném místě a také by se při volání mělo zobrazovat správné číslo.
Dle informací techniků nám to bylo potvrzeno také uživatelkou linky.
Za komplikace se velice omlouvám.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Renáta Drastichová
Guru pro Social Media, O2 CZ


Dana Heyderová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.2.2019 11:11, před 7 měsíci

Ano, po několika mých osobních návštěvách na pobočce O2 na Praze 5, několika telefonátech a konečném pochopení ze strany společnosti CETIN,která absolutně neporozuměla danému problému (ač jí byl vysvětlován nejenom zaměstnankyní z pobočky O2 na Praze 5 tak i následně mnou), byla pak závada prakticky obratem odstraněna a nyní je již vše v pořádku a můžeme tento případ uzavřít. Děkuji, D.Heyderová.

Reakce společnosti

Publikováno
4.2.2019 11:38, před 7 měsíci

Hezký den,
děkuji za potvrzení, omlouvám se, pokud řešení trvalo déle, jsem však ráda, že nyní už je vše, jak má být.
S pozdravem
Renáta Drastichová
Guru pro Social Media, O2 CZ


Dana Heyderová

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.2.2019 11:49, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: raději bez komentáře