Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:788
Z toho za letošní rok:98
Stále v řešení:46
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 261 stížnostech.

#35984Dosud nevyřízená stížnost ze dne 2.9.2019

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2019, před 10 měsíci

Václav Němeček

Znění stížnosti

Dne 28.6.2018 jsem uzavřel se společností službu a to Digitální televizi O2 TV a O2 Internetové připojení.
Tato služba i přes navýšení rychlosti internetu ze dne 24.7.2019 není.Při běžném použití internetu nedosahuje garantovanou rychlost.
Řešit problém v restartování modemu či setoboxu nikde ve smlouvě není.
Vše řádně platím.
Dále žádám o zaslání depozitu ze dne 18.6.2018 a 19.3.2019.Byl jsem upozorněn, že musím žádat písemně.Do dnešní dne žádná částka nepřišla.


Požadované řešení

Reakce společnosti O2 by měla být rychlá a vyřešena ke spokojenosti letitého zákazníka


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 13:02, před 10 měsíci

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Zákazník by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se zákazník do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2019 14:08, před 10 měsíci

Pěkný den,
vaší přípojku zkontrolujeme a na možnosti vrácení depozitu se podíváme. Abychom komunikaci urychlili, zašlete nám naměřenou rychlost při připojeném PC k modemu kabelem s vypnutou WiFi a set-top boxem a to pomocí info@o2guru.cz. Dále v emailu uveďte číslo linky a kontaktní telefon na vás.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.10.2019 17:48, před 10 měsíci

Dobrý den pane Šimáčku, dovoluji si podat vyjádření k Vaší reakci na moji stížnost.
Vzhledem k tomu, že měření provádím skoro pravidelně, konstatuji, že v měsíci
8/2018 byly hodnoty 21.59 , 17.39 Mb/s a 9/2019 a to přímo 8.9. hodnota 8.94
Mb/s.
V současné době je hodnota 34Mb/s (13.10.)
Žádám Vás tímto zdvořile o proměření rychlosti přímo na místě.A dokažte, že dostupná síť O2 s kapacitou potřebnou pro dosažení požadovaných parametrů tady je.
Kontakt na mne je uveden u mé smlouvy.Vše potřebné oč mne žádáte je tam též uvedeno.
K depozitu.Žádám Vás tímto o zaslání.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2019 08:11, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
15.10.2019 12:45, před 10 měsíci

Pěkný den,
díky za vaší reakci. Bohužel smlouvu bez jejího čísla nedohledáme. Zašlete nám prosím požadované hodnoty a to pomocí emailu, který jsem vám zaslal v předchozí odpovědi.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.10.2019 18:10, před 10 měsíci

Dobrý den pane Šimáčku,děkuji za Vaši odpověď.Dodávám, že měření,které bylo zasláno je ze 13.10.Dne 14.10.jsem měřil rychlost a to ve 14.00 27.40 Mb/s
dále ve 13.00, 15.00 17.30 a hodnota se pohybovala kolem 26.80Mb/s.
Rychlost internetu byla dne 24.7. navýšena a placena na 50Mb/s.
V žádném případě tato rychlost která je vhodná pro běžné surfování a současné sledování televize není.V žádném případě nezvládne dva PC a popř. mobily.Toto se uvádí z Vaší strany.
Vzhledem k tomu, že jsem zasílal písemně Vaší společnosti stížnost dne 2.9.2019 a nikdo se neozval proto jsem zvolil tyto stránky.
Na uvedený email Vám zasílám číslo přípojky a referenční číslo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2019 08:22, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
16.10.2019 14:53, před 10 měsíci

Pěkný den,
moc děkuji za upřesnění a dodání více informací. Jakmile váš email obdržíme, ihned prověříme linku a podíváme se na její parametry.
Poprosím o trpělivost.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.10.2019 18:12, před 10 měsíci

Dobrý den pane Šimečku! Omlouvám se za špatné oslovení z doby minulé.
K emailu sděluji, že byl okamžitě zaslán 15.10.kolem 18.30 hod.
Dne 16.10. bylo provedeno měření a hodnoty jsou: 11.30 -27.70Mb/s
14.00 - 26.30 Mb/s 18.00 - 29.80 Mb/s
Doufám, že se vše vyřeší k mé spokojenosti
Urguji ten depozit!

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2019 10:57, před 10 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby měla možnost informovat spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
17.10.2019 15:16, před 10 měsíci

Moc děkuji. Vaší přípojku jsem již obdržel formou emailu. Budu vás tedy informovat prostřednictvím něj.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.10.2019 17:34, před 10 měsíci

Vážený pane Šimečku,z mé strany je měřeno pouze když je připojen PC k modemu kabelem.
Vzhledem k tomu, že bydlím v panelovém domě a je nás zde připojeno k Vaší síti více, tudíž hodnoty během dne klesají.
Nevím,kdy jste měřil Vy,ale já mám takovéto hodnoty,které uvádíte po půlnoci a to od 01-04hod.
Dnešní měření bylo kolem 10hod.a to pouze PC 31Mb/s
Promiňte, ale zde je tvrzení proti tvrzení.
Při zakoupení Vašeho balíčku nám nebylo z Vaší strany prokázáno, že hodnota 50/Mb/s tady je.
Trvám na přeměření na místě.Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2019 17:18, před 10 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
6.11.2019 13:59, před 9 měsíci

Pěkný den,
děkuji za zaslání bližších informací. Dle detailní kontroly vaší přípojky jsem zjistil, že maximální rychlost připojení je až 41 Mb/s s tím, že modem v rámci vaší linky je připojen non stop k internetu od 20. 9. 2019.
Můžete prosím modem nyní na několik minut vypojit z elektrické sítě a po zapojení vyzkoušet změřit rychlost znovu.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.11.2019 18:02, před 9 měsíci

Dobrý den pane Šimečku,
K Vašemu vyjádření sděluji toto.Modem v rámci naší linky je připojen non stop
k internetu od zakoupení služeb O2.
Maximální rychlost, kterou uvádíte je dle Vás až 41 Mb/s si platím od 24.7. a to do 50 Mb/s.
Mé měření je jiné než to Vaše. Oponovat Vám z mé strany je zbytečné.
K depozitu sděluji,že má stížnost a žádost byla podána dne 2.9.2019 písemně
s podacím lístkem na reklamační oddělení.
Nikdo se v zákonné lhůtě neozval až Vy na těchto stránkách.
Abychom mohli moji stížnost uzavřít,požádejte o urychlené zaslání depozitu.
Děkuji

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2019 10:53, před 9 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby spotřebiteli vydala zadržovanou částku.

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2019 15:24, před 9 měsíci

Pěkný den pane Němečku,
k požadavku na navrácení depozitu vám již byly sděleny informace a to pomocí SMS zprávy od kolegu z oddělení Pohledávek.
Z naší strany je přípojka v naprostém pořádku. Rychlost není garantována a dle kontroly našich techniků v pořádku.
Doporučím vyzkoušet postup, který jsem uváděl výše a to vypojení modemu na několik minut z elektrické sítě.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.11.2019 20:25, před 9 měsíci

Vážený pane Šimečku,dovolte reagovat na Vaše vyjádření.
K depozitu sděluji, že jsem zaslal písemnou stížnost na neoprávněné zadržování mé finanční jistiny adresa: platby.parovani@O2.cz ze dne 8.11.2019 Vaše společnost nepostupuje dle Vašich VP.V nutném případě se obrátím na ČOI.
A k rychlosti uvádím.Nesouhlasím s Vaší větou, že rychlost není garantována.
Je!!! Platím si rychlost 50Mb/s.Tato rychlost tady není.Prosím o důkaz.
Dne 13.11.byl puštěn dopoledne pouze PC a Vaše rychlost byla 13Mb/s.
Vaši technici budou vždy tvrdit, že je vše v pořádku. Možná by stálo za úvahu,když technici měří se se mnou spojit. Po přečtení všech stížností na Vaši společnost se ani nedivím.Podotýkám, že nebudu stále vypínat modem z elektrické sítě.
Podal jsem stížnost a zjišťuji, že jste vlastně nic opakuji nic pro vyřízení neudělal.
S úctou Němeček

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2019 11:07, před 9 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
22.11.2019 13:11, před 9 měsíci

Pěkný den,
dle ceníku: https://www.o2.cz/file_conver/616483 se kterým souhlasíte při zřízení smlouvy, je uvedeno, že rychlost není skutečně garantována. Garantujeme pouze minimální rychlost připojení a to 16 kb/s.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.11.2019 17:38, před 9 měsíci

Dobrý den pane Šimečku,děkuji Vám za Váš komentář a sděluji.
Po zakoupení Vaší služby jsem obdržel základní rychlost při připojení 20 Mb/s.Tato služba byla realizována dne 28.6.2018.Vzhledem k tomu, že byly časté výpadky atd.připlatil jsem si dne 24.7.2019 rychlost internetu na 50 Mb/s.
To, že garantujete připojení 16 Mb/s jste nesdělili.
Na ceník jste též neupozornili.
Závěrem dodávám,že kdybych věděl, že nabízíte něco co nesplníte, tak jsem ke smlouvě nikdy nepřistoupil.
Pokud se budete chovat, tak jak se chováte,budu uvažovat o ukončení služby, která vyprší cca za 6 měsíců.
Vaše citace s odkazy na ceník a VP jsou stále stejná.Je pravdou , že jsem zákazník a pokud se mi něco nelíbí, mohu odejít.Kdyby to udělal každy, tak nevím z čeho budete žít.V současné době je plno nových operátorů , kteří mají snahu řešit problémy se zákazníkem.Vy mezi ně nepatříte.
S úctou Němeček
Děkuji dtestu,který mi dal možnost se zde vyjádřit a né jenom mě,ale všem, kterým není přístup ze strany O2 uspokojivý.

Reakce společnosti

Publikováno
24.11.2019 16:39, před 9 měsíci

Pěkný den,
při sjednání služby a podpisu smlouvy souhlasíte i s platným ceníkem, kterým se služba řídí.
Tudíž jste souhlasil i s minimální rychlosti připojení.
Z naší strany je připojení poskytována korektně s tím, že maximální rychlost v rámci vaší přípojky kabelem s vypnutou WiFi je až 41 Mb/s.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2


Václav Němeček

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.11.2019 13:39, před 9 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Společnost O2 zklamala a do budoucna se rozmyslím,zda využiju jejich nabídek.